26-04-2014 Ενημέρωση των αιρετών του ΑΠΥΣΔΕ Αττικής Μ. Κόκλα και Θ. Μαλαγάρη

ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΥΝΟΙΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Είναι το λιγότερο προκλητική η μεροληψία και η ευνοιοκρατία την οποία φαίνεται να υιοθετεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πράγμα που δε συνάδει με τη χρηστή διοίκηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα εξόφθαλμο σε δύο περιπτώσεις διευθυντριών, για τις οποίες οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κλάδο.

Διαβάστε ολόκληρο το ενημερωτικό… εδώ