13-5-12 Ε ΕΛΜΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης μέσω ΕΣΠΑ: Μια εικόνα από το εγγύς μέλλον όλης της εκπαίδευσης.

Ε ΕΛΜΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   ΠΑΛΛΗΝΗ 13.5.2012

Αξιολόγηση  εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης μέσω ΕΣΠΑ:
Μια εικόνα από το εγγύς μέλλον όλης της εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν είναι  ένα βήμα «προ των πυλών», αλλά αρχίζει από τους συναδέλφους που προσφέρουν παράλληλη διδακτική στήριξη! Με εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε  στα σχολεία, λίγες μέρες πριν, αποφασίστηκε η διεξαγωγή «εξωτερικής αξιολόγησης» από την ανάδοχο εταιρεία INTRAWAY  Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (!) στο πλαίσιο των πράξεων ΕΣΠΑ και αφορά τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης. Όπως μάλιστα αναφέρεται στη συγκεκριμένη εγκύκλιο, στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς θα διανεμηθούν έντυπα ερωτηματολόγια  αξιολόγησης από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και γονείς   και έντυπα αυτοαξιολόγησης από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, που έχουν συνταχθεί από την ιδιωτική εταιρεία και συγχρόνως θα γίνουν συνεντεύξεις με επιτόπιες επισκέψεις στις σχολικές μονάδες.

Για περισσότερα εδώ