6-5-08Πρόγραμμα σπουδών και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική

Πρόγραμμα σπουδών και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική

 

Ελένη Γλαρέντζου

Παύλος Χαραμής*

 

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο πρόγραμμα σπουδών και την ασκούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) εκπαιδευτική πολιτική. Αφετηρία του προβληματισμού μας υπήρξε η άποψη ότι δεν είναι δυνατό να κατανοηθούν οι βασικές κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής που σχεδιάζεται και υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στη σχετική ανάλυση η διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε. Αλλά και οι παράγοντες που προσδιορίζουν την πολιτική της Ε.Ε. δεν είναι ανεξάρτητοι από ευρύτερες εξελίξεις, που χαρακτηρίζουν τον παγκόσμιο χώρο. Κατά συνέπεια, το σύνθημα «σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά», που επιχειρεί να συμπυκνώσει πολύμορφους αγώνες ενάντια στις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού, τόσο στο πεδίο της ιδεολογικής αντιπαράθεσης όσο και στο πεδίο της πολιτικής δράσης, διατηρεί την ισχύ του και στην περίπτωση της μελέτης των εκπαιδευτικών ζητημάτων.

Στο πλαίσιο του σύγχρονου καπιταλισμού η ταχεία παραγωγή, διάδοση και αξιοποίηση της γνώσης είναι εκ των ων ουκ άνευ παράγοντας για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου. Παρά το γεγονός ότι ενδέχεται να απαξιώνεται και να αχρηστεύεται γρήγορα, δεν παύει η νέα γνώση, στην κάθε φορά συγκεκριμένη περίσταση, να αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την επικράτηση στο ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Οι δυνάμεις που ελέγχουν την αγορά επιδιώκουν να καθορίσουν ποια γνώση και σε ποιες συνθήκες είναι αξιόλογη, και αυτές τις ιεραρχήσεις μεταφέρουν στη συνέχεια –αν και συνήθως με κάποια καθυστέρηση και με σχετική παραμόρφωση–  και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για περισσότερα… εδώ

Advertisements