16-3-12 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & Δ/ΝΣΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ)

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ): …………………………………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ: …………………………………………………………………………………………………….

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: …………………………………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ: …………………………………………………………………………………………………….

ΤΑΞΗ: …………………………………………………………………………………………………….

ΣΧΟΛΕΙΟ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)[1] : …………………………………………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: …………………………………………………………………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: …………………………………………………………………………………………………….

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Α/ΘΜΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ:          □

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:       □

 

Β/ΘΜΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ:          □

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:       □

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ □

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ

 

 

 

……………………………………………


[1] 7ο Γυμνάσιο Πατρών Ασημάκη Φωτήλα 32, 3ο Γυμνάσιο Πατρών Ασημάκη Φωτήλα 32, 21ο  Γυμνάσιο Πατρών Θερμοπυλών & Ανθεμίου, 10ο  Γυμνάσιο Πατρών Ετεοκλέους 33  και 4ο  Γυμνάσιο Πατρών Μαραγκοπούλου 2 για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

44ο   Δημοτικό Πατρών, Αριστοτέλους & Νικομάχου, 19ο Δημοτικό Πατρών Σολωμού 57, 13ο Δημοτικό Πατρών Αγ. Τριάδος 70, 48ο Δημοτικό Πατρών Αχέροντος 5, 23ο Δημοτικό Πατρών Πανεπιστημίου 67 και 41ο Δημοτικό Πατρών Μαραθωνομάχων 40 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.