Αφίσα ΣΥΝΕΚ για το 19ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

synek synedrio19 (1)

Advertisements

Ενημερωτικό Ν. Κορδή για τις Γενικές Μεταθέσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν  από τις 21 έως τις 28 Μαρτίου για τις γενικές μεταθέσεις σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Ικανοποιήθηκε αίτημα παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικού σε θέση Εθνικού εμπειρογνώμονα  σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό.
 2. Ικανοποιήθηκε αίτημα εκπαιδευτικού σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης 2019.
 3. Αρχικά να τονίσουμε ότι οι διαδικασίες των μεταθέσεων ολοκληρώθηκαν έγκαιρα –εντός του Μαρτίου- γεγονός που κρίνεται θετικό. Πάγια θέση μας είναι οι υπηρεσιακές μεταβολές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου.
 4. Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ79 και ΠΕ91 θα ανακοινωθούν συνολικά –για ΠΥΣΔΕ, για Μουσικά και για Καλλιτεχνικά- τις επόμενες ημέρες μετά την συγκρότηση των Καλλιτεχνικών Επιτροπών.
 5. Αρχικά στην Ειδική Αγωγή είχαμε 146 ενεργές αιτήσεις. Παράλληλα εγκρίθηκαν 9 αιτήσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση (Τυφλών- Κωφών). Για τα ΚΕΣΥ με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική οι ενεργές αιτήσεις ήταν 88. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν 18 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να ενταχθούν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 12.Τα συνολικά κενά που δηλώθηκαν ήταν 1079 σε ΣΜΕΑΕ, 53 σε ΣΜΕΑΕ Τυφλών-Κωφών  και 103 σε ΚΕΣΥ. Υπενθυμίζουμε ότι οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό συστάθηκαν με το άρθρο 9 του ν. 4547/2018 και είναι συνολικά 140.Τελικά μετατέθηκαν 83 εκπαιδευτικοί σε ΣΜΕΑΕ(ποσοστό 56,85%), 1 εκπαιδευτικός σε ΣΜΕΑΕ Τυφλών-Κωφών και 79 εκπαιδευτικοί σε ΚΕΣΥ με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ποσοστό 89,77%). 
 6.  Στα Μουσικά σχολεία υποβλήθηκαν 383 αιτήσεις εκπαιδευτικών μαθημάτων Γενικής παιδείας και 83 αιτήσεις εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας. Συνολικά 398 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις (υπηρέτηση οργανικής θέσης, πενταετία και ύπαρξη οργανικού κενού), και 68 δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις κυρίως λόγω ελλείψεως οργανικών κενών, αλλά και λόγω μη συμπλήρωσης πενταετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. Τα οργανικά κενά στους εκπαιδευτικούς Γενικής & Μουσικής Παιδείας είναι 1082. Για ορισμένα από τα 82 κενά Γενικής Παιδείας, στο ηλεκτρονικό σύστημα, δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 51 αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικής παιδείας.  

Υπενθυμίζουμε ότι: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε Μουσικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον μέχρι 31-8-2017 (Άρθρο 8 περ. Β΄ του Π.Δ.100/97, άρθρο 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240Α΄):

α) Έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση και

β) Έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, για τις μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα Μουσικά Σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ενώ για τους εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας δύναται να ζητά τη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων. Οι ενδιαφερόμενοι προς μετάθεση εκπαιδευτικοί στις ανωτέρω σχολικές μονάδες οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που κατέχουν οι υποψήφιοι (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) με τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιμώμενα προσόντα του άρθρου 8 του Π.Δ. 100/97 που αντικατέστησε το άρθρο 9 του Π.Δ. 50/96, καθώς και πίνακας των δικαιολογητικών αυτών, αποστέλλονται από τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Στην περίπτωση των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί φωτοαντίγραφο του εξώφυλλου και της πρώτης σελίδας.

7. Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία υποβλήθηκαν 76 έγκυρες αιτήσεις (47 μαθημάτων γενικής παιδείας και 29 καλλιτεχνικών). Τα οργανικά κενά των καλλιτεχνικών σχολείων είναι 30. Για 15 από τα κενά αυτά δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Τελικά ικανοποιήθηκαν 4 αιτήσεις μετάθεσης.

Υπενθυμίζουμε ότι: «Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις μετάθεσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97, σύμφωνα με το οποίο δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά Σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που μέχρι 31-08-2017:

α) Έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση και

β) Έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι προς μετάθεση εκπαιδευτικοί στις ανωτέρω σχολικές μονάδες οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Κατά τον έλεγχο η οικεία Δ/νση Δ.Ε. συμπληρώνει τα στοιχεία που αφορούν την εκπαιδευτική υπηρεσία, άδειες, αποσπάσεις σε φορείς, διδακτική εμπειρία, υπηρέτηση οργανικής, κλπ του αιτούντος εκπαιδευτικού.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που κατέχουν οι υποψήφιοι (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) με τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιμώμενα προσόντα του άρθρου 8 του Π.Δ. 100/97 που αντικατέστησε το άρθρο 9 του Π.Δ. 50/96, καθώς και πίνακας των δικαιολογητικών αυτών, αποστέλλονται από τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα  παραπάνω.

Στην περίπτωση των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί φωτοαντίγραφο του εξώφυλλου και της πρώτης σελίδας.

8. Στα Σχολεία διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης εξετάστηκαν 29 έγκυρες αιτήσεις. Τα οργανικά κενά των διαπολιτισμικών σχολείων είναι 22. Για 12 από τα κενά αυτά δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Τελικά ικανοποιήθηκαν 8 αιτήσεις μετάθεσης.

Υπενθυμίζουμε ότι: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει την κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31-08-2019. Κατά τις μεταθέσεις προτιμώνται όσοι έχουν επιπλέον τα παρακάτω προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας:

α) Επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία αυτά. Ειδικά για την μετάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν κατά πλειοψηφία Τσιγγάνοι μαθητές, δεν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας. β) Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. γ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής. δ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής. ε) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους. στ) Διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. ζ) Διδακτική εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα. η) Επαρκή γνώση μιας διεθνούς γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). θ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.

Οι ήδη υπηρετούντες σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για άλλο σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και για άλλα σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, μετά την συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας σε αυτά.

Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι απλά φωτοαντίγραφα σπουδών (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ). Στην περίπτωση των ξενόγλωσσων απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας.

9. Για τις Γενικές Μεταθέσεις είχαμε 6164 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 455(ποσοστό 7,38%).Το 2018 είχαμε 6673 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 472 (ποσοστό 7,07%)Το 2017είχαμε 6874 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 213 (ποσοστό 3,10%). Το 2016  είχαμε 6997 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 404 (ποσοστό 5,77%). Το 2015 είχαμε  8098 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 1718 (ποσοστό 21,22%). Υπενθυμίζουμε ότι το 2014 από τις 8389 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν τελικά 751 (ποσοστό 8,99%). Το 2013 ικανοποιήθηκαν 607 αιτήσεις σε σύνολο 11260 αιτήσεων (ποσοστό 5,4%). Κατά τις μεταθέσεις του 2012 υποβλήθηκαν 14.855 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 2.434 (ποσοστό 16,39%) . Οι Γενικές Μεταθέσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών εκπαίδευσης. Τα συνολικά κενά που δηλώθηκαν ήταν 2568 με πολλά από αυτά να είναι κατανεμημένα στη νησιωτική χώρα. Με τα δεδομένα αυτά είχαμε σχεδόν τα ίδια ποσοστά σε σχέση με το 2017 (αύξηση κατά 0,3%). Τα ποσοστά αυτά θα διαφοροποιηθούν ελαφρώς μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων στους κλάδους ΠΕ08, ΠΕ79 και ΠΕ91

Καταψηφίσαμε συνολικά τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων με βάση και τις θέσεις της ομοσπονδίας τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι στη συμπλήρωση των πινάκων δεν υπολογίστηκαν οι αλλαγές του ωρολογίου προγράμματος στα Λύκεια και ειδικά στη Γ΄ ΓΕΛ, οι μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ, τα Τμήματα Ένταξης, ενώ υπολογίστηκαν μόνο οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας. Παράλληλα στη συμπλήρωση των πινάκων οργανικών κενών δεν υπήρξε η στήλη  «εκτίμηση  ΠΥΣΔΕ» παρά μόνο οι εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι οι πίνακες κενών να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από το Διευθυντή του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα. Τέλος θεωρούμε ότι το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό είναι οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία να μετατίθενται ανεξαρτήτως κενών για να ικανοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων!

10. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων.

11. Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο αλλά και από την Β/θμια στην Α/θμια και το αντίστροφο, εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ μετά τις μεταθέσεις και εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στην αιτούμενη περιοχή μετάταξης.

12. Αρχές Απριλίου αναμένεται η έκδοση της εγκυκλίου των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΔΕ και φορείς.

13. Για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σας επισυνάπτουμε τα στατιστικά Γενικής, Ειδικής Αγωγής ,ΚΕΣΥ με ειδικότητα τη Συμβουλευτική και τις βάσεις των Γενικών μεταθέσεων. Με βάση τα στοιχεία αυτά στους ΠΕ02 ικανοποιείται το 6,62% των αιτήσεων, στους ΠΕ03 το 36,47%, στους  ΠΕ80 το 10,09%, στους ΠΕ78 το 44,29% και  στους ΠΕ01 το 6,69%. Ειδικότερα για τον κλάδο ΠΕ04 στους Φυσικούς το 7,71%, σους Χημικούς το 24,21%, στους Γεωλόγους το 28,57% και στους Βιολόγους το 88,89% με 8 ικανοποιημένες αιτήσεις στις 9 που υποβλήθηκαν. Τέλος ενδεικτικά στους ΠΕ05, ΠΕ07, δεν ικανοποιήθηκε καμιά αίτηση μετάθεσης, στους ΠΕ06 το 2,16% ενώ στους ΠΕ11 ικανοποιήθηκε 1 αίτηση μετάθεσης και στους ΠΕ86  2 αιτήσεις μετάθεσης! Σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ στους ΠΕ02 ικανοποιείται το 67,44% των αιτήσεων, στους ΠΕ11 το 38,3% και στους ΠΕ86 το 50% των αιτήσεων. Τέλος σε ΚΕΣΥ με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στους ΠΕ80 ικανοποιείται το 100%, στους ΠΕ78 το 90%, στους ΠΕ02 το 70% και στους ΠΕ11 το 100% των αιτήσεων.

14. Η ανακοίνωση των Μεταθέσεων αναμένεται να γίνει μέχρι το βράδυ ή το αργότερο αύριο το πρωί. Στην έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να τονίσουμε την καθοριστική συμβολή των αρμόδιων τμημάτων και φυσικά των εργαζόμενων σε αυτά!

Με συναδελφικούς –αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα  28/3/2019

Νεκτάριος Κορδής - Άκης Λουκάς

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΟΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2019

Για το σχέδιο της Γ΄ Γενικού Λυκείου και την πρόσβαση στα ΑΕΙ

Τον Οκτώβριο του 2017 ως ΣΥΝΕΚ είχαμε διακηρύξει ότι «για μας η Παιδεία αποτελεί καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό. Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ισότιμα σε όλους και όλες, με τρόπο που να καλύπτει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες και να αντισταθμίζει τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Οι όποιες αλλαγές αφορούν την εκπαίδευση γενικά ή το Λύκειο ειδικότερα, πρέπει να υπηρετούν τους παραπάνω στόχους, να σχεδιάζονται προσεκτικά ώστε να είναι εφαρμόσιμες, να είναι σταδιακές χωρίς αιφνιδιασμούς, και σε καμία περίπτωση να μην καταστρατηγούν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.»

Το Υπουργείο Παιδείας  μετά τις εξαγγελίες του Σεπτέμβρη του 2018 έδωσε στη δημοσιότητα με μεγάλη καθυστέρηση, το τελικό σχέδιο  για τη Γ Λυκείου και το σύστημα πρόσβασης στην Γ/θμια εκπαίδευση. Το σχέδιο αυτό, αν και αποτελεί μια βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με τις αρχικές και τις μετέπειτα εξαγγελίες, εξακολουθεί να έχει σημαντικές αποκλίσεις τόσο από τους βασικούς άξονες των θέσεων της ΟΛΜΕ και του συνδικαλιστικού κινήματος, όσο και από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ, διεκδικούμε «Ενιαίο χαρακτήρα της γνώσης σ’ όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου – ουσιαστική αποδέσμευση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων με ενίσχυση της βασικής γνώσης – απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις και μεταβατικό διάστημα μέχρι να επιτευχθεί η ελεύθερη πρόσβαση στην Γ/θμια εκπαίδευση με πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων.»

Αντιθέτως, στο εξαγγελθέν σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας προβλέπεται:

Οι βασικές γνώσεις γενικής Παιδείας να ολοκληρώνονται στη Β’ Λυκείου και η Γ΄ Λυκείου να έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα για την πρόσβαση στην Γ/θμια εκπαίδευση, με τα τέσσερα ενδοσχολικά και πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Το απολυτήριο αποκτάται με ενδοσχολικές εξετάσεις ειδικού τύπου (θέματα και εξετάσεις από καθηγητές ομάδας σχολείων, με ισχυρή συμμετοχή του προφορικού βαθμού). Ο βαθμός του απολυτηρίου δεν συμμετέχει στο βαθμό πρόσβασης για τα ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή.  Προβλέπεται, επίσης, ελεύθερη εισαγωγή μαθητών σε περιορισμένο αριθμό τμημάτων χαμηλής ζήτησης.

Επικεντρώνοντας την κριτική μας στις διαφορές των παραπάνω θέσεων και στις ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες μετά από 8 χρόνια μνημονίων, θεωρούμε ότι το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα του για ένα Γενικό Λύκειο που θα ανταποκρίνεται στις θέσεις της ΟΛΜΕ και στις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών/τριών του.

Βασικές παρατηρήσεις για το προτεινόμενο σχέδιο είναι:

 • Ο ενιαίος χαρακτήρας της γνώσης ολοκληρώνεται στη Β΄ Λυκείου (το Λύκειο θα είναι πλέον 2 τάξεις + 1 προπαρασκευαστική). Μας βρίσκει σύμφωνους η πρόθεση του Υπουργείου να μετατρέψει τη Β΄ Λυκείου σε τάξη γενικής παιδείας με ενιαίο πρόγραμμα για όλους τους μαθητές, αλλά είμαστε αντίθετοι στη μείωση της γενικής παιδείας στη Γ΄ Λυκείου.
 • Ο τωρινός, στρεβλός -κατά κοινή ομολογία- χαρακτήρας της Γ΄ Λυκείου ως παρακολούθημα της τριτοβάθμιας, νομιμοποιείται και με το καινούριο σχέδιο, καθώς δεν υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη μαθημάτων προσανατολισμού και γενικής παιδείας. Για εμάς παραμένει βασικός στόχος η επανάκτηση της Γ’ Λυκείου, ως τάξη ολοκλήρωσης της γενικής παιδείας.
 • Για άλλη μια φορά, λείπει ο συνολικός σχεδιασμός και ο ξεκάθαρος στόχος. Τι είδους ανθρώπους  θέλουμε να διαμορφώνουμε στο σχολείο, ποια μορφωτικά εφόδια χρειάζεται να τους δίνουμε και με ποια ΑΠΣ, βιβλία, μεθόδους διδασκαλίας, αλλά και ποιες θα είναι οι μορφωτικές και οι εργασιακές επιπτώσεις των επιχειρούμενων κάθε φορά αλλαγών. Η μη παρουσίαση ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου σχεδίου αναδόμησης της Α΄ και Β΄ τάξης ΓΕΛ, καθώς και ενός άρτια οργανωμένου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, θα βρει απροετοίμαστους τους μαθητές της Β΄ Λυκείου για να κάνουν τις κρίσιμες επιλογές (επιλογή ομάδων προσανατολισμού στο τέλος της Β’ Λυκείου και πανεπιστημιακών τμημάτων τον ερχόμενο Οκτώβριο), στερώντας τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες γνώσεις γενικής παιδείας, που είχε σχεδιαστεί να έχουν τελειώνοντας  το Γενικό Λύκειο.
 • Μετά την ανακοίνωση του ωρολόγιου προγράμματος, σε συνδυασμό με την πρόταση του ΙΕΠ για τα Προγράμματα Σπουδών, διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει διόγκωση της ύλης, αναλογικά με τις ώρες των 6ωρων μαθημάτων. Παρόλα αυτά παραμένει επιτακτική η ανάγκη για αύξηση των ενισχυτικών δομών για τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω, ιδιαίτερα οι προερχόμενοι/-ες από ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα.
 • Το άνοιγμα του δρόμου της ελεύθερης πρόσβασης μπορεί να λειτουργήσει θετικά, με την προϋπόθεση της ουσιαστικής λειτουργίας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής. Πρέπει, όμως, να ενταχθεί σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σταδιακής αύξησης των σχολών ελεύθερης πρόσβασης.
 • Θετικό σημείο είναι η μη προσμέτρηση του βαθμού του απολυτηρίου στον βαθμό πρόσβασης, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής. Βασική μας θέση, ωστόσο, παραμένει η πλήρης αποδέσμευση του απολυτηρίου από τον βαθμό πρόσβασης.
 • Κρίσιμα ζητήματα συνεχίζουν να είναι, αφενός, ο υποβιβασμός της ξένης γλώσσας σε μάθημα επιλογής-ενώ είναι ειδικό μάθημα πανελλαδικά εξεταζόμενο- και αφετέρου η συμμετοχή του μαθήματος των Θρησκευτικών στον βαθμό του απολυτηρίου χωρίς γραπτή εξέταση, την ώρα που καταργείται η Ιστορία και τα Μαθηματικά γενικής παιδείας.

Για εμάς, η ποιοτική αναβάθμιση που έχει ανάγκη σήμερα το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για τις οποίες το συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει και το άμεσο χρονικό διάστημα να παρέμβει δυναμικά. Διεκδικούμε:

 • αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ
 • θέσπιση ενιαίας 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (και 2χρονης προσχολικής)
 • μαζικούς μόνιμους διορισμούς και  ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • μείωση του αριθμού μαθητών στο τμήμα
 • επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα
 • σεβασμό στα  εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών
 • συστηματική λειτουργία αντισταθμιστικών μέτρων στήριξης των μαθητών.

2019_03_15 για νέο λύκειο και πρόσβαση

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

8 Μαρτίου 1857: εργαζόμενες κλωστοϋφαντουργίας της Νέας Υόρκης βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, 10ωρη εργασία, ίση αμοιβή με τους άντρες συναδέλφους τους. Ο αιματοβαμμένος αγώνας τους έγραψε μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία του παγκόσμιου εργατικού και γυναικείου κινήματος. 

Από την αιματηρή αυτή απεργία μέχρι σήμερα, πολλά έχουν αλλάξει για τις γυναίκες προς το καλύτερο, μέσα από αγώνες των φεμινιστικών, κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων.

Ωστόσο, η καταπίεση και η εκμετάλλευση των γυναικών συνεχίζουν να υφίστανται, δεν είναι φαινόμενα παλαιότερων εποχών ούτε άλλων κοινωνιών. Στην Ελλάδα του 2019 οι γυναικοκτονίες, οι καθημερινές πράξεις βίας εναντίον γυναικών, η απειλή της μητρότητας, η υποτίμηση της γυναίκας στην εργασία και τις αμοιβές,  δεν έχουν εξαλειφθεί. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και οι άντρες εγκλωβίζονται σε στερεότυπα, που δεν τους εκφράζουν.

Η υποεκπροσώπηση της γυναίκας στα συνδικάτα και στις θέσεις ευθύνης είναι ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία, καθορίζεται από τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, και δεν εκφράζει την επιλογή των γυναικών.

Ειδικότερα, όσον αφορά στον κλάδο των εκπαιδευτικών , παρόλο που οι εργαζόμενες γυναίκες πλειοψηφούν, η παρουσία τους στα συνδικαλιστικά όργανα και στις θέσεις ευθύνης είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Ενδεικτικά, το ποσοστό των γυναικών προέδρων ΕΛΜΕ είναι μόλις 12.5%, ενώ το ποσοστό των γυναικών αντιπροσώπων στο τελευταίο συνέδριο της ΟΛΜΕ είναι 24,7%. Ταυτόχρονα, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ υπάρχει μόλις 1 γυναίκα στα 17 μέλη της και στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ μόλις 15 στα 85 μέλη.

Ανάλογα είναι και τα στοιχεία που αφορούν στις θέσεις ευθύνης. Οι γυναίκες Διευθύντριες Β/θμιας Εκπ/σης είναι 7, ενώ οι άντρες σε αντίστοιχες θέσεις είναι 58. Αντίστοιχα, Περιφερειακές Διευθύντριες Εκπαίδευσης είναι μόλις 2 ενώ οι άντρες συνάδελφοί τους είναι 11.

Στις 8 του Μάρτη τιμούμε τους αγώνες των γυναικών και του

φεμινιστικού κινήματος για τα πολιτικά, οικονομικά,

κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα των γυναικών.

Τιμούμε τις εργάτριες, τις σουφραζέτες, τις ακτιβίστριες και

τις συνδικαλίστριες που αγωνίστηκαν πριν από μας.

Συνεχίζουμε τον αγώνα, που εκείνες ξεκίνησαν,
γιατί ο δρόμος για την ισότητα είναι μακρύς.

2019_03_07 Ημέρα Γυναίκας

Για τη στάση των Παρεμβάσεων στη ΓΣ Προέδρων

Είναι γνωστή η τακτική της απαξίωσης της ΟΛΜΕ και της δράσης της από τη συνδικαλιστική παράταξη των Παρεμβάσεων, με μόνη στόχευση την εξυπηρέτηση παραταξιακών συμφερόντων. Όμως, στην τελευταία Γενική Συνέλευση των Προέδρων, ξεπέρασε κάθε όριο και με τους τακτικισμούς της εμπόδισε να ψηφισθεί το πρόγραμμα δράσης που εισηγήθηκε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, πρόγραμμα με το οποίο στην  ουσία του οι Παρεμβάσεις συμφωνούσαν.

Το τραγελαφικό  της  τακτικής αυτής ήταν να επαναφέρει το πρόγραμμα δράσης της  ΟΛΜΕ, που εν τω μεταξύ είχε καταψηφισθεί από τη Γ.Σ. των Προέδρων, και να ζητήσει να ψηφιστεί με νέα ψηφοφορία. Οι  διαφορές αυτής της πρότασης των Παρεμβάσεων,  σε σχέση με την πρόταση της εισήγησης της ΟΛΜΕ, ήταν:α) η απαλοιφή της λέξης  «ενδεικτική» από την πρόταση του προγράμματος δράσης «24ωρη απεργία στις 14 Μαρτίου (ενδεικτική ημερομηνία)»  και β) η πραγματοποίηση της νέας Γενικής Συνέλευσης Προέδρων να οριστεί στις 30 Μαρτίου. Δυστυχώς όμως ο κατήφορος των Παρεμβάσεων δεν σταμάτησε σε αυτή την απαράδεκτη πρακτική  αλλά είχαν το θράσος να βγάλουν και καταγγελία  στις 25.02.2019 κατηγορώντας στην ουσία όλες τις άλλες παρατάξεις «για διαδικασίες εκφυλισμού στη ΓΣ των προέδρων».

Συγκεκριμένα, μεταξύ των άλλων, καταγγέλλουν ότι «κανείς από τις δυνάμεις του κυβερνητικού  και κομματικού συνδικαλισμού δεν ασχολήθηκε με τον αγωνιστικό σχεδιασμό και το  πρόγραμμα δράσης…». Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι  το πως  είναι δυνατόν οι ΣΥΝΕΚ που συνέβαλαν αποφασιστικά στο να υπάρξει εισήγηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ, που εμπεριείχε ένα πλήρες πρόγραμμα δράσης προς τις ΓΣ των ΕΛΜΕ, να κατηγορούνται με αυτόν τον τρόπο από τις Παρεμβάσεις που έκαναν  ότι μπορούσαν για να καταψηφισθεί και εκ των υστέρων το υιοθέτησαν όπως ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω!!!

Επίσης, πως είναι δυνατόν, να κατηγορείται η πλειοψηφία του ΔΣ της ΟΛΜΕ (στην ουσία  όλες οι άλλες παρατάξεις) από τις Παρεμβάσεις ότι δήθεν αρνιόταν να βάλει σε ψηφοφορία προτάσεις των ΕΛΜΕ  και μόνο μετά «από τις έντονες διαμαρτυρίες των Παρεμβάσεων τέθηκαν σε ψηφοφορία  στις 1: 30μμ» ; Είναι γνωστό σε όσους παραβρέθηκαν στη  ΓΣ των Προέδρων ότι με αποκλειστική ευθύνη των Παρεμβάσεων επιβλήθηκε μια ατέρμονη διαδικασία με συνεχείς τοποθετήσεις των  εκπροσώπων  τους  από το βήμα της ΓΣ με τριπλές και επαναλαμβανόμενες ομιλίες  που εμπόδισαν την ομαλή διεξαγωγή της, δηλαδή επανέλαβαν και σε αυτή τη ΓΣ τη συνηθισμένη τακτική τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η άρνηση των συναδέλφων να υιοθετήσουν την αδιέξοδη και ακραία λογική των παρεμβάσεων την έχει οδηγήσει και στην απώλεια της απαραίτητης ψυχραιμίας. «Το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη».

Η παραπάνω τακτική επιβάλλει παραλυτικές διαδικασίες που δυσφημούν αντικειμενικά την Ομοσπονδία. Το κυριότερο,όμως, είναι ότι έτσι εμποδίζει τον κλάδο να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που τον απασχολούν (οικονομικά, συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά, εργασιακά) με τις απαραίτητες κινηματικές διαδικασίες.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δε θα ανεχθούμε άλλο αυτήν την τακτική της απαξίωσης της Ομοσπονδίας. Με τις θετικές προτάσεις και τη δράση μας θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας.

2019_02_26 Για τη σταση των παρεμβάσεων στη ΓΣ προέδρων

Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (1816/ΓΔ4/11-1-19) με το οποίο εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής του προγραμματισμού και της αποτίμησης του Εκπ/κού έργου των Σχολικών Μονάδων, που προβλεπόταν από το νόμο για  την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της εκπ/σης.

Με δεδομένη την κατάργηση του ΠΔ 152/2013 και του όλου νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης-χειραγώγησης,  θεωρούμε ότι η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ως μια εσωτερική διαδικασία του Συλλόγου διδασκόντων του κάθε σχολείου, είναι μία ακόμη κατάκτηση του εκπαιδευτικού κινήματος (8ο Συνέδριο ΟΛΜΕ).

Το ξεκάθαρο πλαίσιο, χωρίς φόρμες, ηλεκτρονικές καταγραφές, δημοσιοποίηση των εκθέσεων, κατηγοριοποιήσεις και συγκρίσεις σχολείων, όπως ορίζεται από το εν λόγω ΦΕΚ, αφήνει έκθετους αυτούς που, για να εξυπηρετήσουν τα μικροκοπαραταξιακά τους οφέλη, επένδυαν στην τρομολαγνεία, μιλώντας για «αξιολόγηση».

Εναπόκειται στη δυναμική παρέμβαση των Συλλόγων, ώστε ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, όχι μόνο να μην μεταλλαχθούν σε άλλη μια τυπική-γραφειοκρατική  διαδικασία, αλλά να ανοίξουν το δρόμο σε μια  από τα κάτω παρέμβαση των μάχιμων εκπαιδευτικών στο ίδιο το περιεχόμενο της μάθησης, στη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και στη διεύρυνση των δημοκρατικών τους κατακτήσεων, με δεδομένο ότι η εφαρμογή της διαδικασίας προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου θα ξεκινήσει από την επόμενη σχολική χρονιά.

Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να διαφυλάξει και να διευρύνει αυτές τις κατακτήσεις, πόσο μάλιστα όταν η αξιωματική αντιπολίτευση που ετοιμάζει την παλινόρθωσή της, έχει ήδη εξαγγείλει «Αξιόλογηση» παντού, αλλά και την πρόθεσή της να καταργήσει  όλους  τους  νόμους της 4ετίας που αφορούν στην εκπαίδευση.

Ταυτόχρονα συνεχίζουμε τον αγώνα για την ουσιαστική βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας μας, ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί απερίσπαστος να αφιερώνεται στα κατ´εξοχήν διδακτικά και εκπαιδευτικά του καθήκοντα. Διεκδικούμε μόνιμους διορισμούς, πλήρη και ισότιμα δικαιώματα αναπληρωτών, μείωση μαθητών ανά τμήμα, επαναφορά ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα, στελέχωση όλων των σχολείων με βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό, και παράλληλα την άμεση κατάργηση του καθηκοντολόγιου και τη θέσπιση ενός δημοκρατικού πλαισίου με το Σύλλογο κυρίαρχο όργανο στη λειτουργία του σχολείου. Για άλλη μια φορά, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις διαδικασίες αξιολόγησης του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας. Βασική μας θέση παραμένει ότι ο Διευθυντής πρέπει να είναι συντονιστής, αιρετός και ανακλητός από το σύλλογο, θέση που αποτελεί μεγάλη δημοκρατική τομή για τη λειτουργία και το μέλλον του σχολείου. 

Μπροστά μας είναι μεγάλες μάχες για τα εργασιακά, τις προσλήψεις και τα δικαιώματα των αναπληρωτών, τους μόνιμους διορισμούς, τις επερχόμενες αλλαγές στο Γενικό Λύκειο, τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, που απαιτούν τη συσπείρωση  όλων των συναδέλφων σε ένα μαχητικό και ενωτικό κίνημα μακριά από μικροπαραταξιακές εμμονές και διχαστικές λογικές.

2019_01_14 αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΕΛΕ

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στρέφεται με αγωγή του εναντίον της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) και του προέδρου της Μιχάλη Κουρουτού και ζητά 100.000 ευρώ από κάθε μέλος του ΔΣ για συκοφαντική δυσφήμηση σχετικά με την υπόθεση της εκπαιδευτικού Φώφης Μπουλούτα.

Είναι η πρώτη φορά που πολιτικό πρόσωπο και μάλιστα πρώην πρωθυπουργός ασκεί τέτοιου είδους διώξεις.

Η αγωγή στρέφεται εναντίον των συνδικαλιστικών ελευθεριών, εναντίον της δημοκρατικής λειτουργίας της κοινωνίας, προσπαθεί να φιμώσει τα στόματα των ανθρώπων που αμφισβήτησαν τους ισχυρούς.

Θυμίζουμε πως η εκπαιδευτικός Φώφη Μπουλούτα, η οποία είχε απολυθεί το 2012 από το Κολέγιο Ψυχικού για τη μονογραφή της κόλλας του γιου του Αντώνη Σαμαρά λόγω προσπάθειας αντιγραφής σε εξετάσεις, δικαιώθηκε μετά θάνατον και ως εκ τούτου το υπουργείο προέβη σε ανάκληση της απόλυσης.

Συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους της ΟΙΕΛΕ και τον πρόεδρό της. Καταγγέλλουμε τον πρώην αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για προσπάθεια εκφοβισμού του συνδικαλιστικού οργάνου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Τέτοιες πρακτικές θα μας βρουν όλους απέναντι!

Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ-ΔΕΝ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ.

2019_01_12ΣΥΝΕΚ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΙΕΛΕ

Ανακοίνωση-καταγγελία των ΣΥΝΕΚ για την αστυνομική βία

Ανακοίνωση-καταγγελία των ΣΥΝΕΚ  για την αστυνομική βία κατά των διαδηλωτών εκπαιδευτικών
στην κινητοποίηση της ΔΟΕ-ΟΛΜΕ στις 11-1-2019

Κάλεσμα στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της Δευτέρας 14-1-2019

Οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ  (ΣΥΝ.Ε.Κ.) χαιρετίζουμε τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών στην απεργιακή συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή της ΟΛΜΕ-ΔΟΕ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, για το σύστημα διορισμού και προσλήψεων αναπληρωτών.

Ταυτόχρονα καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε απερίφραστα την ωμή βία της αστυνομίας, αστυνομική βία που είχε ως αποτέλεσμα  να τραυματιστούν διαδηλωτές εκπαιδευτικοί. Συνέπεια της βάρβαρης και βίαιης αυτής επίθεσης  ήταν και ο τραυματισμός των συναδέλφων Θεοδώρας Δριμάλα μέλους του ΔΣ της ΔΟΕ, καθώς και του Γιάννη Δελή βουλευτή του ΚΚΕ.

Οι ΣΥΝΕΚ με τον πιο αυστηρό τρόπο προειδοποιούν προς πάσα κατεύθυνση ότι όχι μόνο δεν είναι ανεκτή η σημερινή στάση και πράξη της αστυνομίας-ΜΑΤ, αλλά επιβάλλονται ως δείγμα βούλησης ανάληψης πολιτικής  ευθύνης από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πέραν της ΕΔΕ που αποφάσισε, άμεσες πολιτικές ενέργειες και πράξεις, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες ενέργειες από την αστυνομία.

Καμία αστυνομική βία, καμία προσπάθεια καταστολής δεν σταματά το εκπαιδευτικό κίνημα, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Συσπειρωνόμαστε και δυναμώνουμε τον αγώνα, με οδηγό τις θέσεις του κλάδου για μόνιμους μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση, με γνώμονα την χρόνια προσφορά των συναδέλφων συμβασιούχων αναπληρωτών σε θέσεις μάλιστα πάγιων και διαρκών αναγκών, διεκδικώντας το μόνιμο διορισμό τους για την κάλυψη όλων αυτών των θέσεων, σε όφελος της δημόσιας εκπαίδευσης και των μαθητών/τριών μας.

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μαζικά να συμμετέχουν στην απεργία και στο συλλαλητήριο τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, μέρα ψήφισης της τροπολογίας για το σύστημα διορισμού μονίμων και αναπληρωτών, στις 3 μμ στη Βουλή.

2019_01_12 ΣΥΝΕΚ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ

Οι θέσεις μας για το νομοσχέδιο σχετικά με το σύστημα διορισμών

Δόθηκε μέσα στην περίοδο των εορτών η πρόταση του Υπουργείου για το σύστημα διορισμών και καθορίστηκε η περίοδος διαβούλευσης μέχρι τις  4 /1 και η ψήφισή του αμέσως μετά. Είναι προφανές ότι οι διαδικασίες αυτές είναι τόσο ασφυκτικές  χρονικά που δεν αφήνουν περιθώρια ουσιαστικού διαλόγου με τους φορείς για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Επί της ουσίας της πρότασης του υπουργείου έχουμε βασική αντίθεση στην πριμοδότηση αντικειμενικών κριτηρίων (διδακτορικά, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, σεμινάρια), πέραν της προϋπηρεσίας και του βασικού πτυχίου. Έτσι  αντικειμενικά υπονομεύεται το βασικό κριτήριο διορισμού, που για την ΟΛΜΕ είναι τα χρόνια προϋπηρεσίας των αναπληρωτών, και υποβαθμίζεται ταυτόχρονα το βασικό πτυχίο. Με ανακοίνωσή μας το Νοέμβρη του 2018 (επισυνάπτεται) είχαμε τη θέση ότι για εμάς σε κάθε περίπτωση βασικός προσανατολισμός είναι η κατά προτεραιότητα μοριοδότηση όλης της προϋπηρεσίας. Έστω και την τελευταία στιγμή, το υπουργείο πρέπει να κάνει ουσιαστικό διάλογο με τις ομοσπονδίες παίρνοντας σοβαρά υπόψη τη βασική αυτή θέση. Το αμέσως επόμενο διάστημα, οι συνάδελφοι με τη συσπείρωσή τους και τις διεκδικήσεις τους θα πρέπει να πιέσουν σε μια τέτοια κατεύθυνση.

 

2019_01_07 ανακοίνωση διορισμών

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης -σχέδιο νόμου για τα Μουσικά Σχολεία-, τις αντιδράσεις και την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων από πλευράς του ΥΠΠΕΘ-  οι ΣΥΝΕΚ επισημαίνουν :

 • Κάθε αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ή άλλων διατάξεων που αφορούν στα Μουσικά Σχολεία και στην καλλιτεχνική εν γένει εκπαίδευση στη χώρα μας, πρέπει να υπηρετεί τη βελτίωση, την αναβάθμιση και την ενίσχυση της λειτουργίας αυτών των σχολείων.
 • Η εξασφάλιση χρηματοδότησης και αυτόνομης κτηριακής υποδομής (όπου δεν υπάρχει), η άμεση έκδοση και διανομή δωρεάν εγχειριδίων για τα μαθήματα μουσικής παιδείας, η συνεχής ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών και μεθόδων διδασκαλίας όλων των μαθημάτων μουσικής και ιδιαίτερα των μουσικών οργάνων, η ομαδική ή εξατομικευμένη διδασκαλία αυτών, όπου απαιτείται, η συνέχιση της απρόσκοπτης μεταφοράς και σίτισης των μαθητών είναι, μεταξύ άλλων, μέτρα που θα προάγουν το επίπεδο σπουδών και κατάρτισης (στα μουσικά όργανα) στα σχολεία αυτά.
 • Η επανεξέταση του περιεχόμενου σπουδών και της διδασκόμενης ύλης και η κατάταξη σε επίπεδα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού,  μπορεί να οδηγήσει σε δυνατότητα Πιστοποίησης των επιπέδων για μαθητές των Μουσικών σχολείων και οποιουδήποτε πολίτη επιθυμεί, με τη θεσμοθέτηση εξετάσεων αντίστοιχων με αυτές των Κρατικών Πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και πληροφορικής.
 • Δεν είμαστε αντίθετοι στην αντικατάσταση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής με μία Επιστημονική Επιτροπή υψηλού επιπέδου γνώσεων στη μουσική παιδεία, επιλεγμένη με διαφάνεια και βάσει συγκεκριμένων προσόντων, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με θέματα γνώσεων, δεξιοτήτων, περιεχομένου σπουδών, μεθόδων διδασκαλίας, σχολικών εγχειριδίων κ.α., έχοντας πάντα ως κύριο στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας της μουσικής παιδείας και εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά, τα γενικότερα εργασιακά θέματα και τα θέματα των υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεις, αποσπάσεις, επιλογή διευθυντών κ.α.) θα πρέπει να διέπονται από τις ισχύουσες για όλους τους εκπαιδευτικούς διατάξεις.
 • Η στήριξη της μουσικής και καλλιτεχνικής παιδείας δεν είναι «πολυτέλεια» αλλά αναγκαιότητα. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που ανθεί η εμπορευματοποίηση και η μαζική κατανάλωση της υποκουλτούρας των τηλεθεαμάτων, η τέχνη και ο πολιτισμός είναι αντισώματα που θα πρέπει να μπολιάζουν και να αναβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο.
 • Παράλληλα θεωρούμε αδιαμφισβήτητη την ανάγκη ενίσχυσης της καλλιτεχνικής παιδείας και εκπαίδευσης σε όλα τα σχολεία, στο πλαίσιο μιας αναβαθμισμένης και ενισχυμένης γενικής παιδείας.

2018_12_14 mousika sxoleia