03-11-2008 Διακήρυξη Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 2008 για εκλογή Αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Μπορείτε να δείτε τη Διακήρυξη Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 2008 για εκλογή Αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια … εδώ

Advertisements