09-10-2014 Ψηφοδέλτια για τις εκλογές ΑΠΥΣΔΕ 2014

 

Αττικής           Αν. Μακεδονίας-Θράκης     Β. Αιγαίου             Ηπείρου

Θεσσαλίας     Κεντρικής Μακεδονίας        Ιονίου                     Πελοποννήσου

Κρήτης           Δυτικής Μακεδονίας             Ν. Αιγαίου             Δυτικής Ελλάδας

Αν. Στερεάς-Εύβοιας