Ενημερωτικό για τις αποσπάσεις στις ΔΔΕ και ΠΔΕ (2018)

Της αιρετού στο ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

Πύρζα Φανής (fpyrza@gmail.com 6972137509)

Εκλεγμένης με το ψηφοδέλτιο των ΣΥΝΕΚ

 

Το ΑΠΥΣΔΕ Αττικής συνεδρίασε στις 8/5/2018 με θέμα τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Αττικής και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Αττικής για το σχολικό έτος 2018-2019 και

β)   ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων.

Για την περίπτωση των αποσπάσεων στις ΔΔΕ ζητήθηκε από τους διευθυντές δευτεροβάθμιας να στείλουν πίνακες με την κατάταξη των εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί απόσπαση στην ΔΔΕ. Το Συμβούλιο υιοθέτησε την κατάταξη αυτή, δεν επέφερε καμία αλλαγή και ο περιφερειακός διαβίβασε τους πίνακες στο Υπουργείο. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του υπουργείου, η κεντρική υπηρεσία δεν έκανε καμία αλλαγή στους πίνακες αυτούς.

Για τους συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων το συμβούλιο κατάρτησε αξιολογικό πίνακα σύμφωνα με τα προσόντα τους (προϋπηρεσία, μεταπτυχιακά, εθελοντισμός), όπως όριζε η εγκύκλιος των αποσπάσεων.

Επειδή ο πίνακας  για τις αποσπάσεις στις ΔΔΕ και ΠΔΕ  καταρτίστηκε από μονοπρόσωπα όργανα και δεν στηρίχτηκε σε  αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια,  κατατέθηκε δήλωση  με βάση την οποία διεκδικούμε τα αυτονόητα.

Ζητάμε αποσπάσεις με διαφάνεια, αντικειμενικά μοριοδοτούμενα κριτήρια, σεβασμό στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και στα δικαιώματά τους, και ταυτόχρονα ανάρτηση και δημοσιοποίηση των αξιολογικών πινάκων με τα πλήρη στοιχεία από τις ΔΔΕ, ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να μπορεί να λάβει γνώση και να ελέγξει τις διαδικασίες.

Δυστυχώς όμως το Υπουργείο, επικαλούμενο τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016), αποφάσισε να μην δώσει στη δημοσιότητα ούτε και τα ονόματα των εκπαιδευτικών που πήραν απόσπαση. Τέτοιες διασταλτικές ερμηνείες του κανονισμού από το Υπουργείο, που διαγράφουν το δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών, θα ανοίξουν ζητήματα πελατειακών πρακτικών και συναλλαγής, ανατρέποντας κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

Την ώρα που τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων μαθητών αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων για τις οποίες δεν ξέρουμε αν υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας που προβλέπει ο νέος κανονισμός, την ώρα  που τα ίδια τα δεδομένα των εκπαιδευτικών είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε μέσα στις ΔΔΕ και ΠΔΕ, είναι απαράδεκτη η μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των αποσπασμένων, ενώ όλες οι άλλες διαδικασίες είναι διάτρητες.

Το επόμενο διάστημα θα γίνουν αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες των λειτουργικών κενών, πρόσληψης αναπληρωτών κ.α. Επειδή ο κλάδος έχει κατακτήσει με αγώνες τη διαφάνεια, την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα αυτών των διαδικασιών, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, ώστε μαζί με ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ και Αιρετούς να τις διαφυλάξουμε,  τόσο  ως προς την κατάρτιση των πινάκων, όσο και ως προς την ανάρτησή τους με τα μόρια των εκπαιδευτικών.

2018_APYSDE_apospaseis

 

Advertisements