12-03-2014 Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις

Αθήνα, 11/03/2014

Προς τον κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αγνοώντας τη νόμιμη διαδικασία «Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με το Π.Δ 28/2014 εφευρίσκει νέα αυθαίρετη διαδικασία «υποχρεωτικών μεταθέσεων». 

Διαβάστε το κείμενο της ερώτησης… εδώ

Advertisements