20-2-12 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Παύλος Χαραμής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της ΟΛΜΕ

Γρηγόρης Καλομοίρης, Αντιπρόεδρος Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση έχει αναδειχτεί σε κεντρικής σημασίας ζήτημα το τελευταίο διάστημα. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται μια ιδιαίτερη επικέντρωση στις διαδικασίες αξιολόγησης συγκεκριμένων παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως των εκπαιδευτικών. Η τάση αυτή συμβαδίζει με την προφανή επιδίωξη των κυρίαρχων κύκλων να συρρικνώσουν βασικές δημόσιες λειτουργίες και υπηρεσίες, ανάμεσα σε αυτές και την εκπαίδευση.

Έκφραση αυτών των τάσεων στον ελληνικό χώρο υπήρξαν συνεχείς απόπειρες νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, οι οποίες ωστόσο συνάντησαν ισχυρή αντίδραση από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας.  Η πιο πρόσφατη από αυτές αφορά το νόμο «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», που ψήφισε πριν δύο χρόνια η Βουλή. Σ’ αυτόν τονίζεται ότι «την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Για περισσότερα… εδώ

Advertisements