26-04-2014 Σήμα Κινδύνου. Του Τ. Τρανού

Σήμα κινδύνου

Σήμερα το κοινωνικό κεφάλαιο της μόρφωσης αλλά και το αίτημα για την δικαιότερη κοινωνική αναδιανομή του, απαραίτητη προϋπόθεσή για την ύπαρξη της δημοκρατίας, καταβαραθρώνονται. Όπως γράφει ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκάλι «τα κοινωνικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν τον προηγούμενο αιώνα αντιμετωπίζονται στις μέρες μας σαν ένα περιττό κόστος που οι κρατούντες θέλουν να αποφύγουν με κάθε τρόπο και όχι ως αξία». «Το κέντρο της κοινωνίας», συνεχίζει ο Γκάλι, «είναι πλέον η αγορά, οι επιχειρήσεις και οι ανάγκες τους για ανάπτυξη, και το υποκειμενικό όχημα αυτής της τάσης είναι ο επιθετικός ατομικισμός».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο… εδώ

Advertisements