Ενημερωτικό για τις αιτήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στην ΠΔΕ Αττικής

Της αιρετού στο ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

Πύρζα Φανής (fpyrza@gmail.com 6972137509)

των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

ΣΥΝΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι το συμβούλιο επιλογής για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου συνεδρίασε στις 11/7/2018 με θέμα την κατάρτιση των πινάκων δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων. Κατατέθηκαν 590 αιτήσεις για 139 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί για τα έξι ΠΕΚΕΣ της περιφέρειας Αττικής. Από αυτές οι 123 δεν έχουν γίνει δεκτές επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Ν.4547/2018. Η κατανομή των θέσεων και των αιτήσεων ανά Κλάδο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

pinakas1

 

Για να δείτε αναλυτικά τις δεκτές αιτήσεις κατεβάστε τον πίνακα από εδώ και για τις μη δεκτές από εδώ

Οι 123 αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές για τους λόγους που φαίνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:

pinakas2

Οι ενστάσεις των υποψηφίων κατά των πινάκων θα πρέπει να κατατεθούν στην ΠΔΕ Αττικής, μέσα σε τρεις εργάσιμες από την ανάρτησή τους, δηλαδή από 13/7/18 έως και 17/7/18 (περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Είναι φανερό από το μέγεθος των αιτήσεων (467 δεκτές) ότι το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου για τη μοριοδότηση των φακέλων των υποψηφίων αλλά και των συνεντεύξεων είναι ανέφικτο να υλοποιηθεί χωρίς να γίνουν λάθη στην κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων. Επίσης στη διαδικασία των συνεντεύξεων που θα γίνει τον Αύγουστο, δεν θα μπορεί να δοθεί στους υποψήφιους ο απαραίτητος ποιοτικός χρόνος για τον καθένα. Σε περίπτωση επομένως, που το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί απαρέγκλιτα, δεν θα είναι δυνατόν να τηρηθούν σωστά όλες οι διαδικασίες ώστε να είναι αδιάβλητες, πράγμα που θα οδηγήσει στην καταγγελία και την πιθανή ακύρωσή τους.

Τέλος επειδή οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου θα έχουν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο που θα επιδρά στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού έργου, στη λειτουργία των σχολείων αλλά και στο καθημερινό έργο των συναδέλφων, οι αιρετοί στα συμβούλια επιλογής οφείλουν να είναι ενεργοί και παρεμβατικοί, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των διαδικασιών, η διαφάνεια και η αξιοκρατία και ταυτόχρονα να διαμορφώνεται εκείνο το κλίμα και το πλαίσιο, ώστε να επιλεγούν  ως συντονιστές όσοι  έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να ανταποκριθούν στο σύνθετο έργο τους, σε όφελος του δημόσιου σχολείου, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών.

 

Advertisements

Για την Επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Κομβικό ρόλο στις νέες δομές της εκπαίδευσης, έχουν τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ν. 4547/2018). Τα ΠΕΚΕΣ ενσωματώνουν τις αρμοδιότητες των υφισταμένων Περιφερειακών Κέντρων Επιμόρφωσης (ΠΕΚ), καθώς και αυτές των σχολικών συμβούλων, με βασικό έργο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την επιστημονική, παιδαγωγική καθοδήγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς  και την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.

Παρόλο που ο επικαλούμενος στόχος είναι να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση διασκορπισμένων διαδικασιών σε μια ενιαία δομή, η υποστελέχωση αυτών των δομών, την οποία είχαμε εξαρχής επισημάνει, υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει στην αναποτελεσματικότητά τους. Ο αριθμός των συντονιστών είναι δραστικά μικρότερος από αυτόν των συμβούλων, μάλιστα σε ορισμένους κλάδους οι συντονιστές έχουν αρμοδιότητες σε παραπάνω από δύο ΠΕΚΕΣ, δηλαδή ένας συντονιστής αντιστοιχεί σε δεκάδες σχολεία που μπορεί να διασπείρονται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, ενώ οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους έχουν ασαφή όρια, που χρειάζεται να συγκεκριμενοποιηθούν.

Η διαδικασία για την επιλογή στελεχών των ΠΕΚΕΣ (Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου-ΣΕΕ) ξεκίνησε με Υ.Α. (Αριθμ. Φ.351.1 /3/100766/Ε3 19/6/2018) και είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) με φανερές και αντικειμενικές δυσκολίες, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, (ιδιαίτερα για περιοχές όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη), της έλλειψης ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, και κυρίως, λόγω της μεγάλης πίεσης χρόνου από το Υπουργείο για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις θέσεις των ΣΥΝΕΚ, στην επιλογή των στελεχών, πλην Δ/ντών και υποδ/ντών σχολείων, τα αντικειμενικά κριτήρια θα πρέπει να έχουν τον καθοριστικότερο συντελεστή βαρύτητας,  και ταυτόχρονα, οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, εκτός από την άρτια επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουν και χαρακτηριστικά που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της δημοκρατίας στο σχολείο, και  βέβαια στην ουσιαστική στήριξη των μάχιμων εκπαιδευτικών στο καθημερινό τους έργο. (Υπενθυμίζουμε ότι σταθερή θέση μας για την επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, είναι να εκλέγονται και να είναι ανακλητοί από το Σύλλογο διδασκόντων.)

Επειδή οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου θα έχουν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο που θα επιδρά στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού έργου αλλά και στη λειτουργία των σχολείων, οι αιρετοί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα πρέπει με τις παρεμβάσεις τους να διαμορφώσουν κλίμα και πλαίσιο, ώστε να αναδειχτούν εκείνοι που  έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να ανταποκριθούν στο σύνθετο έργο τους, σε όφελος του δημόσιου σχολείου, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών.

 Ο ρόλος των αιρετών στα συμβούλια  επιλογής δεν μπορεί να είναι η αποχή, με έμμεση νομιμοποίηση της όποιας διαδικασίας, αλλά ένας ενεργός και παρεμβατικός ρόλος,  ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των διαδικασιών, η διαφάνεια  και η αξιοκρατία.

Τέλος θεωρούμε αυτονόητο ότι θα υπάρξει μέριμνα για τη διακοπή των διαδικασιών την εβδομάδα του 15Αύγουστου και  την καταβολή  αποζημίωσης  λόγω μη χρήσης καλοκαιρινής άδειας.

 

2018_07_12 epiloges syntonistwn gia pekes

Οι λαοί των Βαλκανίων δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν

Η συμφωνία που υπέγραψε η χώρα μας με τη FYROM, προϊόν εκατέρωθεν συμβιβασμού, βάζει τέλος σε μια διαμάχη δεκαετιών, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη, με σεβασμό στις ευαισθησίες και την αξιοπρέπεια των δύο λαών. Λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή και τα συμφέροντα της χώρας,  δημιουργεί προϋποθέσεις καλής γειτονίας, προάγει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στα Βαλκάνια, και βάζει τέλος σε κάθε προσπάθεια υποδαύλισης και εκμετάλλευσης εθνικιστών και αλυτρωτικών ζητημάτων.

Με δεδομένες τις ευθύνες και τις παραλείψεις προηγούμενων κυβερνήσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα να έχει αναγνωριστεί από το 1993 το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας» από 149 χώρες (ανάμεσα στις οποίες ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα) και η γλώσσα ως «Μακεδονική» από τον ΟΗΕ (1977), η συμφωνία των Πρεσπών διαχωρίζει με σαφήνεια το σλαβικό χαρακτήρα του σύγχρονου «Βόρειου Μακεδονικού» κράτους και της επίσημης γλώσσας του ως νοτιοσλαβικής, από την  αρχαία ελληνική Ιστορία της ελληνικής Μακεδονίας, και θέτει τέλος στο σφετερισμό της ιστορικής μας κληρονομιάς και των συμβόλων της.

Κατά συνέπεια, οι ψευτοπατριωτικές υστερίες περί «εθνικής μειοδοσίας» και «προδοσίας» από τα δεξιά κόμματα, όπως και από εθνικιστικά και ναζιστικά μορφώματα και στις δύο χώρες, δεν εξυπηρετούν σε καμία περίπτωση εθνικά συμφέροντα, αλλά επιχειρούν να εκμεταλλευτούν για αμιγώς κομματικά οφέλη τα πατριωτικά αισθήματα των δύο λαών, καλλιεργώντας έντεχνα ένα διχαστικό – συγκρουσιακό κλίμα.

Δυστυχώς, και η ΔΑΚΕ εκπαιδευτικών φαίνεται να επιλέγει την οδό της μισαλλοδοξίας και του εθνικισμού, διαστρέφοντας την πραγματικότητα και προσβάλοντας με την ανακοίνωσή της τον ίδιο το ρόλο των εκπαιδευτικών λειτουργών και τις αξιακές θέσεις της ΟΛΜΕ, που πάντα πρωτοστατούσαν στους αγώνες για τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, τη φιλία και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Με αυτές τις αξίες και τα ιδανικά θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε, ως εκπαιδευτικοί, και να διαπαιδαγωγούμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, βάζοντας φραγμό με τη δράση μας στους εμπόρους του πατριωτισμού, που με τον εθνικισμό, την πατριδοκαπηλία, το φανατισμό και το μίσος, δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία.

Οι λαοί, οι εργαζόμενοι των δύο χωρών και των Βαλκανίων συνολικά, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Αντιθέτως, τους ενώνει ο στόχος της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό, τη φτώχεια, την ανεργία, και στις κάθε είδους επεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή, που αξιοποιούν σε όφελός τους τον αλυτρωτισμό και τις εθνικιστικές αντιθέσεις.  

2018_06_26 symfonia_prespwn

Η κατάργηση του ΠΔ 152 και του νομοθετικού πλαισίου της ατομικής αξιολόγησης-χειραγώγησης

Η κατάργηση του ΠΔ 152 και του νομοθετικού πλαισίου της ατομικής αξιολόγησης-χειραγώγησης,

είναι νίκη των εκπαιδευτικών. Συνεχίζουμε!

 

Με την ψήφιση του νόμου για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της εκπ/σης, δημιουργείται μια νέα κατάσταση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ιδιαίτερα εκτιμάμε ότι η ψήφιση της κατάργησης του ΠΔ 152 και του όλου νομοθετικού  πλαισίου της αξιολόγησης – χειραγώγησης των εκπαιδευτικών,  είναι μια μεγάλη κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει τους αγώνες του για να τη διαφυλάξει και να τη διευρύνει, ώστε η αποτίμηση του εκπ/κου έργου να είναι αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση του συλλόγου και του κάθε σχολείου, με ξεκάθαρο πλαίσιο και όχι επιβαλλόμενο από περιοδικές ΥΑ κατά το δοκούν, και χωρίς  φόρμες, ηλεκτρονικές καταγραφές και δημοσιοποίηση των εκθέσεων,  που θα οδηγούν σε σύγκριση και κατηγοριοποίηση των σχολείων.

Ταυτόχρονα με τις διεκδικήσεις μας για τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών και την παροχή ουσιαστικής επιμόρφωσης, θεωρούμε ότι οι ομάδες εκπαιδευτικών σε κάθε σχολείο ανά τμήμα ή ειδικότητα (θεσμός που ακουμπά σε παλιότερες θέσεις του κλάδου), και η συνεργασία των σχολείων για εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, κοινωνικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειρίας, μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για να υπάρξει  από τα κάτω παρέμβαση των μάχιμων εκπαιδευτικών στο ίδιο το περιεχόμενο της μάθησης και στη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας.

 

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες οργανωμένης παρέμβασης του κλάδου για συνεχή διεύρυνση των δημοκρατικών του κατακτήσεων. Διεκδικούμε την άμεση κατάργηση του καθηκοντολόγιου και τη θέσπιση ενός δημοκρατικού πλαισίου λειτουργίας του σχολείου, με το Σύλλογο κυρίαρχο όργανο στη λειτουργία του σχολείου και το Δ/ντη συντονιστή, αιρετό και ανακλητό από το Σύλλογο. Αντιπαλεύουμε την αξιολόγηση διευθυντή και υποδιευθυντή από τους εκπαιδευτικούς.

Μπροστά μας είναι μεγάλες μάχες για τα εργασιακά, τις προσλήψεις και τα δικαιώματα των αναπληρωτών, τους μόνιμους διορισμούς, τις επερχόμενες αλλαγές στο Γενικό Λύκειο, τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, που απαιτούν τη συσπείρωση  των συναδέλφων.

Αυτά τα θέματα πρέπει να απασχολήσουν  όλους τους συναδέλφους/ισσες, ώστε να προκύψουν αποφάσεις μαζικών Γενικών Συνελεύσεων οι οποίες να εκφράζουν τις επιλογές και τις ανάγκες της βάσης του κλάδου.

Με δεδομένη αυτή την αναγκαιότητα, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι η αναζωογόνηση του συνδικαλιστικού κινήματος και των ΕΛΜΕ, και η επιστροφή των συναδέλφων στα σωματεία.

Τελειώνοντας η σχολική χρονιά, σε μια περίοδο σημαντικών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, προετοιμαζόμαστε να δώσουμε δυναμικά το παρόν  το Σεπτέμβρη, ανοίγοντας μέσα από τις ΕΛΜΕ ένα ζωντανό διάλογο με τους συναδέλφους και τις  συναδέλφισσές μας σε κάθε σχολείο, που θα βοηθήσει και στη μαζική τους συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις.

2018_06_20 katargisi pd152 axiologisi

Κατανομή αιτήσεων απόσπασης 2018-2019

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

           Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για την κατανομή των αιτήσεων απόσπασης ανά τύπο αίτησης,   κλάδο και γεωγραφική περιοχή για τη σχολική χρονιά 2018-2019. Οι ενεργές αιτήσεις απόσπασης είναι 5420. Εξ αυτών οι 4670 σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ (86%των αιτήσεων), οι 198 σε ΣΜΕΑΕ (3,7% των αιτήσεων), οι 433 σε Μουσικά (7,9%των αιτήσεων) και οι 119 σε Καλλιτεχνικά (2,2% των αιτήσεων). Η ανακοίνωση των αποσπάσεων αναμένεται τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου.

   Σχετικά με τους κλάδους των αιτούμενων απόσπασης οι 1228 είναι Φιλόλογοι          (23,4% των αιτούμενων), οι 243 Μαθηματικοί, οι 298 Φυσικοί, οι 328 Γαλλικής Φιλολογίας, οι 485 Αγγλικής Φιλολογίας (9,3% των αιτούμενων), οι 612 Φυσικής Αγωγής (11,7% των αιτούμενων), οι 525 Πληροφορικής (10% των αιτούμενων), οι 243 Οικονομίας, οι 217 Γερμανικής και οι 277 Θεολόγοι. Η αναλυτική κατανομή φαίνεται στο συνημμένο πίνακα.

 

περισσότερα:

2018_06_11_apospaseis_2018_stat_enhmerotiko

πίνακας:2018_06_11_apospaseis_2018_stat_enhmerotiko

Για υπηρεσιακές μεταβολές με διαφάνεια και αντικειμενικότητα

Καθώς η σχολική χρονιά πλησιάζει στο τέλος της, η πρώτη φάση των υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεις – υπεραριθμίες- βελτιώσεις –τοποθετήσεις) έχει ήδη ολοκληρωθεί, και θα ακολουθήσει η διαδικασία των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Φορείς, στην Κ.Υ. του Υπουργείου, συμπληρώσεις ωραρίου σε λειτουργικά κενά, και στη συνέχεια οι προσλήψεις αναπληρωτών κ.α.

Η διεκδίκηση για μαζικούς μόνιμους διορισμούς, που το εκπαιδευτικό κίνημα έχει αναδείξει ως κυρίαρχο αίτημα, συνδέεται άρρηκτα τόσο με τις υπηρεσιακές μεταβολές, όσο και με τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών), αλλά και με την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.

Μετά τον περιορισμένο αριθμό μεταθέσεων και τη φετινή χρονιά, απαίτηση του εκπαιδευτικού κινήματος και της ΟΛΜΕ πρέπει να είναι όχι μόνο η ικανοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων για απόσπαση με την κάλυψη όλων των κενών, αλλά και η διαφάνεια σε αυτή τη διαδικασία, με βάση τα μόρια και τα κοινωνικά κριτήρια. Οι αποσπάσεις είναι η μόνη ελπίδα χιλιάδων  εκπαιδευτικών, για να βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους και στον τόπο συμφερόντων τους, σπάζοντας έστω και προσωρινά τον εγκλωβισμό τους.

Οι ΣΥΝεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις ταυτόχρονα με τον αγώνα για τη διεκδίκηση των  εργασιακών αιτημάτων του κλάδου, έχουμε επανειλημμένως επισημάνει μέσα από τα συλλογικά όργανα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, την αναγκαιότητα για μια εκ νέου και συνολική αντιμετώπιση του πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών (διορισμοί, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις), θεωρώντας ότι η βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών  θα συμβάλει θετικά και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 

Παρά το ότι η ΟΛΜΕ συμμετείχε και κατέθεσε προτάσεις (2015-2016) σε Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΔ 50/96, 100/97, κλπ.), καμία νομοθέτηση δεν προχώρησε. Θεωρούμε ότι πρέπει να ενταθούν οι πιέσεις προς το Υπουργείο, ώστε να επισπευστούν οι αναγκαίες αλλαγές σύμφωνα με τις θέσεις του κινήματος.

 

Η πρόσφατη διαδικασία των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις ΔΔΕ και ΠΔΕ, για άλλη μια φορά, όχι μόνο δεν στηρίχθηκε  σε  αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, αλλά δεν δημοσιοποιήθηκε ούτε ο πίνακας με τα ονόματα όσων αποσπάστηκαν, καθώς το Υπουργείο, επικαλείται το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 679/2016 της 27/4/2016). Πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί εύλογες ανησυχίες. Τέτοιες διασταλτικές ερμηνείες του κανονισμού από το Υπουργείο, που διαγράφουν το δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών, θα ανοίξουν ζητήματα πελατειακών πρακτικών, παραγοντισμού και συναλλαγής, ανατρέποντας κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

Οι ΣΥΝΕΚ πρωτοστάτησαν στους αγώνες για την κατοχύρωση της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας όλων των διαδικασιών που αφορούν μεταθέσεις και αποσπάσεις, έχοντας ξεκάθαρες θέσεις, τις οποίες κατέθεσαν και στο 18ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης πρότασής τους για τα εργασιακά. (https://synekde.files.wordpress.com/2016/10/2016_10-plaisio-aithmaton-gia-ergasiaka.pdf )

 

Σύμφωνα με τις θέσεις μας, διεκδικούμε:

 

 • Να μετέχουν και οι αιρετοί του ΚΥΣ∆Ε στη διαμόρφωση από την Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ των οριστικών κενών για τις μεταθέσεις και τους διορισμούς, ανά περιοχή και ειδικότητα.
 • Αναμοριοδότηση όλων των κριτηρίων μετάθεσης (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, συνυπηρέτηση, μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνο συμβίωσης), για μια πιο δίκαιη, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μοριοδότηση.
 • Άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 για αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και την ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που ήδη υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία.
 • Συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις  στα διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά σχολεία.
 • Όλες οι αποσπάσεις να γίνονται από το ΚΥΣ∆Ε, το όργανο που θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών (προκειμένου να έχει τη συνολική εικόνα της κατάστασης) και έγκαιρα, μέχρι τις 30 Ιούνη. Να θεσμοθετηθούν μοριοδοτούµενα κριτήρια για όλες τις κατηγορίες αποσπάσεων. Στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ πρέπει να δίνεται βάρος στα κοινωνικά κριτήρια (λόγοι υγείας, οικογενειακή κατάσταση) και να μοριοδοτούνται αυξημένα σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας.
 • Για τις αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς, να προκηρύσσονται οι συγκεκριμένες θέσεις, να ανακοινώνονται τα αντίστοιχα προσόντα που αυτές απαιτούν, και να υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές πρέπει να γίνονται για μια 3ετία και μόνο.
 • Προσλήψεις αναπληρωτών σε μία φάση, τοποθέτηση με ευθύνη των ΠΥΣΔΕ, ίσα εργασιακά δικαιώματα με τους μόνιμους.

Η διασφάλιση δικαιοσύνης και διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, αποτελούν απαράβατο δικαίωμα όλων των συναδέλφων και συναδελφισσών, που καταστρατηγείται όταν υπάρχουν πελατειακές νοοτροπίες. Γι΄αυτό το λόγο, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και το ρόλο των αιρετών του κλάδου  σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη, οι αιρετοί οφείλουν να μάχονται στα υπηρεσιακά συμβούλια για αδιάβλητες διαδικασίες, πλήρη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αμεροληψία, να ελέγχουν τη διοίκηση, να ενημερώνουν την ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ, και να προωθούν τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

Το επόμενο διάστημα, και καθώς οι υπηρεσιακές μεταβολές θα είναι σε εξέλιξη, η ΟΛΜΕ και οι ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους αιρετούς  πρέπει να είναι σε εγρήγορση ώστε  να διαφυλάξουν αυτές τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των συναδέλφων.

2018_06_07 yperisiakes metavoles

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ από τις 25/2/2018, είχε εκφράσει την άποψή της για ό,τι συνέβη στο ΠΥΣΔΕ της Λάρισας κατά τη διάρκεια των επιλογών Δ/ντών σχολείων, και για ό,τι ακολούθησε μετά.

Η ανακοίνωση ήταν:

 

«Το τελευταίο διάστημα, μετά τις επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το ΠΥΣΔΕ Λάρισας, είναι σε εξέλιξη διοικητικές και δικαστικές παρεμβάσεις, που αφορούν τεχνικές και λειτουργικές πλευρές της διαδικασίας του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λάρισας.

Η κατάσταση αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις από την επερώτηση Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, τις ανακοινώσεις συνδικαλιστικών παρατάξεων και δημοσιεύματα

συνδικαλιστών στον τοπικό τύπο. Επειδή η στοχοποίηση και η συκοφάντηση των ΣΥΝΕΚ έχει πάρει διαστάσεις οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα παρακάτω:

α. Οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ έχουν δώσει μεγάλους αγώνες προασπίζοντας από θέσεις αρχής τη δημοκρατική λειτουργία, τη συλλογικότητα και την αυτονομία των συνδικάτων από

διοίκηση, κόμματα και κυβέρνηση.

β. Δόθηκε μεγάλος αγώνας ώστε στο σύστημα επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων

να έχει αποφασιστικό ρόλο η θέση του Συλλόγου διδασκόντων.

γ. Αγωνιζόμαστε πάντα για τη δημιουργία συνθηκών διαφάνειας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, και σε κάθε περίπτωση είμαστε κάθετα αντίθετοι σε φαινόμενα παραγοντισμού και αναπαραγωγής πελατειακών σχέσεων.

δ. Είναι προφανές ότι την τελική ευθύνη της τακτικής των ΣΥΝΕΚ και των συνδικαλιστικών στελεχών τους την έχουν τα συλλογικά όργανα λειτουργίας της παράταξης (ολομέλεια μελών τοπικά και η Γραμματεία της παράταξης).»

 

Επειδή στο διάστημα που ακολούθησε δεν υπήρξαν θετικές εξελίξεις στο χειρισμό αυτών των θεμάτων σε όλα τα επίπεδα της δράσης, επισημαίνοντας και τις ευθύνες όλων, επιμένουμε ότι χρειάζεται άμεσα η συσπείρωση όλων των δυνάμεων μέσα στα συλλογικά όργανα των ΣΥΝΕΚ Λάρισας, και η υπεράσπιση των παραπάνω αρχών της παράταξης (βλέπε ανακοίνωση Γραμματείας), με βάση τους κανόνες της δημοκρατικής λειτουργίας.

Ενημερώνουμε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει παν-θεσσαλική Σύσκεψη των ΣΥΝΕΚ για την προετοιμασία των εκλογών για αιρετούς και για την αντιμετώπιση οργανωτικών ζητημάτων της Παράταξης.

 

Αθήνα, 15 Μάη, 2018

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚ

2018_05_16_synek_gia_larisa

Πλαίσιο για Γενικές Συνελεύσεις ΕΛΜΕ Απριλίου 2018

Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται και νομοθετικά μια σειρά αλλαγών που θα επηρεάσουν τη Δημόσια Εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια. Οι βασικοί τομείς που πρέπει να επικεντρώσει το συνδικαλιστικό κίνημα τις δράσεις του, μέσα και από τις Γενικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ, είναι:

Α) Η συνέχιση του αγώνα για μαζικούς διορισμούς.

Β) Η παρέμβασή μας στη διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου για δομές – αξιολόγηση – αποτίμηση.

Γ) Τα οξυμένα εργασιακά προβλήματα μόνιμων και αναπληρωτών, ενόψει του τέλους της φετινής σχολικής χρονιάς και της έναρξης της επόμενης.

Δ) Η προετοιμασία και η ετοιμότητα του κλάδου για τις αλλαγές που προγραμματίζονται για το Λύκειο.

Οι δράσεις αυτές θα αναπτυχθούν σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, παίρνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις και οι βασικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, κινούνται ανάμεσα στην ανάγκη για δημοκρατικές τομές στην εκπαίδευση και στις μνημονιακές δεσμεύσεις ενόψει και της τελικής αξιολόγησης. Σε αυτή τη βάση η πρόκληση για το συνδικαλιστικό κίνημα είναι μεγάλη. Όλες οι δυνάμεις οφείλουν να συμβάλλουν, για να είναι  ενωτικές και μαζικές οι αντιστάσεις και οι παρεμβάσεις του κλάδου, έτσι ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές πλευρές και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση ριζικών δημοκρατικών αλλαγών και εξελίξεων στην κατεύθυνση των θέσεων και των αναγκών των εκπαιδευτικών και του δημόσιου σχολείου. Προσπάθειες εκμετάλλευσης των κινητοποιήσεων με παραταξιακές τυχοδιωκτικές τακτικές αποδυναμώνουν τους αγώνες, υπονομεύοντας τη μαζικότητά τους και τον ίδιο το ρόλο του συνδικάτου.

Α) Ο αγώνας για μαζικούς διορισμούς ΑΜΕΣΑ και για την επίλυση των σοβαρών εργασιακών προβλημάτων των αναπληρωτών, πρέπει να συνεχιστεί και να παραμείνει στα προτάγματα της Ομοσπονδίας. Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι έχουν να πραγματοποιηθούν διορισμοί από το 2010, παρά τις χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις, και με τα μέτρα συρρίκνωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, στα σχολεία παραμένουν χιλιάδες κενά. Το 47% των ελαστικών σχέσεων εργασίας ολόκληρου του δημόσιου τομέα αναφέρεται στην εκπαίδευση. Δεν μπορούμε επομένως να αποδεχθούμε τον ισχυρισμό του Υπουργείου ότι δεν επιτρέπουν «οι θεσμοί» την πραγματοποίηση μονίμων διορισμών, από τη στιγμή που σε άλλα Υπουργεία γίνεται σημαντικός αριθμός μονίμων διορισμών.

Συνάρτηση του αριθμού των διορισμών για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών είναι και ο αγώνας μας για τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, σύμφωνα με τη θέση της Ομοσπονδίας, η επαναφορά του διδακτικού μας ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα, η στελέχωση όλων των υποστηρικτικών δομών του δημόσιου σχολείου με μόνιμο προσωπικό και κυρίως, η διεκδίκηση του αιτήματος για συνταξιοδότηση στα 60 με 30 χρόνια υπηρεσίας.

Β)Για το νομοσχέδιο των υποστηρικτικών δομών επικεντρώνουμε στα παρακάτω σημεία:

 Η κατάργηση της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολείων, με την ακύρωση του ΠΔ152/2013 και του αντίστοιχου πλαισίου που έθεταν οι νόμοι 4142/13, 3848/10 και 4072/12,  όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, είναι μια θετική εξέλιξη που έρχεται ως αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου αγώνα που έδωσε το εκπαιδευτικό κίνημα ενάντια στην αξιολόγηση –χειραγώγηση (ο νέος νόμος για το μισθολόγιο – βαθμολόγιο, είχε ήδη καταργήσει τη σύνδεση μισθού   βαθμού με την αξιολόγηση).

   Ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπ/κού έργου ως εσωτερική, δημοκρατική και συλλογική διαδικασία του Συλλόγου διδασκόντων, μπορεί να εξελιχθεί  σε εργαλείο θετικής ανατροφοδότησης (σύμφωνα και με το 8ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ), στο βαθμό όμως που η συνεχής επαγρύπνηση και οι παρεμβάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των Συλλόγων διδασκόντων θα αποκλείσουν το γραφειοκρατικό εκφυλισμό αυτών των διαδικασιών και την αποτύπωση σε φόρμες, ποσοτικούς δείκτες και δημοσιοποίηση των τελικών εκθέσεων, πράγμα που οδηγεί στη σύγκριση και την κατηγοριοποίηση των σχολείων.

   Η ολοκληρωτική, ποσοτική και αμφίδρομη αξιολόγηση των στελεχών σε όλη τη διοικητική ιεραρχία, δημιουργεί σχέση εξάρτησης και υποταγής, που η προέκτασή της θα  επηρεάζει και την εκπ/κή διαδικασία. Στα πλαίσια αυτά, θα λειτουργήσει αρνητικά και με καθοριστικό τρόπο, η αμφίδρομη αξιολόγηση διευθυντή και υποδιευθυντή  σχολικής μονάδας. Το εκπαιδευτικό κίνημα θα παλέψει να μην εφαρμοστεί και τελικά να καταργηθεί η αξιολόγηση των στελεχών.

   Επιμένουμε αποφασιστικά στη θέση του κλάδου για διευθυντή αιρετό και ανακλητό, με ρόλο συντονιστή και όχι διοικητικού στελέχους – μάνατζερ, όπως και στη διεκδίκηση της  κατάργησης του Καθηκοντολόγιου με ταυτόχρονη  θέσπιση ενός νέου δημοκρατικού θεσμικού πλαισίου με αποφασιστικό το ρόλο του Συλλόγου, όχι μόνο στην επιλογή διευθυντή από όλα τα μέλη του (μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους), αλλά και στα διοικητικά, παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα.

    Η αλλαγή και αναδιοργάνωση των Δομών στήριξης του εκπαιδευτικού έργου φαίνεται να διευρύνει το ρόλο και το περιεχόμενό τους με βάση τις ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων, που θα διαπιστώνονται από τους ίδιους τους συλλόγους διδασκόντων και θα είναι μια συλλογική διαδικασία.

Θεωρούμε αναγκαία προϋπόθεση για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία αυτών των δομών την επαρκή τους χρηματοδότηση, την πλήρη στελέχωσή τους, τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και το χτύπημα της γραφειοκρατίας για να μη μεταφερθεί στις σχολικές μονάδες και τους συναδέλφους υπερβολικός φόρτος εργασίας και ευθύνες που δεν τους αναλογούν.

   Οι ομάδες εκπαιδευτικών σε κάθε σχολείο ανά τμήμα ή ειδικότητα, και οι συνέργειες των σχολείων για ανταλλαγή εμπειρίας και συντονισμό εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, είναι ένας θεσμός που ακουμπά σε παλιότερες θέσεις του κλάδου και υπό προϋποθέσεις μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επειδή η επιμορφωτική υποστήριξη που προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τις Δομές, σε καμία περίπτωση δεν απαντά ολοκληρωμένα στις ανάγκες του κλάδου για ουσιαστική επιμόρφωση,  βασική μας  διεκδίκηση παραμένει η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ με βάση τις θέσεις της ΟΛΜΕ (Περιοδική επιμόρφωση ετήσιας διάρκειας για όλους τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα).

 Γ) Άλλη μια σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της και εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στα σχολεία  ή να μην αναπληρώνονται αυτά που δημιουργούνται. Οι συνάδελφοι αναγκάζονται να πηγαίνουν σε 4 και 5 σχολεία για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε χρόνο, οικονομικό κόστος και κυρίως σε αποστασιοποίηση από το παιδαγωγικό τους έργο και τη ζωή της σχολικής μονάδας.

Το απαράδεκτα μικρό ποσοστό ικανοποίησης των μεταθέσεων έχει σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή χιλιάδων συναδέλφων, που είναι αναγκασμένοι για πολλά χρόνια να  ζουν μακριά από τον τόπο συμφερόντων και τις οικογένειές τους.

 Η επιμόρφωση σε παιδαγωγικά θέματα, διδακτικές πρακτικές και ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις του κάθε κλάδου εξακολουθεί να είναι ανύπαρκτη, τη στιγμή που επιβάλλονται νέες απαιτήσεις π.χ. δημιουργικές εργασίες στα Λύκεια, θεματική εβδομάδα στα Γυμνάσια και αλλαγές στα προγράμματα σπουδών.

Εξακολουθεί η υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για τις λειτουργικές δαπάνες να παραμένει μειωμένη κατά 40% σε σχέση με τα προ μνημονίων επίπεδα. Τα σχολεία εξακολουθούν να μην έχουν βοηθητικό προσωπικό (γραμματείς, φύλακες, υποστηρικτικό προσωπικό στα εργαστήρια, βιβλιοθήκες).

Δ) Στα πλαίσια της θέσης μας για ενιαία δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και δίχρονη προσχολική, που θα παρέχεται δωρεάν χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις σε όλα τα παιδιά, και για την ουσιαστική στήριξη της ΤΕΕ ως ισότιμου πυλώνα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διεκδικούμε:

 • Αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων. Ενίσχυση της γενικής παιδείας στα ΕΠΑΛ και εισαγωγή μαθημάτων τεχνολογίας-υγείας –περιβάλλοντος στα ΓΕΛ.
 • Ενιαίο χαρακτήρα της γνώσης σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου και ουσιαστική αποδέσμευσή του από το σύστημα πρόσβασης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
 • Μέχρι τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για ελεύθερη πρόσβαση σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, η πρόσβαση να γίνεται με πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων, μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο, και με την ευθύνη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις με το τέλος της Γ ΄Λυκείου.
 • Ισόρροπη ανάπτυξη μαθημάτων προσανατολισμού και μαθημάτων γενικής παιδείας στη Γ΄ΓΕΛ.
 • Η Β΄ΓΕΛ τάξη γενικής παιδείας, με ενιαίο πρόγραμμα για όλους.

Αιτήματα- πρόγραμμα δράσης

 • Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία.
  Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί – πλήρη δικαιώματα στους αναπληρωτές – όχι στην ελαστική εργασία.
 • Αυξήσεις μισθών μέσα και από την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
 • Όχι σε νέες μειώσεις συντάξεων. Πλήρη σύνταξη στα 60 με 30 χρόνια εργασίας.
 • Μείωση διδακτικού ωραρίου – μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου – Καμία συγχώνευση σχολείων.
 • Μέχρι δύο σχολικές μονάδες για συμπλήρωση ωραρίου.
 • Να μην περάσει η αξιολόγηση στελεχών και η αξιολόγηση του διευθυντή και του Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας από τους εκπαιδευτικούς.
 • Διευθυντής αιρετός-ανακλητός από το Σύλλογο διδασκόντων, με ρόλο συντονιστή.
 • Κατάργηση του Καθηκοντολόγιου. Ο Σύλλογος διδασκόντων να έχει κυρίαρχο και αποφασιστικό ρόλο.
 • Η δημοκρατική τομή της αποτίμησης και του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου να μη συνδεθεί με ποσοτικούς δείκτες, φόρμες και δημοσιοποίηση εκθέσεων που μπορούν να οδηγήσουν στη σύγκριση και την κατηγοριοποίηση των σχολείων.
 • Υποστηρικτικές Δομές με πλήρη στελέχωση- χτύπημα γραφειοκρατίας και συλλογική λειτουργία.
 • Ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με βάση τις θέσεις της ΟΛΜΕ.
 • Όχι στην υποβάθμιση του μορφωτικού χαρακτήρατου Γενικού Λυκείου. Το Λύκειο – αυτόνομη μορφωτική βαθμίδα με ενίσχυση της γενικής παιδείας.
 • Όχι στην ιδιωτικοποίηση της εκπ/σης. Παιδεία δημόσιο-κοινωνικό αγαθό με ισότιμα μορφωτικά δικαιώματα για όλα τα παιδιά και τους νέους. Καμία επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού για μόρφωση και εκπαίδευση των μαθητών.

Πρόγραμμα Δράσης

Τα Δ.Σ των ΕΛΜΕ με ενωτικό και αποφασιστικό τρόπο να πάρουν όλα τα μέτρα ( επισκέψεις σε σχολεία, σύγκληση αντιπροσώπων κ.α.), για την ενημέρωση και την κινητοποίηση των συναδέλφων/ισσών, ώστε οι Γενικές συνελεύσεις να είναι μαζικές.

 • Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα απεργιακά συλλαλητήρια της Πρωτομαγιάς.
 • Πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής- πανεκπαιδευτικής απεργίας τη 2η εβδομάδα του Μάη (8, 9, ή 10 Μάη).
 • Αγωνιστική παρέμβαση του κλάδου στην κατάθεση του νομοσχεδίου για τις δομές – αποτίμηση,  στη Βουλή.
 • Συμμετοχή στις αγωνιστικές δράσεις που προγραμματίζει η ΑΔΕΔΥ  για το σύνολο των προβλημάτων των εργαζομένων στο δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση το επόμενο διάστημα οι παρεμβάσεις μας πρέπει να ενισχύουν τη μαζικότητα και την ενότητα στη δράση της Ομοσπονδίας μας.

2018_04_24_plaisio_gia_syneleyseis

Πτυχές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2018

Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ
Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με αφορμή το επερχόμενο 12 ο εκπαιδευτικό συνέδριο της ΟΛΜΕ και σε συνέχεια των
παλαιότερων ενημερωτικών για τις επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση, σας ενημερώνουμε με βάση κάποια νεώτερα στοιχεία:
1. Ένα πρώτο μεγάλο πρόβλημα που σχετίζεται και με την οικονομική κρίση είναι η σοβαρή μείωση του αριθμού των γεννήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από 106.428 γεννήσεις το 2011, το 2016 είχαμε μια μείωση κατά 12,7% φτάνοντας στις 92.898. O δείκτης γήρανσης του πληθυσμού από 132,9 το 2011 παρουσίασε μια αύξηση 10,4% για να φτάσει το 2016 στο 148,3%. Ο δείκτης γήρανσης είναι η αναλογία γεροντικού πληθυσμού (ηλικίας 65 ετών και άνω) προς τον ηλικιακά νεότερο (0-14 ετών). Είναι χαρακτηριστικό ότι η υπογεννητικότητα που ακολούθησε μετά το ξέσπασμα της κρίσης και συνεπώς η μείωση του μαθητικού πληθυσμού, είναι ήδη ορατή στην προσχολική εκπαίδευση, περνά σταδιακά και στην πρωτοβάθμια και μέσα στα δύο επόμενα χρόνια θα έρθει και στη Δευτεροβάθμια! Το σχολικό έτος 2010/11 οι εγγεγραμμένοι μαθητές στα Γυμνάσια ήταν 332.005 και στα Λύκεια 247.209. Το έτος 2017 ο αντίστοιχος αριθμός για τα Γυμνάσια ήταν 310.734 (μείωση 6,51%) και για τα Λύκεια 221.356 (μείωση 10,45%).
2. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών της Δευτεροβάθμιας είναι 623.265 επί συνόλου
1.365.116 σε όλη την εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2008 είχαμε 691.760
μαθητές. Συνεπώς υπάρχει μια συνολική μείωση του αριθμού των μαθητών κατά 68.495
ήτοι ποσοστό μείωσης κατά 9,90%! Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αποχώρηση
οικονομικών μεταναστών αλλά και ελλήνων με τις οικογένειές τους από τη χώρα, την
υπογεννητικότητα αλλά και στη μη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών στα ΓΕΛ και στα
ΕΠΑΛ μετά το Γυμνάσιο.
3. Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Ελλάδα
(2017), εντός των επόμενων 10 ετών ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 5 ετών (ηλικία
έναρξης της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης) αναμένεται να μειωθεί κατά 27%! Κατά
την ίδια περίοδο το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 7-14 ετών θα μειωθεί κατά ποσοστό άνω του 17%! Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών και σε ορίζοντα 20 ετών προβλέπεται μια μείωση κατά 23% σε σύγκριση με το 2017.
4. Το σχολικό έτος 2008/9 είχαμε συνολικά 185.917 εκπαιδευτικούς και το 2017 έχουμε
142.088 Έχουμε συνεπώς μια συνολική μείωση των εκπαιδευτικών από το 2008 κατά
43.829 που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 23,6%!
5. Ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια το 2017 ήταν 66.283. Το σχολικό έτος 2008-2009 είχαμε συνολικά 103.247 εκπαιδευτικούς στη
Δευτεροβάθμια. Έχουμε συνεπώς μια μείωση των εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια
από το 2008 έως το 2017 κατά 36.964 που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 35,80%!
6. Το 50% των Εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας κατανέμεται μεταξύ 3 βασικών
ειδικοτήτων: 16.979 Φιλόλογοι (25,6% των υπηρετούντων), 7.437 Μαθηματικοί (11,2%
των υπηρετούντων , 8.295 Καθηγητές Φυσικών Επιστημών (12,5% των υπηρετούντων).

περισσότερα στο : 2018_04_19_kordis_deyterovathmia_ptyxes

 

Γενικές Μεταθέσεις 2018

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

          Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

 

Θέμα: Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 14,15  και 19,20,26  Μαρτίου 2018 για τις Γενικές Μεταθέσεις

2018_03_26 enhmerotiko kordi

2018_03_26 baseis genikhs

2018_03_26 stat eidikon metatheseon

2018_03_26 stat genikon metatheseon