Ενημερωτικό για τις αιτήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στην ΠΔΕ Αττικής

Της αιρετού στο ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

Πύρζα Φανής (fpyrza@gmail.com 6972137509)

των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

ΣΥΝΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι το συμβούλιο επιλογής για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου συνεδρίασε στις 11/7/2018 με θέμα την κατάρτιση των πινάκων δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων. Κατατέθηκαν 590 αιτήσεις για 139 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί για τα έξι ΠΕΚΕΣ της περιφέρειας Αττικής. Από αυτές οι 123 δεν έχουν γίνει δεκτές επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Ν.4547/2018. Η κατανομή των θέσεων και των αιτήσεων ανά Κλάδο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

pinakas1

 

Για να δείτε αναλυτικά τις δεκτές αιτήσεις κατεβάστε τον πίνακα από εδώ και για τις μη δεκτές από εδώ

Οι 123 αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές για τους λόγους που φαίνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:

pinakas2

Οι ενστάσεις των υποψηφίων κατά των πινάκων θα πρέπει να κατατεθούν στην ΠΔΕ Αττικής, μέσα σε τρεις εργάσιμες από την ανάρτησή τους, δηλαδή από 13/7/18 έως και 17/7/18 (περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Είναι φανερό από το μέγεθος των αιτήσεων (467 δεκτές) ότι το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου για τη μοριοδότηση των φακέλων των υποψηφίων αλλά και των συνεντεύξεων είναι ανέφικτο να υλοποιηθεί χωρίς να γίνουν λάθη στην κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων. Επίσης στη διαδικασία των συνεντεύξεων που θα γίνει τον Αύγουστο, δεν θα μπορεί να δοθεί στους υποψήφιους ο απαραίτητος ποιοτικός χρόνος για τον καθένα. Σε περίπτωση επομένως, που το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί απαρέγκλιτα, δεν θα είναι δυνατόν να τηρηθούν σωστά όλες οι διαδικασίες ώστε να είναι αδιάβλητες, πράγμα που θα οδηγήσει στην καταγγελία και την πιθανή ακύρωσή τους.

Τέλος επειδή οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου θα έχουν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο που θα επιδρά στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού έργου, στη λειτουργία των σχολείων αλλά και στο καθημερινό έργο των συναδέλφων, οι αιρετοί στα συμβούλια επιλογής οφείλουν να είναι ενεργοί και παρεμβατικοί, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των διαδικασιών, η διαφάνεια και η αξιοκρατία και ταυτόχρονα να διαμορφώνεται εκείνο το κλίμα και το πλαίσιο, ώστε να επιλεγούν  ως συντονιστές όσοι  έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να ανταποκριθούν στο σύνθετο έργο τους, σε όφελος του δημόσιου σχολείου, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών.

 

Advertisements

Για την Επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Κομβικό ρόλο στις νέες δομές της εκπαίδευσης, έχουν τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ν. 4547/2018). Τα ΠΕΚΕΣ ενσωματώνουν τις αρμοδιότητες των υφισταμένων Περιφερειακών Κέντρων Επιμόρφωσης (ΠΕΚ), καθώς και αυτές των σχολικών συμβούλων, με βασικό έργο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την επιστημονική, παιδαγωγική καθοδήγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς  και την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.

Παρόλο που ο επικαλούμενος στόχος είναι να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση διασκορπισμένων διαδικασιών σε μια ενιαία δομή, η υποστελέχωση αυτών των δομών, την οποία είχαμε εξαρχής επισημάνει, υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει στην αναποτελεσματικότητά τους. Ο αριθμός των συντονιστών είναι δραστικά μικρότερος από αυτόν των συμβούλων, μάλιστα σε ορισμένους κλάδους οι συντονιστές έχουν αρμοδιότητες σε παραπάνω από δύο ΠΕΚΕΣ, δηλαδή ένας συντονιστής αντιστοιχεί σε δεκάδες σχολεία που μπορεί να διασπείρονται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, ενώ οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους έχουν ασαφή όρια, που χρειάζεται να συγκεκριμενοποιηθούν.

Η διαδικασία για την επιλογή στελεχών των ΠΕΚΕΣ (Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου-ΣΕΕ) ξεκίνησε με Υ.Α. (Αριθμ. Φ.351.1 /3/100766/Ε3 19/6/2018) και είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) με φανερές και αντικειμενικές δυσκολίες, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, (ιδιαίτερα για περιοχές όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη), της έλλειψης ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, και κυρίως, λόγω της μεγάλης πίεσης χρόνου από το Υπουργείο για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις θέσεις των ΣΥΝΕΚ, στην επιλογή των στελεχών, πλην Δ/ντών και υποδ/ντών σχολείων, τα αντικειμενικά κριτήρια θα πρέπει να έχουν τον καθοριστικότερο συντελεστή βαρύτητας,  και ταυτόχρονα, οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, εκτός από την άρτια επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουν και χαρακτηριστικά που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της δημοκρατίας στο σχολείο, και  βέβαια στην ουσιαστική στήριξη των μάχιμων εκπαιδευτικών στο καθημερινό τους έργο. (Υπενθυμίζουμε ότι σταθερή θέση μας για την επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, είναι να εκλέγονται και να είναι ανακλητοί από το Σύλλογο διδασκόντων.)

Επειδή οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου θα έχουν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο που θα επιδρά στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού έργου αλλά και στη λειτουργία των σχολείων, οι αιρετοί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα πρέπει με τις παρεμβάσεις τους να διαμορφώσουν κλίμα και πλαίσιο, ώστε να αναδειχτούν εκείνοι που  έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να ανταποκριθούν στο σύνθετο έργο τους, σε όφελος του δημόσιου σχολείου, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών.

 Ο ρόλος των αιρετών στα συμβούλια  επιλογής δεν μπορεί να είναι η αποχή, με έμμεση νομιμοποίηση της όποιας διαδικασίας, αλλά ένας ενεργός και παρεμβατικός ρόλος,  ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των διαδικασιών, η διαφάνεια  και η αξιοκρατία.

Τέλος θεωρούμε αυτονόητο ότι θα υπάρξει μέριμνα για τη διακοπή των διαδικασιών την εβδομάδα του 15Αύγουστου και  την καταβολή  αποζημίωσης  λόγω μη χρήσης καλοκαιρινής άδειας.

 

2018_07_12 epiloges syntonistwn gia pekes

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 25&28/6/2018 για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

           Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν την Δευτέρα 25 και την Πέμπτη 28 Ιουνίου για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 

 1. Ικανοποιήθηκε 1 αίτηση αποδέσμευσης εκπαιδευτικού για απόσπαση μέσω του ΕΣΚ.
 2. Ικανοποιήθηκαν 6 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν αποδέσμευση για μετάταξη σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς μέσω του ΕΣΚ. Για το ίδιο ζήτημα έγιναν δεκτές 3 ανακλήσεις αιτήσεων μετάταξης.
 3. Σχετικά με τις αποσπάσεις στην Ειδική αγωγή τα λειτουργικά κενά των ΚΕΣΥ (ΚΕΔΔΥ) είναι 126. Εξ αυτών 86 αφορούν τον κλάδο ΠΕ02 και 40 τον κλάδο ΠΕ03. Τα λειτουργικά κενά για σχολεία Τυφλών και Κωφών είναι 29. Τέλος τα κενά των ΣΜΕΑΕ είναι συνολικά 1611. Τελικά αποσπώνται 21 εκπαιδευτικοί σε ΚΕΣΥ, 3 εκπαιδευτικοί σε σχολεία κωφών και 3 εκπαιδευτικοί σε σχολεία τυφλών. Παράλληλα αποσπώνται 121 εκπαιδευτικοί σε ΣΜΕΑΕ. Συνολικά αποσπώνται 148 εκπαιδευτικοί σε δομές Ειδικής Αγωγής  (139 το 2017).
 4. Σχετικά με τις αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία αποσπώνται 79 εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας και 61 εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας. Συνολικά αποσπώνται 140 εκπαιδευτικοί (110 το 2017).
 5. Σχετικά με τις αποσπάσεις στα καλλιτεχνικά σχολεία αποσπώνται 10 εκπαιδευτικοί (6 το 2017).
 6. Σχετικά με τις αποσπάσεις στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση αποδεσμεύτηκαν 34 εκπαιδευτικοί για απόσπαση σε σχολεία της εκκλησιαστικής, ενώ παράλληλα αποσπάστηκαν 3 εκπαιδευτικοί σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας.
 7. Σχετικά με τις γενικές αποσπάσεις οι ενεργές αιτήσεις ήταν 4083. Τα λειτουργικά κενά των αποσπάσεων επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις ήταν 3436. Τα αντίστοιχα εναπομείναντα λειτουργικά κενά της Πρωτοβάθμιας ήταν 3667. Τελικά αποσπώνται 696 εκπαιδευτικοί κατά προτεραιότητα (736 το 2017) και  1880 βάσει μορίων (1250 το 2017). Εξ αυτών 532 αποσπώνται στην Πρωτοβάθμια. Το ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων είναι 63,09%. Το 2017 οι ενεργές αιτήσεις ήταν 4408 και αποσπώνται 1986 (ποσοστό ικανοποίησης 45%). Είναι πολύ σημαντικό ότι μετά τις λίγες μεταθέσεις, ικανοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων που θα επιτρέψει σε αρκετούς εκπαιδευτικούς να έρθουν κοντά στις  μόνιμες κατοικίες τους Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι μετά από πολλά χρόνια η εξέταση των αιτήσεων έγινε στις 28 Ιουνίου κάτι πολύ ουσιώδες για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Καταψηφίσαμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων καταθέτοντας στο ΚΥΣΔΕ την ακόλουθη δήλωση: «Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ είναι μια διαδικασία η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εργάζονται κοντά στις οικογένειες τους και στον τόπο τους και αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα των εκπαιδευτικών! Δε δημιουργούν νέα κενά αφού οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί καλύπτουν λειτουργικά κενά σε άλλα ΠΥΣΔΕ ή και ΠΥΣΠΕ προσφέροντας εκπαιδευτικό έργο. Για ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με σοβαρότατα οικογενειακά ή οικονομικά προβλήματα, με προβλήματα  υγείας, η απόσπαση αποτελεί τη μοναδική τους πλέον διέξοδο μετά και την πραγματοποίηση  λίγων μεταθέσεων (7,1% των αιτήσεων)!

Πάγια θέση μας είναι ότι οι αποσπάσεις θα πρέπει να γίνονται  επί των πραγματικών λειτουργικών κενών με βάση και τη μοριοδότηση που ισχύει από το 2011. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Τα λειτουργικά κενά του πίνακα είναι συνολικά 3436 και τα εναπομείναντα κενά της Πρωτοβάθμιας ήταν 3667! Παράλληλα στη συμπλήρωση των πινάκων λειτουργικών κενών δεν υπήρξε η στήλη  «εκτίμηση  ΠΥΣΔΕ» παρά μόνο οι εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι οι πίνακες κενών να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από το Διευθυντή του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα! Με τα δεδομένα αυτά  θεωρούμε ότι ο αριθμός των λειτουργικών κενών θα ήταν μεγαλύτερος!

Κύρια θέση του εκπαιδευτικού κινήματος είναι ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών στα τμήματα να μην υπερβαίνει τους 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια. Παράλληλα ζητάμε επαναφορά του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών (χωρίς την αύξηση των δυο ωρών), υπολογισμός στον αριθμό των τμημάτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, λειτουργία όλων των υποστηρικτικών δομών (ΠΔΣ, ενισχυτική, βιβλιοθήκες, ΚΕΔΔΥ κ.λπ.), κατάργηση όλων των ελαστικών εργασιακών σχέσεων με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, τουλάχιστον όσες είναι οι συνταξιοδοτήσεις. Εκφράζω την αντίθεσή μου στην κατάργηση του 3ωρου υπευθύνων εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής, στη διεύρυνση των αναθέσεων και στη μείωση των ωρών μαθημάτων στο Γυμνάσιο. Με τα δεδομένα αυτά δημιουργούνται τεχνητά πλεονάσματα με συνέπεια να έχουμε μετακινήσεις μονίμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου.

Κατά τη διαδικασία συζήτησης επί των αποσπάσεων τονίσαμε ότι: Για όλους τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε αποσπάσεις κατά προτεραιότητα (696 άτομα) η θέση μας είναι να τους δοθούν αποσπάσεις ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΕΝΩΝ. Με τον τρόπο αυτό τα λειτουργικά κενά θα χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αιτήσεων. Παράλληλα δηλώσαμε ότι αποσπάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και από πλεονασματικές σε πλεονασματικές περιοχές με στόχο οι εκπαιδευτικοί να έρθουν κοντά στον τόπο τους. Οι θέσεις μας αυτές δεν έγιναν αποδεκτές. Παρά την ικανοποίηση ενός σημαντικού αριθμού αιτήσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά κενά στην Δευτεροβάθμια αλλά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρκετά προβλήματα σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με σοβαρότατα προβλήματα υγείας, οικογενειακά και οικονομικά που παραμένουν εγκλωβισμένοι για πολλά χρόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας μακριά από το τόπο κατοικίας τους και τις οικογένειες τους, μέσα στις συνθήκες της κρίσης που πλήττει όλη την ελληνική κοινωνία! Με βάση τα παραπάνω θα  καταψηφίσω τους πίνακες κενών-πλεονασμάτων επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις αυτές».

 1. Επειδή και μετά τις αποσπάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά κενά εκτιμώ ότι ΠΡΕΠΕΙ να γίνει και Β΄ φάση αποσπάσεων έως το τέλος Αυγούστου!
 2. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παραθέτω τους πίνακες των κενών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις και τα στατιστικά των αποσπάσεων.
 3. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα για υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης, αιτήσεων επανεξέτασης και ενστάσεων.

Τέλος οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υπαλλήλους των αρμοδίων τμημάτων του υπουργείου που εργάστηκαν σκληρά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αποσπάσεων.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε εσάς και τις οικογένειές σας!

 Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ Α ΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2018

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Α ΦΑΣΗ 2018

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Α ΦΑΣΗ 2018

 

 

 

Οι λαοί των Βαλκανίων δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν

Η συμφωνία που υπέγραψε η χώρα μας με τη FYROM, προϊόν εκατέρωθεν συμβιβασμού, βάζει τέλος σε μια διαμάχη δεκαετιών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη, με σεβασμό στις ευαισθησίες και την αξιοπρέπεια των δύο λαών. Λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή και τα συμφέροντα της χώρας,  δημιουργεί προϋποθέσεις καλής γειτονίας, προάγει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στα Βαλκάνια, και βάζει τέλος σε κάθε προσπάθεια υποδαύλισης και εκμετάλλευσης εθνικιστών και αλυτρωτικών ζητημάτων.

Με δεδομένες τις ευθύνες και τις παραλείψεις προηγούμενων κυβερνήσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα να έχει αναγνωριστεί από το 1993 το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας» από 149 χώρες (ανάμεσα στις οποίες ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα) και η γλώσσα ως «Μακεδονική» από τον ΟΗΕ (1977), η συμφωνία των Πρεσπών διαχωρίζει με σαφήνεια το σλαβικό χαρακτήρα του σύγχρονου «Βόρειου Μακεδονικού» κράτους και της επίσημης γλώσσας του ως νοτιοσλαβικής, από την  αρχαία ελληνική Ιστορία της ελληνικής Μακεδονίας, και θέτει τέλος στο σφετερισμό της ιστορικής μας κληρονομιάς και των συμβόλων της.

Κατά συνέπεια, οι ψευτοπατριωτικές υστερίες περί «εθνικής μειοδοσίας» και «προδοσίας» από τα δεξιά κόμματα, όπως και από εθνικιστικά και ναζιστικά μορφώματα και στις δύο χώρες, δεν εξυπηρετούν σε καμία περίπτωση εθνικά συμφέροντα, αλλά επιχειρούν να εκμεταλλευτούν για αμιγώς κομματικά οφέλη τα πατριωτικά αισθήματα των δύο λαών, καλλιεργώντας έντεχνα ένα διχαστικό – συγκρουσιακό κλίμα.

Δυστυχώς, και η ΔΑΚΕ εκπαιδευτικών φαίνεται να επιλέγει την οδό της μισαλλοδοξίας και του εθνικισμού, διαστρέφοντας την πραγματικότητα και προσβάλοντας με την ανακοίνωσή της τον ίδιο το ρόλο των εκπαιδευτικών λειτουργών και τις αξιακές θέσεις της ΟΛΜΕ, που πάντα πρωτοστατούσαν στους αγώνες για τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, τη φιλία και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Με αυτές τις αξίες και τα ιδανικά θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε, ως εκπαιδευτικοί, και να διαπαιδαγωγούμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, βάζοντας φραγμό με τη δράση μας στους εμπόρους του πατριωτισμού, που με τον εθνικισμό, την πατριδοκαπηλία, το φανατισμό και το μίσος, δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία.

Οι λαοί, οι εργαζόμενοι των δύο χωρών και των Βαλκανίων συνολικά, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Αντιθέτως, τους ενώνει ο στόχος της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό, τη φτώχεια, την ανεργία, και στις κάθε είδους επεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή, που αξιοποιούν σε όφελός τους τον αλυτρωτισμό και τις εθνικιστικές αντιθέσεις.  

2018_06_26 symfonia_prespwn

Η κατάργηση του ΠΔ 152 και του νομοθετικού πλαισίου της ατομικής αξιολόγησης-χειραγώγησης

Η κατάργηση του ΠΔ 152 και του νομοθετικού πλαισίου της ατομικής αξιολόγησης-χειραγώγησης,

είναι νίκη των εκπαιδευτικών. Συνεχίζουμε!

 

Με την ψήφιση του νόμου για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της εκπ/σης, δημιουργείται μια νέα κατάσταση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ιδιαίτερα εκτιμάμε ότι η ψήφιση της κατάργησης του ΠΔ 152 και του όλου νομοθετικού  πλαισίου της αξιολόγησης – χειραγώγησης των εκπαιδευτικών,  είναι μια μεγάλη κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει τους αγώνες του για να τη διαφυλάξει και να τη διευρύνει, ώστε η αποτίμηση του εκπ/κου έργου να είναι αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση του συλλόγου και του κάθε σχολείου, με ξεκάθαρο πλαίσιο και όχι επιβαλλόμενο από περιοδικές ΥΑ κατά το δοκούν, και χωρίς  φόρμες, ηλεκτρονικές καταγραφές και δημοσιοποίηση των εκθέσεων,  που θα οδηγούν σε σύγκριση και κατηγοριοποίηση των σχολείων.

Ταυτόχρονα με τις διεκδικήσεις μας για τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών και την παροχή ουσιαστικής επιμόρφωσης, θεωρούμε ότι οι ομάδες εκπαιδευτικών σε κάθε σχολείο ανά τμήμα ή ειδικότητα (θεσμός που ακουμπά σε παλιότερες θέσεις του κλάδου), και η συνεργασία των σχολείων για εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, κοινωνικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειρίας, μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για να υπάρξει  από τα κάτω παρέμβαση των μάχιμων εκπαιδευτικών στο ίδιο το περιεχόμενο της μάθησης και στη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας.

 

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες οργανωμένης παρέμβασης του κλάδου για συνεχή διεύρυνση των δημοκρατικών του κατακτήσεων. Διεκδικούμε την άμεση κατάργηση του καθηκοντολόγιου και τη θέσπιση ενός δημοκρατικού πλαισίου λειτουργίας του σχολείου, με το Σύλλογο κυρίαρχο όργανο στη λειτουργία του σχολείου και το Δ/ντη συντονιστή, αιρετό και ανακλητό από το Σύλλογο. Αντιπαλεύουμε την αξιολόγηση διευθυντή και υποδιευθυντή από τους εκπαιδευτικούς.

Μπροστά μας είναι μεγάλες μάχες για τα εργασιακά, τις προσλήψεις και τα δικαιώματα των αναπληρωτών, τους μόνιμους διορισμούς, τις επερχόμενες αλλαγές στο Γενικό Λύκειο, τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, που απαιτούν τη συσπείρωση  των συναδέλφων.

Αυτά τα θέματα πρέπει να απασχολήσουν  όλους τους συναδέλφους/ισσες, ώστε να προκύψουν αποφάσεις μαζικών Γενικών Συνελεύσεων οι οποίες να εκφράζουν τις επιλογές και τις ανάγκες της βάσης του κλάδου.

Με δεδομένη αυτή την αναγκαιότητα, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι η αναζωογόνηση του συνδικαλιστικού κινήματος και των ΕΛΜΕ, και η επιστροφή των συναδέλφων στα σωματεία.

Τελειώνοντας η σχολική χρονιά, σε μια περίοδο σημαντικών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, προετοιμαζόμαστε να δώσουμε δυναμικά το παρόν  το Σεπτέμβρη, ανοίγοντας μέσα από τις ΕΛΜΕ ένα ζωντανό διάλογο με τους συναδέλφους και τις  συναδέλφισσές μας σε κάθε σχολείο, που θα βοηθήσει και στη μαζική τους συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις.

2018_06_20 katargisi pd152 axiologisi

Κατανομή αιτήσεων απόσπασης 2018-2019

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

           Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για την κατανομή των αιτήσεων απόσπασης ανά τύπο αίτησης,   κλάδο και γεωγραφική περιοχή για τη σχολική χρονιά 2018-2019. Οι ενεργές αιτήσεις απόσπασης είναι 5420. Εξ αυτών οι 4670 σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ (86%των αιτήσεων), οι 198 σε ΣΜΕΑΕ (3,7% των αιτήσεων), οι 433 σε Μουσικά (7,9%των αιτήσεων) και οι 119 σε Καλλιτεχνικά (2,2% των αιτήσεων). Η ανακοίνωση των αποσπάσεων αναμένεται τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου.

   Σχετικά με τους κλάδους των αιτούμενων απόσπασης οι 1228 είναι Φιλόλογοι          (23,4% των αιτούμενων), οι 243 Μαθηματικοί, οι 298 Φυσικοί, οι 328 Γαλλικής Φιλολογίας, οι 485 Αγγλικής Φιλολογίας (9,3% των αιτούμενων), οι 612 Φυσικής Αγωγής (11,7% των αιτούμενων), οι 525 Πληροφορικής (10% των αιτούμενων), οι 243 Οικονομίας, οι 217 Γερμανικής και οι 277 Θεολόγοι. Η αναλυτική κατανομή φαίνεται στο συνημμένο πίνακα.

 

περισσότερα:

2018_06_11_apospaseis_2018_stat_enhmerotiko

πίνακας:2018_06_11_apospaseis_2018_stat_enhmerotiko

Για υπηρεσιακές μεταβολές με διαφάνεια και αντικειμενικότητα

Καθώς η σχολική χρονιά πλησιάζει στο τέλος της, η πρώτη φάση των υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεις – υπεραριθμίες- βελτιώσεις –τοποθετήσεις) έχει ήδη ολοκληρωθεί, και θα ακολουθήσει η διαδικασία των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Φορείς, στην Κ.Υ. του Υπουργείου, συμπληρώσεις ωραρίου σε λειτουργικά κενά, και στη συνέχεια οι προσλήψεις αναπληρωτών κ.α.

Η διεκδίκηση για μαζικούς μόνιμους διορισμούς, που το εκπαιδευτικό κίνημα έχει αναδείξει ως κυρίαρχο αίτημα, συνδέεται άρρηκτα τόσο με τις υπηρεσιακές μεταβολές, όσο και με τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών), αλλά και με την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.

Μετά τον περιορισμένο αριθμό μεταθέσεων και τη φετινή χρονιά, απαίτηση του εκπαιδευτικού κινήματος και της ΟΛΜΕ πρέπει να είναι όχι μόνο η ικανοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων για απόσπαση με την κάλυψη όλων των κενών, αλλά και η διαφάνεια σε αυτή τη διαδικασία, με βάση τα μόρια και τα κοινωνικά κριτήρια. Οι αποσπάσεις είναι η μόνη ελπίδα χιλιάδων  εκπαιδευτικών, για να βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους και στον τόπο συμφερόντων τους, σπάζοντας έστω και προσωρινά τον εγκλωβισμό τους.

Οι ΣΥΝεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις ταυτόχρονα με τον αγώνα για τη διεκδίκηση των  εργασιακών αιτημάτων του κλάδου, έχουμε επανειλημμένως επισημάνει μέσα από τα συλλογικά όργανα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, την αναγκαιότητα για μια εκ νέου και συνολική αντιμετώπιση του πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών (διορισμοί, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις), θεωρώντας ότι η βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών  θα συμβάλει θετικά και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 

Παρά το ότι η ΟΛΜΕ συμμετείχε και κατέθεσε προτάσεις (2015-2016) σε Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΔ 50/96, 100/97, κλπ.), καμία νομοθέτηση δεν προχώρησε. Θεωρούμε ότι πρέπει να ενταθούν οι πιέσεις προς το Υπουργείο, ώστε να επισπευστούν οι αναγκαίες αλλαγές σύμφωνα με τις θέσεις του κινήματος.

 

Η πρόσφατη διαδικασία των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις ΔΔΕ και ΠΔΕ, για άλλη μια φορά, όχι μόνο δεν στηρίχθηκε  σε  αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, αλλά δεν δημοσιοποιήθηκε ούτε ο πίνακας με τα ονόματα όσων αποσπάστηκαν, καθώς το Υπουργείο, επικαλείται το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 679/2016 της 27/4/2016). Πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί εύλογες ανησυχίες. Τέτοιες διασταλτικές ερμηνείες του κανονισμού από το Υπουργείο, που διαγράφουν το δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών, θα ανοίξουν ζητήματα πελατειακών πρακτικών, παραγοντισμού και συναλλαγής, ανατρέποντας κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

Οι ΣΥΝΕΚ πρωτοστάτησαν στους αγώνες για την κατοχύρωση της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας όλων των διαδικασιών που αφορούν μεταθέσεις και αποσπάσεις, έχοντας ξεκάθαρες θέσεις, τις οποίες κατέθεσαν και στο 18ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης πρότασής τους για τα εργασιακά. (https://synekde.files.wordpress.com/2016/10/2016_10-plaisio-aithmaton-gia-ergasiaka.pdf )

 

Σύμφωνα με τις θέσεις μας, διεκδικούμε:

 

 • Να μετέχουν και οι αιρετοί του ΚΥΣ∆Ε στη διαμόρφωση από την Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ των οριστικών κενών για τις μεταθέσεις και τους διορισμούς, ανά περιοχή και ειδικότητα.
 • Αναμοριοδότηση όλων των κριτηρίων μετάθεσης (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, συνυπηρέτηση, μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνο συμβίωσης), για μια πιο δίκαιη, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μοριοδότηση.
 • Άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 για αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και την ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που ήδη υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία.
 • Συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις  στα διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά σχολεία.
 • Όλες οι αποσπάσεις να γίνονται από το ΚΥΣ∆Ε, το όργανο που θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών (προκειμένου να έχει τη συνολική εικόνα της κατάστασης) και έγκαιρα, μέχρι τις 30 Ιούνη. Να θεσμοθετηθούν μοριοδοτούµενα κριτήρια για όλες τις κατηγορίες αποσπάσεων. Στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ πρέπει να δίνεται βάρος στα κοινωνικά κριτήρια (λόγοι υγείας, οικογενειακή κατάσταση) και να μοριοδοτούνται αυξημένα σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας.
 • Για τις αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς, να προκηρύσσονται οι συγκεκριμένες θέσεις, να ανακοινώνονται τα αντίστοιχα προσόντα που αυτές απαιτούν, και να υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές πρέπει να γίνονται για μια 3ετία και μόνο.
 • Προσλήψεις αναπληρωτών σε μία φάση, τοποθέτηση με ευθύνη των ΠΥΣΔΕ, ίσα εργασιακά δικαιώματα με τους μόνιμους.

Η διασφάλιση δικαιοσύνης και διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, αποτελούν απαράβατο δικαίωμα όλων των συναδέλφων και συναδελφισσών, που καταστρατηγείται όταν υπάρχουν πελατειακές νοοτροπίες. Γι΄αυτό το λόγο, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και το ρόλο των αιρετών του κλάδου  σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη, οι αιρετοί οφείλουν να μάχονται στα υπηρεσιακά συμβούλια για αδιάβλητες διαδικασίες, πλήρη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αμεροληψία, να ελέγχουν τη διοίκηση, να ενημερώνουν την ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ, και να προωθούν τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

Το επόμενο διάστημα, και καθώς οι υπηρεσιακές μεταβολές θα είναι σε εξέλιξη, η ΟΛΜΕ και οι ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους αιρετούς  πρέπει να είναι σε εγρήγορση ώστε  να διαφυλάξουν αυτές τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των συναδέλφων.

2018_06_07 yperisiakes metavoles

Ενημερωτικό για τις αποσπάσεις στις ΔΔΕ και ΠΔΕ (2018)

Της αιρετού στο ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

Πύρζα Φανής (fpyrza@gmail.com 6972137509)

Εκλεγμένης με το ψηφοδέλτιο των ΣΥΝΕΚ

 

Το ΑΠΥΣΔΕ Αττικής συνεδρίασε στις 8/5/2018 με θέμα τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Αττικής και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Αττικής για το σχολικό έτος 2018-2019 και

β)   ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων.

Για την περίπτωση των αποσπάσεων στις ΔΔΕ ζητήθηκε από τους διευθυντές δευτεροβάθμιας να στείλουν πίνακες με την κατάταξη των εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί απόσπαση στην ΔΔΕ. Το Συμβούλιο υιοθέτησε την κατάταξη αυτή, δεν επέφερε καμία αλλαγή και ο περιφερειακός διαβίβασε τους πίνακες στο Υπουργείο. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του υπουργείου, η κεντρική υπηρεσία δεν έκανε καμία αλλαγή στους πίνακες αυτούς.

Για τους συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων το συμβούλιο κατάρτησε αξιολογικό πίνακα σύμφωνα με τα προσόντα τους (προϋπηρεσία, μεταπτυχιακά, εθελοντισμός), όπως όριζε η εγκύκλιος των αποσπάσεων.

Επειδή ο πίνακας  για τις αποσπάσεις στις ΔΔΕ και ΠΔΕ  καταρτίστηκε από μονοπρόσωπα όργανα και δεν στηρίχτηκε σε  αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια,  κατατέθηκε δήλωση  με βάση την οποία διεκδικούμε τα αυτονόητα.

Ζητάμε αποσπάσεις με διαφάνεια, αντικειμενικά μοριοδοτούμενα κριτήρια, σεβασμό στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και στα δικαιώματά τους, και ταυτόχρονα ανάρτηση και δημοσιοποίηση των αξιολογικών πινάκων με τα πλήρη στοιχεία από τις ΔΔΕ, ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να μπορεί να λάβει γνώση και να ελέγξει τις διαδικασίες.

Δυστυχώς όμως το Υπουργείο, επικαλούμενο τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016), αποφάσισε να μην δώσει στη δημοσιότητα ούτε και τα ονόματα των εκπαιδευτικών που πήραν απόσπαση. Τέτοιες διασταλτικές ερμηνείες του κανονισμού από το Υπουργείο, που διαγράφουν το δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών, θα ανοίξουν ζητήματα πελατειακών πρακτικών και συναλλαγής, ανατρέποντας κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

Την ώρα που τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων μαθητών αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων για τις οποίες δεν ξέρουμε αν υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας που προβλέπει ο νέος κανονισμός, την ώρα  που τα ίδια τα δεδομένα των εκπαιδευτικών είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε μέσα στις ΔΔΕ και ΠΔΕ, είναι απαράδεκτη η μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των αποσπασμένων, ενώ όλες οι άλλες διαδικασίες είναι διάτρητες.

Το επόμενο διάστημα θα γίνουν αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες των λειτουργικών κενών, πρόσληψης αναπληρωτών κ.α. Επειδή ο κλάδος έχει κατακτήσει με αγώνες τη διαφάνεια, την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα αυτών των διαδικασιών, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, ώστε μαζί με ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ και Αιρετούς να τις διαφυλάξουμε,  τόσο  ως προς την κατάρτιση των πινάκων, όσο και ως προς την ανάρτησή τους με τα μόρια των εκπαιδευτικών.

2018_APYSDE_apospaseis

 

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών το 2018

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

          Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

 

Σας ενημερώνουμε για τις αποχωρήσεις εκπαιδευτικών που έχουν γίνει το 2018. Ο συνολικός αριθμός τους μέχρι στιγμής είναι 886. Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν ως εξής:

2018_05_29_apoxoriseis

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ από τις 25/2/2018, είχε εκφράσει την άποψή της για ό,τι συνέβη στο ΠΥΣΔΕ της Λάρισας κατά τη διάρκεια των επιλογών Δ/ντών σχολείων, και για ό,τι ακολούθησε μετά.

Η ανακοίνωση ήταν:

 

«Το τελευταίο διάστημα, μετά τις επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το ΠΥΣΔΕ Λάρισας, είναι σε εξέλιξη διοικητικές και δικαστικές παρεμβάσεις, που αφορούν τεχνικές και λειτουργικές πλευρές της διαδικασίας του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λάρισας.

Η κατάσταση αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις από την επερώτηση Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, τις ανακοινώσεις συνδικαλιστικών παρατάξεων και δημοσιεύματα

συνδικαλιστών στον τοπικό τύπο. Επειδή η στοχοποίηση και η συκοφάντηση των ΣΥΝΕΚ έχει πάρει διαστάσεις οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα παρακάτω:

α. Οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ έχουν δώσει μεγάλους αγώνες προασπίζοντας από θέσεις αρχής τη δημοκρατική λειτουργία, τη συλλογικότητα και την αυτονομία των συνδικάτων από

διοίκηση, κόμματα και κυβέρνηση.

β. Δόθηκε μεγάλος αγώνας ώστε στο σύστημα επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων

να έχει αποφασιστικό ρόλο η θέση του Συλλόγου διδασκόντων.

γ. Αγωνιζόμαστε πάντα για τη δημιουργία συνθηκών διαφάνειας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, και σε κάθε περίπτωση είμαστε κάθετα αντίθετοι σε φαινόμενα παραγοντισμού και αναπαραγωγής πελατειακών σχέσεων.

δ. Είναι προφανές ότι την τελική ευθύνη της τακτικής των ΣΥΝΕΚ και των συνδικαλιστικών στελεχών τους την έχουν τα συλλογικά όργανα λειτουργίας της παράταξης (ολομέλεια μελών τοπικά και η Γραμματεία της παράταξης).»

 

Επειδή στο διάστημα που ακολούθησε δεν υπήρξαν θετικές εξελίξεις στο χειρισμό αυτών των θεμάτων σε όλα τα επίπεδα της δράσης, επισημαίνοντας και τις ευθύνες όλων, επιμένουμε ότι χρειάζεται άμεσα η συσπείρωση όλων των δυνάμεων μέσα στα συλλογικά όργανα των ΣΥΝΕΚ Λάρισας, και η υπεράσπιση των παραπάνω αρχών της παράταξης (βλέπε ανακοίνωση Γραμματείας), με βάση τους κανόνες της δημοκρατικής λειτουργίας.

Ενημερώνουμε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει παν-θεσσαλική Σύσκεψη των ΣΥΝΕΚ για την προετοιμασία των εκλογών για αιρετούς και για την αντιμετώπιση οργανωτικών ζητημάτων της Παράταξης.

 

Αθήνα, 15 Μάη, 2018

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚ

2018_05_16_synek_gia_larisa