Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα, η σχέση της με τη γενική και η προοπτική του ενιαίου σχολείου

του Θέμη Κοτσιφάκη

εκπαιδευτικού της ΤΕΕ, μέλους  του ΔΣ της ΟΛΜΕ

 

Εισαγωγικά

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης η διάσταση της πράξης εκφράζεται κυρίως με την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση. Η σαφής διάκρισή της από τη λεγόμενη «γενική μόρφωση», που οδήγησε στο γνωστό ως «διπλό εκπαιδευτικό δίκτυο», δηλαδή στο δίκτυο της γενικής εκπαίδευσης, από τη μια πλευρά, και της τεχνικο-επαγγελματικής, από την άλλη, ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων που πρέπει να αναζητηθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών.

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η διάκριση της θεωρίας από την πράξη και η ανισότιμη αντιμετώπισή τους, τόσο από την πολιτεία όσο και από την ελληνική κοινωνία, αποτέλεσαν την αιτία πολλών στρεβλώσεων και δυσλειτουργιών στη νεότερη ιστορία μας.

Η εισήγηση επικεντρώνεται στην ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκήθηκε τα τελευταία δώδεκα χρόνια στο χώρο της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ), που οδήγησε, παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις, στην υποβάθμισή της με ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα (κατακόρυφη μείωση μαθητικού δυναμικού, μεγάλη σχολική διαρροή κ.λπ.).

Και εδώ θα πρέπει να επισημανθεί μια αντίφαση:

-Από τη μια, είναι δεδομένη η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -και η αποδοχή της από τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ-, για στροφή του μαθητικού πληθυσμού από τη γενική στην επαγγελματική εκπαίδευση.

–   Από την άλλη η απουσία στήριξης μιας τέτοιας στροφής από την εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική (σε υποδομές, προγράμματα και βιβλία, εκπαιδευτικό προσωπικό κ.λπ.) υπονόμευσε την ΤΕΕ.

 Πόσο επηρεάζει όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, και την ΤΕΕ ιδιαίτερα, η γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική για ένα σχολείο που αντί για την παροχή στέρεας γενικής γνώσης περιορίζεται στη μετάδοση αποσπασματικών  γνώσεων και δεξιοτήτων;

Τι απέγιναν εκπαιδευτικές καινοτομίες που απέβλεπαν στη λειτουργική ενιαιοποίηση της θεωρίας με την πράξη, όπως ήταν, για παράδειγμα, το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, που παρά τις θετικές εμπειρίες της εφαρμογής του, δεν γενικεύτηκε, με αποτέλεσμα να παραμείνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα εγκλωβισμένο στο παραδοσιακό διπλό (και στην πράξη πολλαπλό – ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΣ μαθητείας, μεταγυμνασιακά ΙΕΚ) εκπαιδευτικό δίκτυο;

Απαραίτητα πρώτα βήματα μιας εκπαιδευτικής πολιτικής προς την κατεύθυνση του ενιαίου λυκείου είναι η ενιαιοποίηση της ΤΕΕ σε μια λυκειακή δομή που θα παρέχει στους μαθητές στέρεα γενική και επαγγελματική (σε επίπεδο τομέα) γνώση, ειδίκευση σε μεταλυκειακό έτος, ουσιαστική πρόσβαση των αποφοίτων της ΤΕΕ στην τριτοβάθμια, επαγγελματικά δικαιώματα αξιόπιστα κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ

Advertisements
By SYNEK Posted in ΤΕΕ