Ποιοι Είμαστε

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Η συλλογική μας ταυτότητα

 «Τέκνο της ανάγκης και ώριμο τέκνο της οργής» είναι οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές  Κινήσεις (ΣΕΚ), με χώρο αναφοράς το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ΣΕΚ απαρτίστηκαν από τις παρατάξεις «Αγωνιστική Συνεργασία Καθηγητών», «Εργατική Αριστερά Εκπαιδευτικών» και «Κίνηση Εκπαιδευτικών ‘Δ. ΓΛΗΝΟΣ’». Επίσης στις ΣΕΚ συμμετέχουν ανένταχτοι αριστεροί καθηγητές και καθηγήτριες, καθώς και μια σειρά από τοπικά ενωτικά σχήματα που δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε κάθε περιοχή. Η συλλογική μας ταυτότητα πήρε σάρκα και οστά μέσα από τον αδιάλειπτο αγώνα για μια καλύτερη εκπαίδευση σε μια καλύτερη κοινωνία.

Οι ΣΕΚ, ως συνεργασία διαφορετικών συνδικαλιστικών κινήσεων,  ευρύτερων τοπικών σχημάτων και ανεξάρτητων συνδικαλιστών του ευρύτερου χώρου της εκπαιδευτικής αριστεράς, αποτελούν ήδη ένα συγκροτημένο συνδικαλιστικό χώρο με ιδιαίτερη δυναμική και καθοριστικό ρόλο στο συνδικαλιστικό κίνημα των καθηγητών της Δ.Ε. Η διαρκής ενίσχυση της παρουσίας και της δυναμικής μας στον κλάδο είναι ένα αισιόδοξο στοιχείο, ταυτόχρονα όμως συνεπάγεται και μεγαλύτερες ευθύνες για την πορεία του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Κεντρικός στόχος των ΣΕΚ είναι η αποφασιστική και αποτελεσματική συμβολή μας στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της θέσης των εκπαιδευτικών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των αγώνων του κλάδου, η ενότητα και το δυνάμωμα του συνδικαλιστικού κινήματος μέσα από τη βελτίωση της λειτουργίας και της δράσης των ΟΛΜΕ και των πρωτοβάθμιων οργάνων της (ΕΛΜΕ), και η διεύρυνση της συσπείρωσης και της παρουσίας  των ΣΕΚ σε όλη τη χώρα.

Βασικό κύτταρο της λειτουργίας των ΣΕΚ σε τοπική κλίμακα είναι η ολομέλεια της τοπικής κίνησης, έκφραση συλλογικότητας και δημοκρατίας, που πρέπει να πραγματοποιείται τακτικά και να έχει τον πρώτο λόγο σε κάθε ζήτημα που την αφορά.

Σε κεντρικό επίπεδο λειτουργούν η ολομέλεια των αντιπροσώπων των τοπικών κινήσεων και η κεντρική γραμματεία.

Όλες οι λειτουργίες των οργάνων των ΣΕΚ είναι ανοιχτές στα μέλη τους και είναι σταθερή η επιδίωξη για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της δράσης γίνονται από τα όργανα των ΣΕΚ στη βάση ενός κειμένου βασικών θέσεων που προκύπτει μέσα από την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή με δημοκρατικές διαδικασίες, με την επιδίωξη της μέγιστης δυνατής σύνθεσης των απόψεων.

Είναι αυτονόητο ότι κάθε επιμέρους παράταξη που συμμετέχει στις ΣΕΚ, και με δεδομένη την οργανωτική της αυτοτέλεια, αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας της, με σταθερό στόχο το δυνάμωμα της δράσης  και την ενίσχυση της συνεργασίας.

Ιδιαίτερης σημασίας κατεύθυνση στη δράση των ΣΕΚ είναι η συνεχής προσπάθεια για διεύρυνση της κίνησης κεντρικά και τοπικά, με τη συμμετοχή και άλλων κινήσεων και μεμονωμένων καθηγητών, καθώς και για τη συνεχή ανανέωση του δυναμικού και των εκπροσώπων της, κυρίως μέσα από την επικοινωνία με τους νέους και τις νέες συναδέλφους και την αξιοποίησή τους.

Επιλέγουμε σταθερά και ανυποχώρητα  το δρόμο της υπεράσπισης της δημόσιας και δωρεάν παιδείας και  της διασφάλισης των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Γι’ αυτό και κινούμαστε σταθερά κι ανυποχώρητα στο δρόμο της ενότητας και της κοινής δράσης.

Και έτσι αρχίζει το ταξίδι μας: με Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες, αλλά και γεμάτο περιπέτεια, γεμάτο γνώσεις.