Ενημερωτικό του Αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή 20/9/2019

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

          Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τα λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

   Ανακοινώθηκαν σήμερα Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου οι αποσπάσεις και οι ανακλήσεις αποσπάσεων μετά την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που είχε γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου! Την ίδια περίοδο παράλληλα γίνεται και η καταχώρηση των λειτουργικών κενών στις ΔΔΕ/ΠΔΕ ενόψει της Β΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών! Η σημερινή απόφαση αφορά 112 ανακλήσεις αποσπάσεων και 60 αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων!  Είναι προφανές ότι οι αποφάσεις αυτές διαφοροποιούν – σε σημαντικό αριθμό-  τα λειτουργικά κενά! Θα υπάρξουν περίπου 200 διαφοροποιήσεις των κενών!

   Μέσα στα πλαίσια αυτά  με σημερινό έγγραφο του Υπουργείου: «…παρατείνεται κατά μία (1) ημέρα η προθεσμία για την καταχώριση των λειτουργικών αναγκών των περιοχών ευθύνης σας. Ειδικότερα το ΟΠΣΥΔ θα παραμείνει διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 20/09/2019, προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία μέχρι και τη Δευτέρα 23/09/2019. Κατά τα λοιπά – και δεδομένου ότι από ενδεικτική ανάλυση των ήδη καταγεγραμμένων κενών παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τα εναπομείναντα κενά από την Α’ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών – εφιστούμε την προσοχή σας στον ορθό υπολογισμό και καταχώριση των αναγκών  σας,  προκειμένου  να  αποφευχθούν  στρεβλώσεις  και  να  διαφυλαχτεί,  μεταξύ  άλλων,  το αδιάβλητο της διαδικασίας προσλήψεων και η επιτυχής υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ».

   Σας έχουμε ήδη ενημερώσει ότι μετά την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών παρέμειναν 2895 λειτουργικά κενά Γενικής σε όλη την Ελλάδα! Σε αυτά πρέπει να προστεθούν τα κενά στα Μουσικά Σχολεία και τα 1500 κενά σε ΣΜΕΑΕ-ΤΕ- Παράλληλη Στήριξη! Υπάρχουν ακόμη 400 διαθέσιμες-μέσω ΕΣΠΑ- πιστώσεις στην παράλληλη Στήριξη και 550 σε ΣΜΕΑΕ-ΤΕ! Επιπρόσθετα και με βάση τα στοιχεία της ΔΟΕ υπάρχουν τουλάχιστον 4000 λειτουργικά κενά στην Α/θμια εκ των οποίων περίπου 1000 αφορούν τις κοινές ειδικότητες!

   Με βάση την αρχική ενημέρωση από την επικαιροποίηση των λειτουργικών κενών σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μια σημαντική αύξησή τους συγκριτικά με την Α΄ φάση Αναπληρωτών! Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μέσω συστήματος Β΄ φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών και παράλληλα να γίνουν μαζικές προσλήψεις κατά τη Β΄ φάση Αναπληρωτών! Οι 20.600 προσλήψεις της Α΄ φάσης δεν αποδείχτηκαν αρκετές για να φέρουν την «κανονικότητα» στις σχολικές μονάδες, την ώρα που τα κενά στη Δευτεροβάθμια Γενική ξεπερνούν το 60% και στα Μουσικά Σχολεία δεν είχαμε καμία πρόσληψη! Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο, συνυπολογίζοντας ότι οι προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση γίνονται με συγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και όχι μέσω ΕΣΠΑ! Η πολιτική ηγεσία πέρα από τις επικοινωνιακές διακηρύξεις καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα το σοβαρό αυτό ζήτημα!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 20/9/2019 

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6977513534,

ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr

http://nekordis64.blogspot.gr )

  Άκης Λουκάς   

  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   

 ( τηλ.:6974320189, 

 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com

                      εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Advertisements

Ενημερωτικό του Αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή 18/9/2019

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

          Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 17 Σεπτεμβρίου για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών –  Κατανομή κενών Α΄ φάσης  προσλήψεων αναπληρωτών.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

   Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 17 Σεπτεμβρίου για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Έγιναν δεκτές 2 ανανεώσεις αποσπάσεων και 1 ανάκληση απόσπασης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.  
 2. Έγιναν δεκτές 2 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία.
 3. Απορρίφθηκε 1 αίτηση ανάκλησης μετάθεσης εκπαιδευτικού σε ΚΕΣΥ.
 4. Απορρίφθηκαν 9 ενστάσεις, επανεξετάσεις και τροποποιήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ. Μειοψηφήσαμε στις περιπτώσεις αυτές. Δυστυχώς η εγκύκλιος στις 13 Σεπτεμβρίου δεν έδινε τη δυνατότητα νέων αιτήσεων και επανεξετάσεων σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ/ΕΕΕΕΚ, Μουσικά/Καλλιτεχνικά και Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Διαφωνήσαμε με την παράμετρο αυτή και συζήσαμε να εξεταστούν επί της ουσίας όλες οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για τις περιπτώσεις αυτές!  
 5. Έγιναν δεκτές 4 αποσπάσεις και 2 τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα.
 6. Έγιναν δεκτές 88 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών λόγω απόσπασης σε φορέα. Για το ίδιο ζήτημα έγιναν δεκτές 24 ανακλήσεις αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ.
 7. Συζητήθηκαν 43 νέες αιτήσεις απόσπασης εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν οι 13.Για το ίδιο ζήτημα συζητήθηκαν 462 επανεξετάσεις αποσπάσεων εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν οι 41. Δυστυχώς με βάση την εγκύκλιο δεν συζητήθηκαν 82 αιτήσεις τροποποίησης ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ απόσπασης. Διαφωνήσαμε αφού με βάση τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές! Παράλληλα ζητήσαμε να τρέξει το σύστημα αφού μετά την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών παραμένουν 2895 λειτουργικά κενά σε όλη την Ελλάδα και συνεπώς θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν αρκετές αιτήσεις απόσπασης!  Επιπρόσθετα και με βάση τα στοιχεία της ΔΟΕ υπάρχουν τουλάχιστον 2800 λειτουργικά κενά στην Α/θμια εκ των οποίων τουλάχιστον 700 αφορούν τις κοινές ειδικότητες!
 8. Συνολικά συζητήθηκαν  505 αιτήσεις αποσπάσεων και ικανοποιήθηκαν οι 54 ( 10,7%)! Διαφωνήσαμε με όλη τη διαδικασία αφού η εγκύκλιος του Υπουργείου οδηγούσε σε πολύ περιορισμένο αριθμό αποσπάσεων! Οι αιτήσεις  που ικανοποιήθηκαν αφορούσαν κυρίως νησιωτικές περιοχές (Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα), συνυπηρέτηση με αναπληρωτές/τριες, τρίτεκνους και εκπαιδευτικούς με σοβαρά προβλήματα υγείας και ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%!  Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνεται μέριμνα για τη συνυπηρέτηση με εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν πρόσφατα ως αναπληρωτές/τριες!  Πρέπει όμως, επιτέλους, το Υπουργείο να ενισχύσει και τη συνυπηρέτηση μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διάφορες γωνιές της χώρας και συντηρούν 2 και 3 σπίτια!
 9. Δυστυχώς και μετά τη χθεσινή συνεδρίαση εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, οικογενειακά, οικονομικά και κοινωνικά των οποίων η αίτηση δεν ικανοποιήθηκε! Πίσω από τους απρόσωπους αριθμούς κρύβονται πολύ δύσκολες καταστάσεις! Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς αυτούς βρίσκονται σε απόγνωση και αρκετοί θα αναγκαστούν να καταφύγουν σε άδειες άνευ αποδοχών!  Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση θεραπείας/επανεξέταση και θα ζητήσουμε νε εξεταστούν στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ! Όπως από τις 20 Αυγούστου είχαμε αναδείξει την αναγκαιότητα πραγματοποίησης Β΄ φάσης αποσπάσεων, έτσι και τώρα θεωρούμε ότι οι ελάχιστες χθεσινές αποσπάσεις, μας δίνουν τη δυνατότητα να ικανοποιηθούν και άλλες αιτήσεις! Σε λίγες ημέρες θα δούμε ξανά το φαινόμενο να προσλαμβάνονται αναπληρωτές/τριες σε περιοχές που μόνιμοι εκπαιδευτικοί ζητούσαν απόσπαση!

Β. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ- ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ

   Με βάση τους πίνακες που σας παραθέτω τα εναπομείνατα λειτουργικά κενά μετά την Α φάση προσλήψεων αναπληρωτών στη Γενική Παιδεία ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου 2895! Τα κενά αυτά φυσικά έχουν διαφοροποιηθεί μετά τις 32 αρνήσεις ανάληψης υπηρεσίας στην Α΄ φάση της Γενικής, τις τοποθετήσεις των ΠΥΣΔΕ  και τις χθεσινές αποσπάσεις!

   Μετά την Α΄ φάση των αναπληρωτών τα υφιστάμενα κενά στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση είναι πάνω από 60%! Είχαν δηλωθεί περίπου 4600 κενά και καλύφθηκαν τα 1719! Στην Ειδική Αγωγή η κάλυψη είναι αρκετά μεγαλύτερη.

   Με βάση τους πίνακες οι περιοχές με τα περισσότερα λειτουργικά κενά είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 285
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 179
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 170
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ 116
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 109
ΡΕΘΥΜΝΟ 109
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 93
Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 85
ΛΕΣΒΟΣ 82
ΕΒΡΟΣ 73

   Οι ειδικότητες με τα περισσότερα λειτουργικά κενά είναι οι ακόλουθες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ03 355
ΠΕ02 332
ΠΕ04.04 264
ΠΕ08 170
ΠΕ04.02 166
ΠΕ04.01 154
ΠΕ01 151
ΠΕ80 130
ΠΕ79.01 119
ΠΕ82 87

   Με χθεσινό έγγραφο ζητείται από τις ΔΔΕ η καταγραφή λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων για αναπληρωτές Γενικής και Ειδικής Αγωγής και για τα Μουσικά Σχολεία (ώρες ανά μουσική ειδίκευση). Η Β΄ φάση προσλήψεων θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου και θεωρούμε αυτονόητη την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των κενών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία! Η ύπαρξη τόσο σοβαρών κενών (πάνω από 60%), δεν μπορεί να θεωρηθεί φυσικά «κανονικότητα» στη λειτουργία των σχολικών μονάδων!

   Δημοσιεύτηκε στις 17 Σεπτεμβρίου η πρόσκληση μετατάξεων από και προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Η πρόσκληση είναι εδώ Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου.

   Οι μετατάξεις αυτές πραγματοποιούνται σε οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και διενεργούνται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Για τις ως άνω μετατάξεις ισχύουν τα κριτήρια για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45). Για τη μετάταξη πρέπει να έχει παρέλθει διετία από διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη, με εξαίρεση τη μετάταξη σε απομακρυσμένη – παραμεθόρια περιοχή. Στην περίπτωση μετατάξεων από κλάδο σε κλάδο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.

   Τέλος με σημερινές της δηλώσεις η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως τονίζει ότι μειώθηκε κατά 278 ο αριθμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε φορείς κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι: «Η έναρξη του σχολικού έτους βρίσκει περισσότερους εκπαιδευτικούς στην τάξη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια». Να τονίσουμε απλώς ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με 3000 λειτουργικά κενά στη Δευτεροβάθμια, άλλα τόσα στην Πρωτοβάθμια και 2500 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών! Σχετικά με την μείωση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε φορείς, να υπενθυμίσουμε απλά ότι η επιλεκτική μείωση αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις όπως με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων, δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα! Να υπενθυμίσουμε ότι στις 5 Σεπτεμβρίου είχαμε αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα στην προσφυγική  εκπαίδευση, αρκετά από τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται! Για άλλη μια φορά τονίζουμε την πρόταση μας οι αποσπάσεις σε φορείς να γίνονται –όχι από το Γραφείο Υπουργού- αλλά από το ΚΥΣΔΕ με αντικειμενικά-μετρήσιμα κριτήρια! Παράλληλα ζητάμε το ΚΥΣΔΕ να έχει την ευθύνη και για την τελική  εισήγηση επί των προσλήψεων αναπληρωτών! Αναμένουμε από τη νέα πολιτική ηγεσία μια συνάντηση για να τις εκθέσουμε με προτάσεις τις θέσεις μας αυτές.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 18/9/2019 

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6977513534,

ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr

http://nekordis64.blogspot.gr )

  Άκης Λουκάς   

  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   

 ( τηλ.:6974320189, 

 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com

                      εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή 15/9/2019

Θέμα: Β φάση Αιτήσεων απόσπασης 2019

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

   Δημοσιεύτηκε τελικά στις 13 Σεπτεμβρίου η εγκύκλιος για τη Β΄ φάση αποσπάσεων εκπαιδευτικών. Από τις 20 Αυγούστου με συνεχή ενημερωτικά είχαμε αναδείξει την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της Β΄ φάσης αποσπάσεων έγκαιρα -πριν την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών- αφού εκατοντάδες εκπαιδευτικοί με σοβαρά προβλήματα περίμεναν με αγωνία να βρεθούν πιο κοντά στην κατοικία τους! Παράλληλα εξακολουθούσαν να υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά κενά αφού σε περιοχές που ζητούσαν απόσπαση πολλοί εκπαιδευτικοί, προσλήφθηκαν πριν λίγες ημέρες αναπληρωτές/τριες! Ακόμα και μετά την Α΄ φάση αναπληρωτών εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα πάνω από το 60% των λειτουργικών κενών! Έστω και τώρα λοιπόν στις 17 Σεπτεμβρίου που θα συνεδριάσει το ΚΥΣΔΕ, θεωρούμε πολύ σημαντική την ικανοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αιτήσεων απόσπασης!

   Για την καλύτερη ενημέρωση σας τονίζουμε τα παρακάτω:

 1. Ποια η προθεσμία υποβολής αιτήσεων;

Το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό από την Παρασκευή, 13/09/2019 έως και τη Δευτέρα, 16/09/2019 και ώρα 13:00. Είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει έγκαιρα να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μόνο την αίτησή τους. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ώρας δεν θα μπορούν να κάνουν καμία ενέργεια. Καλό θα είναι να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για την κατάθεση της αίτησής τους!

 • Τι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν;

Α) Συμπληρωματικές αιτήσεις απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 56623/E2/10- 04-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων, που αφορούν σε ειδική κατηγορία απόσπασης και σε αποσπάσεις κατά προτεραιότητα. Επίσης, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας δίνεται η δυνατότητα για αποσπάσεις ΑΜΕΑ, αποσπάσεις για λόγους υγείας, αποσπάσεις για συνυπηρέτηση με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και για απόσπαση σε ακριτικές περιοχές, ορεινές περιοχές και νησιά. Για την τελευταία περίπτωση, η δήλωση προτίμησης της περιοχής αυτής θα πρέπει να αναγραφεί από τους αιτούντες εκπαιδευτικούς στις παρατηρήσεις της αίτησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν τους παραπάνω λόγους απόσπασης, ιδιαίτερα στην περίπτωση επιγενόμενων λόγων μετά την Α΄ φάση αποσπάσεων.

Β) Επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης με δυνατότητα τροποποίησης των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτίμησης. Σε περίπτωση μεταβολής των μοριοδοτούμενων στοιχείων απόσπασης σε σχέση με την αρχική καταχωρηθείσα αίτηση λόγω μεταβολής των κριτηρίων απόσπασης (π.χ. γέννηση τέκνου κ.ο.κ.), οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, όπου θα αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα προβαίνουν σε αλλαγή των στοιχείων της αίτησης, εφόσον αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά.

Γ) Ανακλήσεις απόσπασης. Θα πρέπει να αναφερθούν συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι του αιτήματος ανάκλησης προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν με ακρίβεια το λόγο ανάκλησης με αποτέλεσμα να έχουν απορριφθεί στο παρελθόν κάποια αιτήματα ανάκλησης αποσπάσεων. Πάγιο αίτημά μας είναι σε περίπτωση ανάκλησης να γίνεται κάλυψη της κενωθείσας θέσης απόσπασης από άλλο/η εκπαιδευτικό.

 1. Ποιος ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων;  

Για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς τους στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθ. 56623/E2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκυκλίου αποσπάσεων, και να επιλέξουν από το μενού την ενέργεια που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν (Ιστορικό αιτήσεων –Ενέργειες – Επιλογές αίτησης). Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τροποποιήσουν τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτίμησης τους πρέπει να επιλέξουν επανεξέταση της αίτησης τους (Επιλογές Αίτησης – Επανεξέταση) και στη συνέχεια να προβούν σε αλλαγή των περιοχών προτίμησής τους (Επιλογές Αίτησης -Τροποποίηση περιοχών προτίμησης).

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο αυτό, για να μη δηλωθούν λάθος επιλογές!

 • Ποιοι αποκλείονται από τη Β΄ φάση αποσπάσεων;
 • Οι ανακλήσεις, επανεξετάσεις και οι νέες αιτήσεις απόσπασης αφορούν αποκλειστικά στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας – των κοινών ειδικοτήτων- δεν μπορούν να ζητήσουν απόσπαση στην Πρωτοβάθμια, παρά την ύπαρξη σοβαρών λειτουργικών κενών!
 • ΔΕΝ προβλέπεται υποβολή νέων αιτήσεων και επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης σε ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
 • ΔΕΝ θα εξεταστούν τυχόν αιτήματα που υποβληθούν για επανεξέταση/τροποποίηση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης εκπαιδευτικών που έχουν ήδη αποσπαστεί.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις/επανεξετάσεις που έχουν υποβληθεί εκτός του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΥΔ!

      Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί και στις περιπτώσεις αυτές η δυνατότητα υποβολής αίτησης των εκπαιδευτικών, με την ύπαρξη τόσο πολλών λειτουργικών κενών! Είναι προφανές ότι κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 17 Σεπτεμβρίου θα επιδιώξουμε την ικανοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αιτήσεων  απόσπασης!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα 15/9/2019

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6977513534, 6984517453

ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr)

Άκης Λουκάς,

αιρετό αναπληρ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6974320189,

ηλ.δ/νση:loukasevangelos@gmail.com )

                  εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Έξι χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Έξι χρόνια πέρασαν από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, και ενώ σήμερα η  δίκη της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής  πλησιάζει στο τέλος της, γίνεται επιτακτική η ανάγκη της παραδειγματικής τιμωρίας των ενόχων. Την ίδια περίοδο πριν από έξι χρόνια, η ίδια οργάνωση ήταν υπεύθυνη για τις επιθέσεις στους μετανάστες αλιεργάτες στο Πέραμα, στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, σε μετανάστες, καλλιτέχνες, μαθητές και άλλες κοινωνικές ομάδες, καθώς και τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, προσπαθώντας να εδραιώσει την παρουσία της στην πολιτική και την κοινωνία. Χάρη στο αντιφασιστικό κίνημα, που αναπτύχθηκε εν τω μεταξύ, η Χρυσή Αυγή βρίσκεται πια εκτός Βουλής και με μειωμένη την επιρροή της στην κοινωνία.

Ωστόσο η συνεχιζόμενη λιτότητα, η εφαρμογή νεοφιλελεύθερων πολιτικών και ο περιορισμός των δημοκρατικών δικαιωμάτων, καθώς και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και η αντιπροσφυγική πολιτική των χωρών της Ε.Ε., συνεχίζουν να αποτελούν πρόσφορο έδαφος για  την ανάπτυξη του ρατσισμού και της φασιστικής ιδεολογίας στην κοινωνία.

Οι εκπαιδευτικοί ως φορείς των αξιών της ισότητας, της δημοκρατίας, της ειρήνης, και της ανεκτικότητας, τιμώντας τη μνήμη του Παύλου Φύσσα, αγωνιζόμαστε ενάντια στον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τις διακρίσεις και τον φασισμό, τόσο μέσα στο σχολείο όσο και στην κοινωνία ολόκληρη.

Καλούμε τις/τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και πορείες στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ανακοίνωση για την αρχή της σχολικής χρονιάς 2019-2020

Καθώς ξεκινά μια νέα σχολική και συνδικαλιστική χρονιά που απαιτεί τη δυναμική κινητοποίηση όλων μας για την προάσπιση του δημόσιου σχολείου, χαιρετίζουμε αγωνιστικά τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους, και ευχόμαστε υγεία, δημιουργικότητα και καλή δύναμη. Ο κίνδυνος του αντιδραστικού πισωγυρίσματος στην εκπαίδευση με την εφαρμογή ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών είναι ήδη ορατός. Η κυβέρνηση, όπως φάνηκε από  τις προγραμματικές της δηλώσεις και την μέχρι τώρα ασκούμενη πολιτική της, θα επιδιώξει το σχεδιασμό ενός σχολείου «θατσερικού» τύπου που θα λειτουργεί με όρους αγοράς, αγνοώντας τις μορφωτικές ανάγκες όλων των παιδιών και ελαστικοποιώντας ακόμα περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών:

 • Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση για τους/τις εκπαιδευτικούς και τη σχολική μονάδα – η οποία υπηρετείται από της διάλυση των δομών στήριξης του εκπαιδευτικού έργου και την επαναφορά των σχολικών συμβούλων και του ΠΔ 152.
 • Δημιουργία αυτόνομου διοικητικά και οικονομικά σχολείου που θα χρηματοδοτείται αναλόγως της αξιολόγησής του,  με διευθυντή μάνατζερ, χορηγούς και κουπόνια για τους «πελάτες»  γονείς και μαθητές.
 • Επαναφορά σκληρού εξετασιοκεντρικό συστήματος με Τράπεζα Θεμάτων καθώς και επαναθεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτήριου για πρόσβαση στην τριτοβάθμια, με συνυπολογισμό της βαθμολογίας και των τριών τάξεων του Λυκείου, καθορισμό ελάχιστης βάσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια το 10, μείωση του αριθμού των εισακτέων.
 • Όσον αφορά στην ΤΕΕ,  σχεδιάζεται η υποβάθμισή της, η ιδιωτικοποίηση κερδοφόρων τομέων της και η εξάρτησή της από τις δυνάμεις της αγοράς.  Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της διακυβέρνησης της ΝΔ, το Τμήμα Μαθητείας των ΕΠΑΛ μεταφέρθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας  εκπαίδευσης στη Νέα Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (ΠΔ 84/19), σηματοδοτώντας την απομάκρυνση της μαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑΛ από τα ίδια τα ΕΠΑΛ και παραδίδοντας τον θεσμό της μαθητείας στο κεφάλαιο και τους εργοδότες. Τον ίδιο προσανατολισμό έχει και η ίδρυση πρότυπων ΕΠΑΛ με «ενεργό τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων». Επίσης προέβη σε κατάργηση των διετών επαγγελματικών σπουδών αποφοίτων ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ (ΚΕΕ), αιφνιδιάζοντας 1.500 απόφοιτους.

Το επιτελικό κράτος της ΝΔ εμφανίζεται ήδη ανεπαρκές και ανακόλουθο, καθώς δρομολογημένες διαδικασίες καθυστερούν ή αναστέλλονται: Το Υπουργείο Παιδείας δεν έδωσε τον απαραίτητο χρόνο που χρειαζόταν ο ΑΣΕΠ για την έκδοση νέων πινάκων αναπληρωτών, με αποτέλεσμα οι προσλήψεις να πραγματοποιηθούν με τους πίνακες του 2018-2019, στερώντας το δικαίωμα πολλών εκπαιδευτικών να εγγραφούν σε αυτούς ή να επικαιροποιήσουν τα μόριά τους. Επίσης κωλυσιεργεί επικίνδυνα αναφορικά με τους 4.500 χιλιάδες διορισμούς ειδικής αγωγής (μη κατανομή θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, μη σύσταση οργανικών στα τμήματα ένταξης) και στέλνει στις καλένδες τους 10.500 διορισμούς γενικής αγωγής, αμφισβητώντας την αναγκαιότητά τους.

Συγχρόνως «λάθη», παλινωδίες και εσκεμμένες καθυστερήσεις δυναμιτίζουν την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς: Αναστολή διαδικασιών επιλογής για τα ΚΕΑ (Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία), διακοπή διαδικασιών επιλογής νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης, παρατυπίες στις διαδικασίες Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, «λάθη» στις διαδικασίες των αποσπάσεων – ακόμα και με παραβίαση της αξιολογικής σειράς κατάταξης- καθυστέρηση των αποσπάσεων σε φορείς (οι οποίες έγιναν μετά τις γενικές αποσπάσεις κατά παράβαση του νόμου) και των αποσπάσεων σε σχολεία του εξωτερικού, μη πραγματοποίηση Β΄φάσης γενικών αποσπάσεων, έλλειψη σχεδιασμού για τη λειτουργία και τη στελέχωση των σχολικών μονάδων των σωφρονιστικών καταστημάτων, καθυστέρηση της διαδικασίας έγκρισης των ολιγομελών τμημάτων. Σε ό,τι αφορά μάλιστα τις αποσπάσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) αποκλείσθηκαν συνάδελφοι με προσόντα, καθώς καταστρατηγήθηκε η αξιολογική σειρά των υποψηφίων. Σε μια καταφανή προσπάθεια παραμέλησης της προσφυγικής εκπαίδευσης, και μάλιστα σε μια φάση μεγάλης αύξησης των προσφυγικών ροών, περιοχές με υψηλό αριθμό προσφύγων μαθητών υποστελεχώθηκαν.

Η λογική της υπονόμευσης του κύρους της δημόσιας εκπαίδευσης υπηρετείται ήδη από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.  Η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, μετά τη μεθοδευμένη προπαγάνδα απαξίωσης του δημόσιου πανεπιστημίου, συμπεριελήφθηκε στον πρώτο νόμο που ψηφίστηκε από τη νέα κυβέρνηση, ακυρώνοντας μια κορυφαία κατάκτηση για κάθε δημοκρατικό πολίτη.

Η ελληνική κοινωνία και η δημόσια εκπαίδευση βρίσκονται απέναντι σε μεγάλες προκλήσεις που απαιτούν τη συνεχή εγρήγορση και συσπείρωση του κλάδου,  με στόχο  την άμεση αντίδρασή  του.  Είναι επιτακτική ανάγκη η οργάνωση δυναμικών αγωνιστικών κινητοποιήσεων, έγκαιρα προετοιμασμένων, με μαζική συμμετοχή και με ξεπέρασμα  διχαστικών, μικροπαραταξιακών αντιλήψεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ενημέρωση και η προετοιμασία των συναδέλφων/ισσών μέσα στα σχολεία, ώστε να εξασφαλίζεται και η καλύτερη συμμετοχή όλων στις γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ και στις αγωνιστικές δράσεις.

Οι ΣΥΝΕΚ θα συμβάλλουν με τη δράση τους στην ανάπτυξη ενωτικών αγώνων για την προώθηση των αιτημάτων του κλάδου και την αποτροπή των όποιων αντιδραστικών εξελίξεων στη δημόσια εκπαίδευση.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚ.

Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή 2/9/19

Θέμα: Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών και τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

   Σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις και τις προσλήψεις αναπληρωτών:

Α. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι και σήμερα Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι μπορούν να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για το σχολικό έτος 2019-2020.  

   Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν – μέχρι σήμερα- περιοχές προτίμησης, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019, κατόπιν της παράτασης της ισχύος του), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη το σχολικό έτος 2019-2020.

   Μέχρι σήμερα οι ΔΔΕ πρέπει να καταγράψουν τα λειτουργικά κενά και μέχρι αύριο 3 Σεπτεμβρίου οι ΠΔΕ θα πρέπει να καταχωρίσουν στο ΟΠΣΥΔ τα λειτουργικά κενά για την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Είναι προφανές ότι στους πίνακες αυτούς, θα πρέπει να περιλαμβάνονται το σύνολο των λειτουργικών κενών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αδικίες στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών! Υπενθυμίζω ότι το 2018 μεταξύ του διαστήματος 4 και 5 Σεπτεμβρίου είχαμε 19.480 προσλήψεις αναπληρωτών, όταν το Σεπτέμβριο του 2014 είχαμε 2995 προσλήψεις. Οι προσλήψεις των τελευταίων ετών είναι οι ακόλουθες:

Να υπενθυμίσουμε ότι η φετινή χρονιά έκλεισε με 31.300 προσλήψεις αναπληρωτών σε όλη την εκπαίδευση, 2.500 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών  και ότι την δεκαετία 2010-2019 είχαμε συνολικά 21.700 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών από τη Δ.Ε. και 36.000 αποχωρήσεις από όλη την Εκπαίδευση! Με τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας θα πρέπει να αναμένουμε έναν αριθμό προσλήψεων αντίστοιχο με τον περσινό, γύρω στις 20.000 σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης!

Β. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

   Μετά την ανακοίνωση την Παρασκευή των αποσπάσεων εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που δεν έκαναν ένταση αναμένοντας το άνοιγμα του ΟΠΣΥΔ για Β΄ φάση αποσπάσεων  και παραμένουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους! Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις σε περιοχές που ζητούσαν –και δεν πήραν- απόσπαση τις επόμενες ημέρες θα προσληφθούν αναπληρωτές/τριες! Οι εκπαιδευτικοί που δεν ικανοποιήθηκε η αίτηση ή και η ένσταση επί των αποσπάσεων θα πρέπει να κάνουν νέα ένσταση που θα επιδιώξουμε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ. Το αίτημα για πραγματοποίηση Β΄ φάσης αποσπάσεων παραμένει φυσικά σε ισχύ!

   Την Παρασκευή 30 Αυγούστου ανακοινώθηκαν παράλληλα και κάποιες πρόσθετες αποσπάσεις σε φορείς. Μεταξύ αυτών και Αποσπάσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης προσφύγων. Για το ζήτημα αυτό να τονίσουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ που δημοσιεύτηκε στις 10-4-2019 με Αρ. πρωτ. 56641/Ε2, με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 139/2017 (ΥΑ 139654/ΓΔ4 ΦΕΚ Β 2985 2017) καθώς και με το άρθρο 83 του ν.4547/18 τα κριτήρια που ορίζονται και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων και μάλιστα «…με την ακόλουθη ιεράρχηση…» είναι:

α)  εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,

β)     Προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας,

γ) Μεταπτυχιακές Σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

δ)    εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου….».

Επιπλέον, ορίζεται ότι «Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστον από τα ως άνω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους».

   Είναι προφανές ότι με βάση τις καταγγελίες παρακάμφθηκε ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων που συντάχθηκε από τα ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ και επιλέχθηκαν ως ΣΕΠ συνάδελφοι με λιγότερα ή και καθόλου προσόντα, ενώ αποκλείστηκαν συνάδελφοι με περισσότερα προσόντα. Ως εκ τούτου πα πρέπει να ανακληθούν οι αποσπάσεις των ΣΕΠ και να γίνουν εκ νέου χωρίς να καταστρατηγείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων! Παράλληλα υπάρχουν περιοχές που δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση με ΣΕΠ. Χαρακτηριστικά η Δυτική Θεσσαλονίκη με 700 μαθητές  την προηγούμενη χρονιά έχει αυτή τη στιγμή 1 μόνο Συντονιστή, η Μαλακάσα με 546 μαθητές επίσης 1 και τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα με 245 μαθητές την προηγούμενη χρονιά κανένα! Οι ΣΕΠ αυτά τα χρόνια μέσα σε αντίξοες συνθήκες επιτελούν ένα εξαιρετικά σύνθετο λειτουργικό ρόλο δικαιώνοντας καθημερινά και πλήρως τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού!

   Σχετικά με τις αποσπάσεις σε άλλους φορείς έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

   Για τις αποσπάσεις σε ΙΕΚ, την Παρασκευή 9/8/19 το απόγευμα το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε επίσημα τα ονόματα  243 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπώνται σε αυτά. Λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκαν νέοι διορθωμένοι πίνακες με μόλις 151 εκπαιδευτικούς, διαγράφοντας έτσι 92 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς καμία αιτιολόγηση! Σε ΔΙΕΚ της Κεντρικής Μακεδονίας 44 εκπαιδευτικοί είδαν τα ονόματά τους να διαγράφονται με την ανακοινοποίηση των αποσπάσεων!

   Παράλληλα με βάση τις ανακοινώσεις των αιρετών στα ΑΠΥΣΔΕ Θεσσαλίας (Γ. Αμπατζή) και Κεντρικής Μακεδονίας (Α. Λουκά), αλλοιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι προτάσεις των ΑΠΥΣΔΕ για αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας! Στα συγκεκριμένα ΑΠΥΣΔΕ τα δύο τελευταία χρόνια, οι αποσπάσεις είχαν γίνει σύμφωνα με τις προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου – ΑΠΥΣΔΕ. Πάγια θέση μας είναι, οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, με προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων, ανακοίνωση των αντίστοιχων προσόντων που απαιτούνται, με συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια!

   Σχετικά με το ζήτημα των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού να τονίσουμε τα εξής:

Με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, παρατείνεται η απόσπαση 4 και ορίζονται 8 εκπαιδευτικοί Αναπληρωτές  Συντονιστές Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό,  από 1-9- 2019 έως και τις 31-8-2020 και «πάντως όχι πέραν της ανάληψης καθηκόντων νέων Συντονιστών Εκπαίδευσης, όπως θα οριστούν βάσει της νόμιμης διαδικασίας»! Ως μέλος του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης να υπενθυμίσω ότι η «νόμιμη διαδικασία» ήταν σε εξέλιξη και διακόπηκε λόγω των πρόωρων εκλογών. Αλήθεια με ποια κριτήρια τοποθετήθηκαν  οι αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης στο εξωτερικό;  Πότε έγινε ενημέρωση – αν έγινε ενημέρωση- των εκπαιδευτικών για τις θέσεις αυτές; Είναι δυνατόν να παραιτείται κάποιος από συντονιστής εκπαίδευσης στο εσωτερικό και στη συνέχεια να αναλαμβάνει – άμεσα-  αναπληρωτής συντονιστής εκπαίδευσης στο εξωτερικό;  

Να τονίσουμε ότι  ο ν. 4415/16 στο άρθρο 14 αναφέρεται στην αναπλήρωση συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού παραπέμποντας στην παράγραφο 5 του κεφ. Α του άρθρου 13, που παραπέμπει σε υπουργική απόφαση η οποία καθορίζει τα προσόντα των υποψηφίων συντονιστών. Στη σχετική υπουργική απόφαση αποκλείονται από τις θέσεις αυτές όσοι είχαν υπηρετήσει με απόσπαση στο εξωτερικό πέραν της πενταετίας, και φυσικά όσοι είχαν ήδη υπηρετήσει στο παρελθόν ως συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, ενώ η αναπλήρωση γινόταν από διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων της κάθε χώρας.

   Παράλληλα παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της Επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης που έχει διακοπεί μόνο με προφορική εντολή γεγονός που δείχνει σοβαρή έλλειψη σχεδιασμού. Για το λόγο αυτό, ως μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής, θεωρώ ότι το Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάσει άμεσα με βάση τη νόμιμη διαδικασία που περιλαμβάνεται στο νόμο 4547/2018 για να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης! Η απόφαση για την αναπλήρωση των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, χωρίς ουσιαστικά κριτήρια επιλογής, ελπίζουμε να μην προοιωνίζει μια αντίστοιχη διαδικασία Αναπληρωτών Διευθυντών Εκπαίδευσης! Ο χώρος της εκπαίδευσης, δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικού ρεβανσισμού και η επιλογή στελεχών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν δούρειος ίππος για την άλωση της κρατικής μηχανής.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 2/9/2019 

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6977513534,

ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr

http://nekordis64.blogspot.gr )

  Άκης Λουκάς   

  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   

 ( τηλ.:6974320189, 

 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com

                      εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ.Ε.

Πρωτοφανή πράγματα συμβαίνουν από τον πρώτο ήδη μήνα της θητείας της νέας κυβέρνησης στο Υπουργείο Παιδείας.  Αυτή τη φορά σειρά έχουν οι διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για τα ΚΕΑ (Κέντα Εκπαίδευσης για της Αειφορία) και για τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.                                       

Μετά τις βουλευτικές εκλογές, με προφορική εντολή της Υπουργού Παιδείας, έγινε επανεκκίνηση των διαδικασιών επιλογής για τα ΚΕΑ (Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία), και ενώ ήδη πλέον έχουν ανακοινωθεί οι αξιολογικοί πίνακες και έχουν κατατεθεί ενστάσεις κατά των πινάκων, με νέα απόφαση της υπουργού αναστέλλονται οι διαδικασίες, εν όψει θεσμοθέτησης νέου πλαισίου για τις υποστηρικτικές δομές. Η αναστολή αυτή, η οποία δεν βασίζεται σε καμία νόμιμη διαδικασία (ένας νόμος είναι σε ισχύ μέχρι να τον καταργήσει ένας άλλος), οδηγεί συναδέλφους σε ομηρία και ουσιαστικά θέτει σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία των σχολείων .

 Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολλά, καθώς από τη μια συνάδελφοι έχουν παραιτηθεί από θέσεις ευθύνης για να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για τα ΚΕΑ -με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υπηρεσιακή τους κατάσταση- και από την άλλη υπάρχουν  συνάδελφοι  εγκλωβισμένοι στα ΚΠΕ, που ενώ έχουν αιτηθεί την απαλλαγή από τα καθήκοντα τους, η υπηρεσία δεν τους  αποδεσμεύει, διότι σύμφωνα με την νομοθεσία τα ΚΠΕ δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς το απαραίτητο προσωπικό (τρεις σε κάθε ΚΠΕ). Να σημειωθεί, επίσης, ότι  οι υφιστάμενες (παλιές) δομές είναι υποστελεχωμένες και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτές είναι μικρότερος από τις προκηρυχθείσες θέσεις των ΚΕΑ.

Όσον αφορά στις διαδικασίες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν διακοπεί μόνο με προφορική εντολή–  και ενώ η θητεία των υφιστάμενων ΔΙΔΕ λήγει τέλος Αυγούστου- γεγονός που δείχνει σοβαρή έλλειψη σχεδιασμού.

Η εκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου είναι ασαφής, χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, παλινωδίες και αιφνιδιασμούς που θα δημιουργήσουν προσκόμματα στην ομαλή έναρξη και λειτουργία των σχολείων. Ο χώρος της εκπαίδευσης, δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικού ρεβανσισμού και η επιλογή στελεχών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν δούρειος ίππος για την άλωση της κρατικής μηχανής. Ζητάμε να προχωρήσουν οι νόμιμες διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον νόμο 4547/18, ώστε τα σχολεία να μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εμπόδια προς όφελος μαθητών και εκπαιδευτικών, και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των διαδικασιών.

Για την αναστολή έναρξης λειτουργίας των Διετών Προγραμμάτων των Πανεπιστημίων (ΚΕΕ)

Στο δρόμο της στήριξης (…) της ΤΕΕ (τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) η κυβέρνηση της  ΝΔ προχώρησε, με απόφαση της Κ. Κεραμέως και προφορική (!) εντολή του αρμόδιου υφυπουργού,  στην αναστολή έναρξης λειτουργίας των Διετών Προγραμμάτων των Πανεπιστημίων, γνωστών και ως ΚΕΕ (Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης). Η απόφαση αυτή της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ανοίγει το δρόμο στην κατάργηση των νέων αυτών διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των ΑΕΙ, που θεσμοθετήθηκαν πριν ένα χρόνο, μετά από συζήτηση και συμφωνία με τα πανεπιστήμια.

            Τα προγράμματα αυτά παρέχουν αναβαθμισμένο πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σε αποφοίτους ΕΠΑΛ, οι οποίοι εισάγονται σε αυτά χωρίς εξετάσεις απλά με το βαθμό πτυχίου ή απολυτηρίου του ΕΠΑΛ. Η φοίτηση προβλέπεται  δωρεάν και διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων,  περιλαμβανομένων και των εργαστηρίων και της πρακτικής άσκησης. Επιπλέον είχε εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών με 1,8 εκ. ευρώ για τη χρονιά 2019-20 και επρόκειτο να εισαχθούν φέτος 1500 σπουδαστές σε 60 ειδικότητες σε 11 πανεπιστήμια. Υπάρχουν  επίσης οι υποδομές των ΑΕΙ καθώς και οι  αποφάσεις των συγκλήτων.

            Η απόφαση αυτή, πέραν του ότι φέρνει στο νου μέρες του 2013 για την πολύπαθη ΤΕΕ και την επιχειρούμενη τότε εκχώρηση ολόκληρων τομέων της στον ιδιωτικό τομέα, αιφνιδιάζει απολύτως τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ και τις οικογένειές τους, που είχαν αποφασίσει αυτήν την εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδρομή.

            Η διέξοδος προς τα διετή προγράμματα για αποφοίτους ΕΠΑΛ, μαζί με τις διεξόδους προς την εργασία, τη μαθητεία για αποφοίτους άνω των 18, τα ΙΕΚ, τη συνέχιση των σπουδών σε ΑΕΙ με σημαντικά ποσοστά εισακτέων, συνεισέφεραν στην αναβάθμιση της ΤΕΕ στη χώρα μας – με δεδομένη την ανάγκη να γίνουν πολλά ακόμα για την ενίσχυση της ΤΕΕ. Οι ΣΥΝΕΚ καταγγέλλουμε αυτήν την απόφαση της κ. Υπουργού που οδηγεί στην υποβάθμιση της ΤΕΕ και ζητάμε την άμεση ανάκλησή της.

Για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ΝΔ

Όσα «δεν λένε» οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ΝΔ

Από την πρώτη στιγμή της εκλογής της, η κυβέρνηση της ΝΔ εστίασε την αντιλαϊκή της πολιτική ενάντια στα δικαιώματα και το κοινωνικό κράτος, στοχεύοντας ιδιαίτερα στους δύο βασικούς του πυλώνες, την εκπαίδευση και την υγεία. Οι προγραμματικές δηλώσεις της στη Βουλή προοιωνίζονται μια ολομέτωπη επίθεση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, εκφράζοντας μια πολιτική προσανατολισμένη στο θατσερικού τύπου εκπαιδευτικό μοντέλο, στο «σχολείο της αγοράς». Πίσω από τα ωραία λόγια και τις σκόπιμες σιωπές, κρύβονται οι σχεδιασμοί της πιο σκληρής νεοφιλελεύθερης λογικής, που θα οδηγήσουν στην υποβάθμιση και τη διάλυση του δημόσιου σχολείου, στην παράδοσή του στους ιδιώτες, και στη λειτουργία της εκπαίδευσης σε μηχανισμό που θα αποκλείει τους μη προνομιούχους.

Μέρος αυτής της αυταρχικής πολιτικής είναι η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου (με τον πρώτο μάλιστα νόμο που θα φέρει προς ψήφιση), αφού έχει συστηματικά μεθοδεύσει ως αντιπολίτευση τη δυσφήμηση των πανεπιστημίων ως «χώρων ανομίας», προετοιμάζοντας το έδαφος.  Απώτερος στόχος  αυτής της απαξίωσης είναι η μεταβίβαση σε ιδιώτες του κερδοφόρου «φιλέτου» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτή τη λογική εξυπηρετεί και η παράδοση  της έρευνας στα χέρια των εταιρειών, με τη μεταφορά του χαρτοφυλακίου «Έρευνας και Τεχνολογίας» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 • Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας, συνδέοντάς τη μάλιστα -για να χρυσώσει το χάπι- με την επιμόρφωση, η οποία από εφόδιο αναβάθμισης  του εκπαιδευτικού έργου, θα μετατραπεί  σε δήθεν «δεύτερη ευκαιρία» για τους «ανεπαρκείς». Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται και η επαναφορά των σχολικών συμβούλων, με επιστροφή στις αλήστου μνήμης εποχές του επιθεωρητισμού! Παράλληλα, η σύνδεση της αξιολόγησης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τη χρηματοδότησή τους που ανακοινώθηκε, ανοίγει το δρόμο για  την εφαρμογή  αντίστοιχων πρακτικών στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση. Η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, η εντατικοποίηση της εργασίας τους, η υποβάθμιση των όρων και των συνθηκών παραγωγής του εκπαιδευτικού έργου και η εργασιακή ανασφάλεια που βιώσαμε ως κλάδος τη μνημονιακή δεκαετία και ιδιαίτερα την περίοδο Αρβανιτόπουλου, θα επιδεινωθούν περαιτέρω, μέσα σε ένα ασφυκτικό και αυταρχικό πλαίσιο του σχολείου της αγοράς, των χορηγών και της «αξιολόγησης».
 • Πέρα από τους ήδη δρομολογημένους διορισμούς στην ειδική αγωγή, δεν υπάρχει καμία δέσμευση για τους 10.500 διορισμούς στη γενική εκπαίδευση, παρά μόνο γενικόλογες διαβεβαιώσεις ότι «ο όποιος σχεδιασμός θα υλοποιείται βάσει αποτίμησης των αναγκών», με ιδιαίτερη μνεία στις δημογραφικές εξελίξεις. Αυτό, μαζί με την εξαγγελθείσα πολιτική της 1 πρόσληψης προς 5 αποχωρήσεις, μεταφράζεται σε ελάχιστους ή και  μηδενικούς  διορισμούς  ή προσλήψεις. Ταυτόχρονα, η σκόπιμη ασάφεια της φράσης για  «οριστική επίλυση του ζητήματος των αναπληρωτών» (!) αφήνει πολλά ερωτηματικά, ιδιαίτερα αν θυμηθεί κανείς παλαιότερες δηλώσεις της υπουργού για εκπαιδευτικούς «φαντάσματα».
 • Το αυτόνομο σχολείο που εξαγγέλλουν, οδηγεί στην υποχρηματοδότηση και την αναζήτησή χορηγών, ενώ  η «απελευθέρωση» του εκπαιδευτικού από τον «σφιχτό εναγκαλισμό του υπουργείου» και τα προγράμματα σπουδών, υποκρύπτουν τη δημιουργία σχολείων δύο ταχυτήτων, οξύνοντας την κοινωνική ανισότητα και τον αποκλεισμό. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επαναφορά ενός σκληρού εξετασιοκεντρικό συστήματος με Τράπεζα Θεμάτων καθώς και η επαναθεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτήριου για πρόσβαση στην τριτοβάθμια, με συνυπολογισμό της βαθμολογίας και των τριών τάξεων του Λυκείου. Την ίδια αντίληψη για την εκπαίδευση υπηρετούν οι εξαγγελίες για καθορισμό ελάχιστης βάσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια το 10, όπως και η δυνατότητα που θα δοθεί  στα πανεπιστήμια να ορίζουν βάση εισαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης και να  καθορίζουν τον αριθμό των εισακτέων, περιορίζοντάς τον δραματικά. Οι υπόλοιποι θα  διοχετεύονται προς ιδιωτικά κολλέγια και πανεπιστήμια, αν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά, και εάν όχι, στην επαγγελματική κατάρτιση.
 • Πίσω από την εξαγγελία  του σχολείου της εξωστρέφειας με τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, διαφαίνεται καθαρά η πρόθεση για παράδοσή του στην ιδιωτική χρηματοδότηση και την εργαλειοποίηση της γνώσης με μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας και όχι τη μόρφωση των μαθητών/-τριών.
 • Η ίδρυση προτύπων σε κάθε περιφέρεια, στο όνομα της αριστείας, είναι  εύηχο σχέδιο, στην πράξη όμως, θα  δημιουργήσει μια κλειστή ομάδα δημόσιων σχολείων για τους λίγους και εκλεκτούς, που καμία σχέση δεν έχει με τη συνολική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης που διεκδικεί το εκπαιδευτικό κίνημα. Από την άλλη πλευρά, η υπόσχεση για αναβάθμιση της ΤΕΕ δεν είναι παρά στάχτη στα μάτια, από τη στιγμή που ήδη κατά τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης της ΝΔ, το Τμήμα Μαθητείας των ΕΠΑΛ μεταφέρθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας  εκπαίδευσης στη Νέα Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (ΠΔ 84/19), σηματοδοτώντας την απομάκρυνση της μαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑΛ από τα ίδια τα ΕΠΑΛ και παραδίδοντας τον θεσμό της μαθητείας στο κεφάλαιο και τους εργοδότες. Τον ίδιο προσανατολισμό έχει και η ίδρυση πρότυπων ΕΠΑΛ με «ενεργό τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων».
 • Στην προσπάθεια άμβλυνσης των αντιδράσεων για τη γενικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος (μετά την κατάργηση της εγκυκλίου για απόδοση ΑΜΚΑ σε πρόσφυγες και την κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής), ακούσαμε τις εύηχες υποσχέσεις για συνέχιση του προγράμματος εκπαίδευσης προσφύγων, ενώ την ίδια στιγμή έχει ήδη υποβιβασθεί το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας. Ταυτόχρονα, η μεταφορά της μεταναστευτικής πολιτικής καθώς και των φυλακών στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες  τόσο για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, όσο και για τα σχολεία των φυλακών.
 • Από την άλλη η κυβέρνηση τηρεί σιγήν ιχθύος αναφορικά με τη 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και την επιβεβλημένη ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.
 • Εξαγγέλλουν  μέτρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση (απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και Πιστοποιητικού Χειρισμού Η/Υ από το σχολείο, ΣΕΠ ,κ.ά).
 • ●      Οι υποσχέσεις ότι τα σχολεία θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν κανονικά και να υποδεχθούν τους μαθητές στις 11 του Σεπτέμβρη, επειδή τάχα τα βιβλία θα είναι εγκαίρως στα σχολεία (ενώ όλοι ήδη ξέρουμε ότι έχουν παραδοθεί από τον Ιούνιο!) βρίσκονται στο κενό. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για εγκρίσεις  ολιγομελών τμημάτων, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των βελτιώσεων σε ορισμένα ΠΥΣΔΕ, δεν έχουν ξεκινήσει οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ (δόθηκε νέα παράταση στις αιτήσεις απόσπασης, με παροιμιώδη προχειρότητα) καθώς και οι αποσπάσεις σε φορείς, και φυσικά δεν γνωρίζουμε πόσοι αναπληρωτές θα προσληφθούν, από ποιους πίνακες και πότε.

Οι ΣΥΝΕΚ δεν είχαμε καμία αμφιβολία για τις πολιτικές της ΝΔ, τις προθέσεις  και τις μεθόδους του παλαιού πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου ενάντια στο κοινωνικό κράτος.  Τώρα όμως γίνεται  φανερό σε όλους, ότι στη δημόσια εκπαίδευση θα ακολουθήσουν και πάλι, τους γνωστούς νεοφιλελεύθερους δρόμους της λιτότητας, του αυταρχισμού και των περικοπών, επαναφέροντας πολιτικές και σχεδιασμούς που είτε δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν στο παρελθόν, είτε ανατράπηκαν από τη συντονισμένη αντίδραση του εκπαιδευτικού κινήματος. Παρά τις προσπάθειες φίμωσης του συνδικαλιστικού κινήματος, μέσα από τον σχετικό νόμο που ετοιμάζεται, το εκπαιδευτικό κίνημα θα εναντιωθεί σθεναρά, ανακόπτοντας με τους αγώνες του κάθε πολιτική κατεδάφισης του δημόσιου σχολείου και περιστολής δικαιωμάτων.

Υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας

Παλεύουμε για ένα ποιοτικό δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά

Αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας

Ανακοίνωση για το 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 19ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Τα αποτελέσματα των εκλογών για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ είναι:

ΔΑΚΕ 3 έδρες

ΣΥΝεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις 3 έδρες

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις-Κινήσεις    2 έδρες

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπ/κών (ΠΑΜΕ)   2 έδρες

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ)   1 έδρα

Ανεξάρτητες Ενωτικές Κινήσεις                                                                       –

Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών                                                            –

Αγωνιστική Ριζοσπαστική Ενότητα (ΑΡΕΝ)                                                 – 

Χαιρετίζουμε τους/τις χιλιάδες συναδέλφους/-ισσες που εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους τις ΣΥΝεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις στις εκλογές για το 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ  και ανέδειξαν τις ΣΥΝΕΚ σε δεύτερη δύναμη με 3 έδρες.

Το 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ πέρασε ήδη στην ιστορία. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες διεξήχθη το Συνέδριο, το βασικό χαρακτηριστικό του ήταν ο  δημοκρατικός διάλογος, ο οποίος  κυριάρχησε  της πόλωσης και της στείρας παραταξιοποίησης.

Οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ, για άλλη μια φορά, έκαναν μια σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια να φέρουν στο προσκήνιο του Συνεδρίου τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου (εργασιακά, οικονομικά, συνταξιοδοτικά, διορισμούς, αξιολόγηση, εκπαιδευτικά ζητήματα), και μάλιστα παρά τις συνεχείς επιθέσεις στις οποίες πρωτοστάτησαν κάποιες από τις άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις  με στόχο να μην ακουστούν οι θέσεις και οι προτάσεις των ΣΥΝΕΚ.

Στο Συνέδριο, τελικά, με τις εξαντλητικές διαδικασίες που έχει, δεν έγινε δυνατό να δημιουργηθούν συνθέσεις και συγκλίσεις για τα μεγάλα προβλήματα, ώστε να υπάρξουν προωθημένες αποφάσεις για το αύριο του συνδικαλισμού και του κλάδου.

Οι βασικές αποφάσεις που πήρε το Συνέδριο με την αποφασιστική συμβολή των δυνάμεων των ΣΥΝΕΚ είναι: α) μόνιμοι μαζικοί διορισμοί, άμεσα, σε όλα τα πραγματικά κενά με βασικό κριτήριο διορισμού την προϋπηρεσία, καθώς και εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών, και β) η αναγκαιότητα να ανοίξουν οι διαδικασίες από το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, ώστε το επόμενο συνέδριο να προχωρήσει σε ώριμες καταστατικές αλλαγές που θα δυναμώσουν τις παρεμβάσεις της ΟΛΜΕ.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τον κλάδο με ανοικτά τα μεγάλα προβλήματα και το συνδικαλιστικό κίνημα σε κρίση αναφορικά με τη συμμετοχή των συναδέλφων στις διαδικασίες και τους αγώνες. Οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ παραμένουν δυναμικά στην πρώτη γραμμή για την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος και την υπεράσπιση και διεύρυνση των κατακτήσεων. Οι καιροί δεν περιμένουν. Το μέλλον το κρατάμε στα χέρια μας.