16-12-2013 Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας

09/12/2013
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη η καθυστέρηση έκδοσης της εγκυκλίου για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2013-14
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τις αιτήσεις μετάθεσης (Π.Δ. 50/96, άρθρο 6, παράγραφος 2), αυτές υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.
Σε αντίθεση με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Π.Δ., και διανύοντας ήδη το Δεκέμβριο, η σχετική με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών εγκύκλιος δεν έχει ακόμα εκδοθεί.
Θυμίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2012-2013 η διαδικασία των μεταθέσεων είχε καθυστερήσει λόγω της ψήφισης νόμου, όπου περιλαμβάνονταν διατάξεις σχετικές με τις μεταθέσεις, με αποτέλεσμα να εκδοθεί στις 24 Ιανουαρίου 2013 και συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-13.
Επειδή η όποια επιπλέον καθυστέρηση έκδοσης της εγκυκλίου θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών (ανακοίνωση μεταθέσεων, αποσπάσεις, προσλήψεις αναπληρωτών), επιτείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας των εκπαιδευτικών αλλά και ανατρέποντας τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
• Ποιος είναι ο λόγος της μεγάλης καθυστέρησης στην έκδοση της εγκυκλίου για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014 ;
• Σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιάννης Αμανατίδης
Τάσος Κουράκης
Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη
Advertisements