10-12-11 Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός την εποχή της κρίσης

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός την εποχή της κρίσης

 

Του Σταύρου Κατσούρα*

Η εισαγωγή του επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα έγινε καθυστερημένα και η προβληματική εφαρμογή του συνδέεται με τις παθογένειες της οικονομίας, του πολιτικού και του εκπαιδευτικού συστήματος. Η αναπαραγωγή της διασύνδεσης της ευκαιρίας απασχόλησης με την πολιτική τοποθέτηση, η στρεβλή ανάπτυξη χαμηλού εργατικού κόστους, η προγονοπληξία και ο συντηρητισμός είναι μερικές πτυχές αυτών των παθογενειών. Ειδικά ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός επιχειρήθηκε να λειτουργήσει ως μηχανισμός ενίσχυσης της ροής του μαθητών προς τη μονίμως υποβαθμισμένη τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, μια επιλογή που συστηματοποιήθηκε στην κωμικοτραγική «μεταρρύθμιση Αρσένη».

Για περισσότερα… εδώ