Οι εκπαιδευτικοί στην Βραζιλία συμμετείχαν στην εθνική απεργία 14-16 Μαρτίου

Το βασικό   αίτημα  των απεργών ήταν η εφαρμογή κατώτατου μισθού για τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση.   Αυτό είχε συμφωνηθεί  ήδη από το 2008 με την κυβέρνηση Λούλα , μέσω ενός ομοσπονδιακού νόμου,  ωστόσο, ποτέ δεν εφαρμόστηκε σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με την ομοσπονδία τους , καθηγητές από τουλάχιστον 17 πολιτείες της Βραζιλίας είναι κακοπληρωμένοι, παίρνοντας μόνο τα  δύο τρίτα του συμφωνηθέντος κατώτατου μισθού

Η απεργία τους δηλώνουν ότι  θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας σειράς αγώνων που στοχεύουν στην προώθηση της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική  και  κοσμική δημόσια εκπαίδευση  που θα καλλιεργεί την ισότητα.


http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/2108

Advertisements