Για τη νέα Υπουργική Απόφαση για την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Πρόσφατα στάλθηκε στα σχολεία η νέα ΥΑ 10645/ΓΔ4 23-1-2018 με ισχύ ΠΔ, η οποία αντικαθιστά τις ως τώρα ισχύουσες διατάξεις που αφορούν  εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η Υ.Α. σε γενικές γραμμές κινείται σε θετική κατεύθυνση, γιατί επικαιροποιεί και συμμαζεύει διάσπαρτες διατάξεις πολλών ετών, εκσυγχρονίζει το ισχύον πλαίσιο και υλοποιεί κάποια από τα αιτήματα πολλών ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ.

Στα θετικά στοιχεία της Υ.Α. συμπεριλαμβάνονται :

 • το γενικότερο πνεύμα διαλόγου, δημοκρατικής συμμετοχής και συνεργασίας των μελών της σχολικής κοινότητας,
 • η εμπλοκή των μαθητικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση του πλαισίου κανόνων λειτουργίας του σχολείου,
 • η μέριμνα για την ομαλή σχολική ένταξη και τη στήριξη παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
 • η συνεργασία σχολείου με γονείς και υποστηρικτικές δομές,
 • η επικέντρωση σε παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες που προλαμβάνουν και θεραπεύουν με παιδαγωγικά μέσα προβλήματα συμπεριφοράς και συγκρούσεων, κλπ
 • η έμφαση στη γενικότερη προσωπικότητα και στις ιδιαίτερες δεξιότητες και ευαισθησίες του μαθητή και όχι μόνο στην καλή επίδοση.

Υπάρχουν όμως σημεία που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής από το  σ.κ. και το ΔΣ της ΟΛΜΕ, είτε γιατί είναι ασαφή και επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες  από διοικητικά και άλλα στελέχη της εκπαίδευσης, είτε γιατί η εφαρμογή τους ενέχει κινδύνους καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων.

 • Πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν θα δεχτούμε ΚΑΜΙΑ συρρίκνωση τμημάτων ή σχολείων, μέσω των ασαφών μερικές φορές διατάξεων για επιλογή σχολείου ΕΠΑΛ (λόγω ύπαρξης ή μη τομέα ή ειδικότητας) και μετεγγραφών σε ΓΕΛ ή ΓΥΜΝΑΣΙΑ (μέσω μαθημάτων επιλογής ή ομάδων προσανατολισμού εν όψει και νέου ΓΕΛ). Το ασαφές πλαίσιο της ηλεκτρονικής εγγραφής ως προς την επιλογή σχολείου και την κατανομή μαθητών, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εργαλείο για τέτοιες εξελίξεις. Ζητάμε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη λειτουργία κάθε σχολείου, ώστε να μπαίνει φραγμός στις τεχνητές αυξομειώσεις του αριθμού μαθητών και στις μετακινήσεις τους από σχολείο σε σχολείο.
 • Η χωροταξική κατανομή του μαθητικού πληθυσμού επιβάλλεται να αντιμετωπίζει ισότιμα τα σχολεία και να τηρείται για την ισόρροπη ανάπτυξή τους. Στην ΥΑ όμως, η χ.κ. εξακολουθεί να καθορίζεται  από αποφάσεις μονοπρόσωπων οργάνων, στην ευχέρεια των οποίων υπάγεται επίσης  η έγκριση εκπρόθεσμων  αλλά και υποχρεωτικών μετεγγραφών μαθητών/τριών σε περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων στέγασης των σχολείων.
 • Επειδή το άρθρο 30 ενέχει κινδύνους καταστρατήγησης του εργασιακού μας ωραρίου, επιβάλλεται η επαναδιατύπωσή του, ώστε να γίνει απόλυτα σαφές πως οι συναντήσεις γονέων με διδάσκοντες για την ενημέρωση για την πρόοδο κλπ των μαθητών-τριών θα γίνονται κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.
 • Κανείς δεν αμφισβητεί τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης γονέων-κηδεμόνων για τις απουσίες των μαθητών/τριών. Η οδηγία όμως για τουλάχιστον εβδομαδιαία καταχώριση απουσιών στο σύστημα my school με ταυτόχρονη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, χωρίς την ύπαρξη γραμματειακής υποστήριξης των σχολείων και χωρίς να έχει προετοιμαστεί η αναγκαία υποδομή του πληροφοριακού συστήματος,  θα αυξήσει το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών που ήδη επιβαρύνονται με πλήθος διοικητικών και γραμματειακών καθηκόντων εκτός των διδακτικών τους.

Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη του νέου συστήματος πρέπει να γίνει αφού υλοποιηθεί το σύστημα ταυτόχρονης  καταγραφής απουσιών στο my school και ενημέρωσης γονέων που προαναγγέλθηκε με κατοχυρωμένη την προστασία προσωπικών δεδομένων και με παράλληλη στελέχωση των σχολείων με βοηθητικό προσωπικό.

Στο θέμα των απουσιών, είναι αναγκαίο  να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι δυσκολίες μεταφοράς μαθητών τις πρώτες κυρίως ώρες, σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές, όπως και να υπάρξει μέριμνα ώστε η κατάργηση δικαιολογημένων απουσιών, να μην οδηγήσει σε αύξηση  μονόωρων εστιασμένων σε μαθήματα απουσιών.

Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο Σύλλογο  Διδασκόντων με ειδική αιτιολογημένη πράξη να μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να δικαιολογεί απουσίες.

 • Στο θέμα των παιδαγωγικών μέτρων και το συνολικό πλαίσιο της παρέμβασης του σχολείου και της συνεργασίας του με υποστηρικτικές δομές πρέπει να υπάρξουν σαφείς διευκρινίσεις
 • Για μια ακόμα φορά τονίζουμε ότι πρέπει να αντικατασταθεί το Καθηκοντολόγιο από ένα δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης του σχολείου με αναβαθμισμένο το ρόλο του Συλλόγου εκπαιδευτικών, ώστε να μειωθούν οι δυνατότητες αυθαιρεσίας της διοίκησης.
 • Είναι πολύ σοβαρό το γεγονός ότι οι μαθητές της Α΄ ΓΕΛ δεν γνωρίζουν ακόμα αν θα εφαρμοστεί γι’ αυτούς το νέο Λύκειο.

Θεωρούμε ότι η ΥΑ  10645/ΓΔ4/23-1-18 πρέπει να ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά, 2018-19, ώστε να ξεκαθαριστούν εντωμεταξύ τα επίμαχα ζητήματα και να υπάρξει η αναγκαία προετοιμασία στα σχολεία. Η εφαρμογή της  στη μέση της σχολικής χρονιάς, και καθώς ούτε το ΥΠΠΕΘ ούτε βέβαια τα σχολεία είναι έτοιμα για αυτό – κυρίως ως προς τις υποδομές, τη γραμματειακή υποστήριξη και τα τεχνικά μέσα που χρειάζονται-  θα αυξήσει τη γραφειοκρατία και θα δημιουργήσει προβλήματα,  με κίνδυνο απαξίωσης και των θετικών στοιχείων που εμπεριέχει.

(Για το ζήτημα της ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΩΝ, οι ΣΥΝΕΚ έχουν ήδη δημοσιοποιήσει την πρότασή τους   στο ΔΣ της ΟΛΜΕ, στην οποία εκφράζεται η αντίθεσή μας στο χαρακτηρισμό φοίτησης εν μέσω σχολικής χρονιάς και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται για εκπαιδευτικούς, μαθητές και σχολεία.)

λήψη αρχείου:2018_02_14 YA 10645 allages sth leitourgia tou sxoleiou

Advertisements

προσλήψεις αναπληρωτών ανά κλάδο 2017-18

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

          Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Κατεβάστε τα αρχεία:

proslipseis ekpaideytikwn an aklado 2017-18

proslipseis ekpaideytikwn an aklado pinakas 2017-18

Τρέχουσες Εξελίξεις: 30ωρο & νομοθετήματα

Στη διάρκεια των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, εντάθηκαν οι πιέσεις δανειστών και ξένων κέντρων στην προσπάθειά τους να επιβάλλουν νέες αντιλαϊκές ρυθμίσεις (πλειστηριασμοί, συνδικαλιστικός νόμος). Ταυτόχρονα υπήρξαν από τον ΟΟΣΑ παρεμβάσεις για αλλαγές στην εκπαίδευση σε αρνητική κατεύθυνση σε ζητήματα σχετικά με το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, το ωράριο και τις συγχωνεύσεις σχολείων.

Η κυβέρνηση στα πλαίσια των συμβιβασμών της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας και περικοπών, νομοθέτησε προς αυτή την κατεύθυνση στα κεντρικά ζητήματα.

Για τα εκπαιδευτικά  θέματα (30ωρο, συγχωνεύσεις)  οι αλλαγές που έγιναν τόσο στις διατυπώσεις του Ν1566 όσο και αυτές στην ισχύουσα νομοθεσία για τις συγχωνεύσεις σχολείων, αφήνουν μέχρι τώρα ανοικτά τα ζητήματα της ερμηνείας  και της εφαρμογής τους,  δημιουργώντας ένα θολό τοπίο και μία ρευστότητα που επιβάλλουν στον κλάδο και στο συνδικαλιστικό κίνημα να είναι σε ετοιμότητα  για την υπεράσπιση των εργασιακών του κατακτήσεων.

Μετά την ψήφιση των τροπολογιών του ν. 4512/18 (πολυνομοσχέδιο) για το συνδικαλιστικό νόμο, το 30ωρο και τα κριτήρια συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, χρειάζεται σαν συνδικαλιστικό κίνημα να οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας για το επόμενο διάστημα, αποσαφηνίζοντας ταυτόχρονα την κατάσταση που δημιουργείται και επισημαίνοντας τα παρακάτω:

 • Παρά το ότι η αλλαγή του νόμου για τις απεργίες δεν αφορά τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ, δεν παύει να είναι μια αρνητική εξέλιξη που προήλθε από την υποχώρηση της κυβέρνησης στις απαιτήσεις δανειστών και εργοδοτών.
 • Σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις, υπερασπιζόμαστε τη λειτουργία όλων των σχολείων. Θα αντισταθούμε όπως και στο παρελθόν, σε κάθε προσπάθεια συγχώνευσης που υποβαθμίζει την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης.
 • Σε ό,τι αφορά το 30ωρο, η μεν νέα διατύπωση για την παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία είναι τόσο «υποχρεωτική», όσο ήταν και αυτή στο ν. 1566/85, τα δε επιπλέον καθήκοντα που αναφέρονται προβλέπονται από διατάξεις είτε του ν.1566/85 είτε του Καθηκοντολόγιου. Είναι προφανές ότι το επόμενο διάστημα όλα θα κριθούν από την ικανότητα του συνδικαλιστικού κινήματος και των Συλλόγων να αντισταθούν και να προασπίσουν τα κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα, είτε από εφαρμοστικές εγκυκλίους που θα τα καταστρατηγούν, είτε από αυθαίρετες ερμηνείες διευθυντών.


Ας μην ξεχνάμε ότι όσα από αυτά τα καθήκοντα καταστρατηγούσαν εργασιακά δικαιώματα, το εκπαιδευτικό κίνημα τα είχε καταστήσει ανενεργά και στο παρελθόν.  Το ίδιο οφείλει και θα εξακολουθήσει να κάνει, ακυρώνοντας στην πράξη κάθε μέτρο που θα υποβαθμίζει τις εργασιακές μας συνθήκες, ενώ  ταυτόχρονα, με τη δράση μας στους συλλόγους καθηγητών θα υπερασπιζόμαστε καθημερινά κατακτημένα με αγώνες εργασιακά δικαιώματα από τυχόν αυθαιρεσίες δ/ντών ή και από  επιδιώξεις διαφορετικής ερμηνείας  του νόμου, που θα οδηγούν σε ανατροπή  του καθεστώτος που ρυθμίζει την παραμονή μας στο σχολείο εδώ και 33 χρόνια.

Επειδή ορισμένες δυνάμεις του σ.κ.  τοποθετούνται με απόλυτο και καταστροφολογικό τρόπο,  οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η δαιμονοποίηση της πραγματικότητας εκτός από το ότι είναι στείρα και αδιέξοδη, σπέρνει την απογοήτευση και την παραίτηση στους συναδέλφους, πείθοντάς τους ότι όλα είναι τετελεσμένα και άρα μάταιη η όποια αντίδραση. Η κριτική απέναντι στις ασκούμενες πολιτικές πρέπει να είναι σκληρή, χρειάζεται όμως να ακουμπά στην πραγματικότητα και να παρακινεί σε δημιουργική  δράση και θετική διεκδίκηση.

Το συνδικαλιστικό κίνημα επιβάλλεται να επιμείνει αποφασιστικά στη διεκδίκηση  της επαναφοράς του ωραρίου μας στα επίπεδα πριν το 2013, στη μείωση των μαθητών ανά τμήμα, στην κατάργηση του καθηκοντολογίου (κυρίως ως προς τις αρμοδιότητες του δ/ντή), στη θέσπιση ενός δημοκρατικού πλαισίου λειτουργίας και διοίκησης του σχολείου με ενισχυμένο το ρόλο του Συλλόγου, στην κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης-χειραγώγησης, στη διεκδίκηση ουσιαστικής επιμόρφωσης που θα καλύπτει πραγματικές ανάγκες, στην ολόπλευρη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου και στη στελέχωση των σχολείων με το αναγκαίο διοικητικό, βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται και νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες ( Δομές, αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, αξιολόγηση στελεχών, Γενικό Λύκειο, κ.ά.) με ορίζοντα την τελική αξιολόγηση του Απριλίου. Έχει επομένως μεγάλη σημασία μέσα από τις γενικές συνελεύσεις όλων των ΕΛΜΕ να προετοιμαστεί ο κλάδος, ώστε με τις αγωνιστικές μας παρεμβάσεις να υπερασπίσουμε τις θέσεις του κλάδου, αναβαθμίζοντας τις συνθήκες λειτουργίας, εργασίας και μόρφωσης στο Δημόσιο σχολείο, και επιχειρώντας ρωγμές στις μνημονιακές πολιτικές στην πορεία κατάκτησης ενός δημοκρατικού δημόσιου σχολείου για όλα τα παιδιά και όλη τη γνώση.

Θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο στην εργασιακή υποβάθμιση, αλλά ταυτόχρονα θα υπερασπιστούμε όσα θα προάγουν την αλλαγή νοοτροπίας για τη βελτίωση του έργου μας σε όφελος των μαθητών μας  και του δημόσιου σχολείου.

λήψη αρχείου: 2018_01_22 30wro trexonta

Aγώνας για την προάσπιση δημόσιου σχολείου και εκπαιδευτικών

Ανυποχώρητος αγώνας για το δημόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό!

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα καμπή εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών από την κυβέρνηση για το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Παιδείας θα φέρει τις επόμενες μέρες στη Βουλή για ψήφιση, μέτρα όπως: υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο 30 ώρες, αξιολόγηση στελεχών, κριτήρια συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, ενώ θα πάρουν σειρά για νομοθέτηση οι Δομές στήριξης, ο Προγραμματισμός και η Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, και οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνέχεια

απεργία στις 14/12: η δυναμική απάντηση

Η μαζική συμμετοχή στην απεργία στις 14/12

θα είναι η δυναμική απάντηση του κλάδου,

στα σχέδια για την παραπέρα επιδείνωση

των εργασιακών μας συνθηκών.

Επιβεβαιώνονται οι προθέσεις και οι απαιτήσεις των δανειστών, με την κάλυψη του ΟΟΣΑ, για παραπέρα επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτικών (αξιολόγηση – συγχωνεύσεις σχολείων – ωράριο / υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο – αύξηση μαθητών στο τμήμα), στα πλαίσια του κλεισίματος της Γ’ αξιολόγησης. Συνέχεια

Η νομοθεσία για τις άδειες των εκπαιδευτικών

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

Νεκτάριου Κορδή

Σας κοινοποιούμε τη νομοθεσία και τις τελευταίες αλλαγές σχετικά με τις άδειες των εκπαιδευτικών, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών:

Λήψη αρχείου: 2017 nomothesia_adeies_ekpaideytikwn

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-18

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

Νεκτάριου Κορδή

Δημοσιεύτηκε στις 6/11/2017 η εγκύκλιος των μεταθέσεων σχολικού έτους 2017-18. Η εγκύκλιος στηρίζεται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Σας επισημαίνουμε ορισμένα βασικά σημεία της σχετικής εγκυκλίου:

Λήψη αρχείου:2017_11_06 metatheseis_2018

Απόφαση Συνδιάσκεψης των ΣΥΝΕΚ

Ι) Η πολιτική κατάσταση σήμερα.

Με την υπογραφή του 3ου Μνημονίου και την ολοκλήρωση των δύο χρόνων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κλείνουν 7 χρόνια πολιτικών σκληρής λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων, με ιδιαίτερα σοβαρές κοινωνικο – οικονομικές συνέπειες για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων και των μικρομεσαίων στρωμάτων  της χώρας. Συνέχεια

Για τις προτεινόμενες από το υπουργείο υποστηρικτικές δομές και την αποτίμηση

Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τις Δομές στήριξης, τον Προγραμματισμό και την Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την επιλογή στελεχών, αποτελεί αντικειμενικά μια μεγάλη παρέμβαση στη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.

Για όλους αυτούς τους κρίσιμους τομείς, η ΟΛΜΕ μέσα από τα εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά της Συνέδρια έχει επεξεργαστεί θέσεις, ο πυρήνας των οποίων στηρίζεται  στην αναγκαιότητα δημιουργίας θεσμών λειτουργίας του δημόσιου σχολείου, με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της συλλογικότητας, της συνεργασίας των φορέων, και του αποφασιστικού ρόλου του Συλλόγου των καθηγητών για την ενίσχυση και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου.

Αν και σε μια πρώτη εκτίμηση οι προτάσεις του Υπουργείου φαίνεται να ακουμπούν στη γενικότητά τους στις θέσεις της ΟΛΜΕ, πρέπει να δοθεί πολύ προσοχή στην παραπέρα εξειδίκευσή τους. Η εξαγγελλόμενη κατάργηση της ατομικής αξιολόγησης των εκπ/κών και της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολείων, με ακύρωση του ΠΔ 152, είναι φανερό ότι έρχεται ως αποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα που έδωσε το εκπ/κό κίνημα ενάντια στην αξιολόγηση-χειραγώγηση, ενός αγώνα που πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη κατάργηση ολόκληρου  του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου. Συνέχεια

Οι Θέσεις των ΣΥΝΕΚ για το Λύκειο

Για μας η Παιδεία αποτελεί καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό. Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ισότιμα σε όλους και όλες,  με τρόπο που να καλύπτει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες και να αντισταθμίζει τις εκπαιδευτικές ανισότητες.

Οι όποιες αλλαγές αφορούν την εκπαίδευση γενικά ή ειδικότερα το Λύκειο, πρέπει να υπηρετούν τους παραπάνω στόχους και όχι να απορρέουν από μνημονιακές περικοπές και νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις και δεσμεύσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά ώστε να είναι εφαρμόσιμες, να είναι σταδιακές χωρίς αιφνιδιασμούς και σε καμία περίπτωση να μην καταστρατηγούν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Το πρόσφατο σχέδιο για τις αλλαγές στο ΓΕΛ που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας  έχει μεγάλη απόκλιση από τους βασικούς άξονες των θέσεων της ΟΛΜΕ και του εκπαιδευτικού κινήματος, αλλά  και από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Συνέχεια