17-04-2012 ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 7ο, ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ στο ΠΥΣΔΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΟΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το Σάββατο 7/4/2012  δημοσιεύτηκε στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ  προσχέδιο ΠΔ του ΥΠΔΒΜΘ για το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών:

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12333&subid=2&pubid=112846853

Σύμφωνα με το δημοσίευμα «η αξιολόγηση θα αφορά τις ικανότητες, τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, την απόδοση τους στο διδακτικό έργο με 20 συνολικά κριτήρια». Παράλληλα «  οι νεοδιόριστοι θα μονιμοποιούνται μόνο κατόπιν θετικής αξιολόγησης, η αξιολόγηση θα γίνεται κάθε δύο ή τρία  χρόνια ανάλογα με  το βαθμό, ενώ  ενδεχόμενη άρνηση συμμετοχής στη διαδικασία  θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα(!), θα πραγματοποιείται από το διευθυντή του σχολείου και  το σχολικό σύμβουλο, θα περιλαμβάνει και επίσκεψη του σχολικού συμβούλου στην τάξη, ενώ πριν την έκθεση αξιολόγησης θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά συνέντευξη μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου.  Η διαδικασία θα καλύπτει δύο θεματικά πεδία με 20 συνολικά δείκτες και  βαθμολογία από 0 – 100 βαθμούς.

Σύμφωνα με δήλωση του ΥΠΔΒΜΘ κ. Μπαμπινιώτη θα υπάρχει, προφανώς μετά τις εκλογές, διαβούλευση(!) για το θέμα με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Βέβαια το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο (ν. 4024/2011), ορίζει ότι  ακόμη και  να περάσει κάποιος τη δοκιμασία της αξιολόγησης δε σημαίνει ότι θα «προβιβαστεί» στον επόμενο βαθμό, αφού κατά τη μετάβαση από τον ένα  βαθμό στον άλλο υπάρχει ποσόστωση! Από την πρώτη φάση της αξιολόγησης θα προχωρήσει μόνο το 40% των υπηρετούντων καθηγητών, ενώ σε δεύτερη φάση θα περάσει μόνο το 30% του ήδη εγκεκριμένου 40%!!! Με λίγα λόγια η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική – ανταγωνιστική. Δε θα φτάνει δηλαδή  να είναι κάποιος «καλός» αλλά πρέπει να είναι «καλύτερος από τον άλλο» για του πάρει το βαθμό!

Διαβάστε όλο το ενημερωτικό …. εδώ

Advertisements