24-03-2012 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗΣ(;) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 2ο ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ στο ΠΥΣΔΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ,  ΚΟΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

«Όταν η αδικία γίνεται νόμος τότε η αντίσταση είναι καθήκον»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

 

Α. Μετά την εφαρμογή από 1-11-2011 του νέου νόμου 4024/11 (ενιαίο μισθολόγιο) ο κάθε εκπαιδευτικός θα έπρεπε να παραλάβει επίσημα απόσπασμα διαπιστωτικής πράξης κατάταξης του σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. Ωστόσο αν και έχουν περάσει πέντε ολόκληροι μήνες  η διαπιστωτική πράξη αγνοείται!  Η τεράστια αυτή καθυστέρηση οφείλεται εν πολλοίς στην αδυναμία της διοίκησης να συγκεντρώσει  σε κάποιο χώρο τους υπηρεσιακούς φακέλους των εκπαιδευτικών, για να διορθωθούν κάποια σοβαρά λάθη σχετικά με την κατάταξη τους. Τα ερωτήματα που προκύπτουν απαιτούν και άμεσες απαντήσεις:

  1. Πού βρίσκονται μέχρι σήμερα οι υπηρεσιακοί φάκελοι των εκπαιδευτικών;
  2. Αληθεύει ότι αρκετοί είναι στοιβαγμένοι και παραπεταμένοι σε χαρτοκιβώτια και μαύρες σακούλες;
  3. Είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται με τέτοια επιπολαιότητα υπηρεσιακοί φάκελοι που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των καθηγητών;
  4. Πότε θα δοθεί λύση στο πρόβλημα  της στέγασης των διοικητικών υπηρεσιών; Μήπως οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι και γι αυτό;

Β. Με το νόμο 4024/11 καθορίζονταν και ο τρόπος περικοπών των απεργιών. Συγκεκριμένα στο άρθρο 23 προβλέπονται τα παρακάτω: «Σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες». Η περικοπή συνεπώς για κάθε ημέρα απεργίας είναι το 1/25 των αποδοχών. Στις 14-11-11 με εγκύκλιό του το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει: «Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή για κάθε μέρα, των μεικτών μηνιαίων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης και της συντάξιμης εργοδοτικής εισφοράς».

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο …..  εδώ

 

Advertisements