13-11-2013 ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

Για να μεταβείτε στον ιστότοπο πατήστε… εδώ

Advertisements