Σχετικά με το Επίδομα των Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση

                                           16/3/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Επίδομα των Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση

Σε ερώτησή μας της 22/12/2012 θέταμε το ζήτημα της καταβολής Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στους εργαζομένους της Ειδικής Αγωγής στην Εκπαίδευση.

Οι εργαζόμενοι αυτοί και, συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής, οι Εργαζόμενοι σε Τμήματα Ένταξης και το Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των ΚΔΑΥ (ΚΕΔΔΥ), έπαιρναν, μέχρι τις 27/10/2011, το Επίδομα Ειδικής Αγωγής, οριζόμενο από το άρθρο 8, πργρ. 12, εδάφιο β’ του Ν. 3205/2003 και τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 27922/Γ6/03-04-2007, 28911/Γ6/03-04-2007 και 28915/Γ6/03-04-2007. Το επίδομα αυτό (195 ευρώ μεικτά, που κατέληξε μετά τις περικοπές της τελευταίας διετίας στα 90 ευρώ καθαρά), καταργήθηκε από τον πολυνόμο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Ν.4024/ΦΕΚ 226, τχ. Α’ /27-10-2011), επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση των εργαζομένων της Ειδικής Αγωγής.

Διαβάστε ολόκληρη την ερώτηση …. εδώ