13-12-12ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 Το Δ.Σ. του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή του να συστήσει Ομάδα Εργασίας με στόχο να καταγράψει και να μελετήσει συστηματικά τα φαινόμενα βίας κάθε είδους που εκδηλώνονται στα σχολεία, τα οποία συνδέονται πιο στενά τελευταία με την εμφάνιση και ενίσχυση στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ακραίων αντιδημοκρατικών, αυταρχικών και ρατσιστικών αντιλήψεων και πρακτικών. Η διερεύνηση των αιτίων τέτοιων φαινομένων και η ανάλυση των τρόπων με τους οποίους αυτά εμφανίζονται θα δώσουν τη δυνατότητα να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.  ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΦΌΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ …ΕΔΩ 

Advertisements