Να αποσυρθεί η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για τη δεύτερη ξένη γλώσσα στα Γυμνάσια

Να αποσυρθεί η  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
για τη δεύτερη ξένη γλώσσα στα Γυμνάσια

Οι μνημονιακές πολιτικές της υποχρηματοδότησης και των περικοπών που ασκούνται από το Υπουργείο Παιδείας, εκτός της καταστρατήγησης  των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις και στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Σε ό,τι αφορά την ξενόγλωσση εκπαίδευση και τη δυνατότητα της διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας, εκδόθηκε πρόσφατα Υπουργική απόφαση (Φ12/70691/Δ1/26‐4‐2016 – ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β’/26042016) με την οποία υποβαθμίζεται η διδασκαλία της, περιορίζεται δραστικά το δικαίωμα των μαθητών να την επιλέγουν, ελαστικοποιούνται ακόμη περισσότερο οι εργασιακές σχέσεις των συναδέλφων/ισσών που τη διδάσκουν, και αυξάνεται η ανασφάλεια και η ταλαιπωρία τους καθώς θα μετακινούνται για να συμπληρώνουν ωράριο σε 3,4 ή 5 σχολεία.

Συγκεκριμένα, η ΥΑ θέτει αυστηρά κριτήρια στη συγκρότηση τμημάτων, διατηρεί τον ελάχιστο αριθμό 12 μαθητών/τριών και 10 για τις απομακρυσμένες περιοχές, περικόπτει τα τμήματα της β΄ ξένης γλώσσας αν αυτά ξεπερνούν τα τμήματα της γενικής παιδείας, και για τα μικρά σχολεία εξαρτά το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής των μαθητών σε περίπτωση ισοψηφίας, από το αν υπάρχουν ή όχι πλεονάσματα ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών στη διεύθυνση. Με ανάλογο τρόπο προβλέπει και την κάλυψη οποιουδήποτε κενού που θα παραμένει ακάλυπτο μετά την 1/10.  Επιπλέον η ΥΑ θέτει τον περιορισμό να   «κλείνουν» τα τμήματα στις 30/6 από τους ΔΙΔΕ, αφαιρώντας την ευχέρεια συγκρότησής τους από το διευθυντή και το Σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολείου.

Η ξενόγλωσση εκπαίδευση έχει υποστεί συστηματική υποβάθμιση. Παρά τις μεγαλόσχημες εξαγγελίες για την αναβάθμισή της και τις νομοθετικές ρυθμίσεις για πιστοποίηση της γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)  από το δημόσιο σχολείο, η εφαρμογή της ΥΑ θα υπονομεύσει την ομαλή συνέχεια της διδασκαλίας της β΄ ξένης γλώσσας από το δημοτικό στο γυμνάσιο  και  θα αυξήσει τις εκπαιδευτικές ανισότητες, καθώς όσα παιδιά δε θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη γλώσσα επιλογής τους, θα είναι αναγκασμένα να προσφύγουν στα φροντιστήρια, με οικονομικό κόστος που αδυνατούν να σηκώσουν οι περισσότερες οικογένειες.

  • Ζητάμε να αποσυρθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση, να λειτουργήσουν όλα τα ξενόγλωσσα τμήματα με βάση τις ανάγκες και τις δηλώσεις των μαθητών, να μη γίνει καμία συγχώνευση και κατάργηση τμήματος.
  • Να καλυφθούν ΤΩΡΑ όλα τα κενά με μαζικούς διορισμούς και προσλήψεις. Να στηριχτεί το δημόσιο σχολείο ως κοινωνικό αγαθό, με γενναία αύξηση των δαπανών για την Παιδεία.
  • 20 μαθητές στο τμήμα, 10 στις κατευθύνσεις και τα εργαστήρια.
  • Συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών σε δύο το πολύ σχολεία.

Ταυτόχρονα απαιτούμε να υπάρξει ουσιαστική μέριμνα για την αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, και να γίνουν επιτέλους σεβαστά τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

2017_04_26 2h xeni glossa gymnasia

Advertisements