02-12-2013 Εκλογικό υλικό από τοπικά σχήματα

Ενωτική Πρωτοβουλία Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Αγωνιστική Συνεργασία Β’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής

Μέτωπο Αντίστασης Καθηγητών Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας 

Αφίσα ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΚ Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

Αφίσα Ενωτικής Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Αφίσα Αγωνιστικής Συνεργασίας ΣΤ’ ΕΛΜΕ Αθήνας